tatiana disciplinary problems

 0    51 Datenblatt    skycygan
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
high- risk behaviour
Lernen beginnen
zachowanie o wysokim stopniu ryzyka
to place somebody in danger
Lernen beginnen
wystawić na niebezpieczeństwo
to be clear
Lernen beginnen
dobrze zrozumiany (żeby było to jasne)
application of disciplinary measures
Lernen beginnen
zastosowanie środków dyscyplinarne (kary)
administrative measures
Lernen beginnen
środki administracyjne (kary np finansowe)
impose penalties
Lernen beginnen
nałożyć kary
to infringe the provisions of...
Lernen beginnen
naruszyć przepisy (np. prawa)
take disciplinary measures
Lernen beginnen
podjąć środki dyscyplinarne
grounds for disciplinary measures
Lernen beginnen
podstawy do użycia środków dyscyplinarnych
effective
Lernen beginnen
skuteczny
proportional
Lernen beginnen
proporcjonalne
dissuasive
Lernen beginnen
zniechęcające, odstraszające
mitigating circumstances
Lernen beginnen
okoliczności łagodzące
extenuating circumstances
Lernen beginnen
łagodzące okoliczności
exercise disciplinary powers
Lernen beginnen
prawo do stosowania środków dyscyplinarnych (władzy)
discretion
Lernen beginnen
rozwaga (dyskrecja)
fairness
Lernen beginnen
sprawiedliwość
sound judgment
Lernen beginnen
zdrowy rozsądek
nonjudicial punishment
Lernen beginnen
kary pozasądowe
to uphold accountability
Lernen beginnen
podtrzymywać odpowiedzialność
impact the readiness
Lernen beginnen
wpływać na gotowość
financial impact
Lernen beginnen
wpływ finansowy
reparation
Lernen beginnen
zadośćuczynienie, odszkodowanie
replacement of materiel items
Lernen beginnen
wymiana wyposażenia wojskowego
incarceration
Lernen beginnen
uwięzienie
to erode the cohesion
Lernen beginnen
podważa spójność
to erode family trust
Lernen beginnen
szkodzić zaufaniu rodzinnemu
cost to the reputation
Lernen beginnen
popsucie reputacji
desensitization
Lernen beginnen
odwrażliwienie
once the line is crossed it becomes easier to cross the next time
Lernen beginnen
kiedy raz przekroczy się granice, łatwiej jest przekroczyć drugi raz
voluntary manslaughter
Lernen beginnen
umyślne spowodowanie śmierci
aggravated sexual assault
Lernen beginnen
poważna napaść seksualna
failure to obey General Order
Lernen beginnen
zaniechanie przestrzegania przepisów
larceny
Lernen beginnen
kradzież
drunk driving with personal injury
Lernen beginnen
jazda w stanie ze spowodowaniem obrażeń
non-violent felonies
Lernen beginnen
przestępstwa bez użycia siły
traffic violations
Lernen beginnen
naruszenie przepisów drogowych
misdemeanors
Lernen beginnen
wykroczenia
family abuse
Lernen beginnen
przemoc domowa
drunk and disorderly (disturbing peace, loitery)
Lernen beginnen
pijaństwo i zakłócenie porządku (włóczęgostwo)
AWOL (absent without leave)
Lernen beginnen
nieobecny bez pozwolenia
desertion
Lernen beginnen
dezercja, porzucenie
assault and battery
Lernen beginnen
napaść i pobicie
unacceptable behaviour
Lernen beginnen
zachowanie niedopuszczalne
to demonstrate ongoing risky behaviour
Lernen beginnen
stale zachowywać się ryzykownie (pokazywać, manifestować)
counseling
Lernen beginnen
poradnictwo
counselor
Lernen beginnen
doradca
to retrain
Lernen beginnen
(przekwalifikować się) ponownie przećwiczyć
respond to
Lernen beginnen
odpowiadać na, reagować na
make the hard call
Lernen beginnen
podjąć trudną decyzję
provost Marshal General
Lernen beginnen
rektor, komendant

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.