Test UNIT 1 z PROJECT 4

3  1    51 Datenblatt    oskarkabaty
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Normally, I get up late but today I am getting up early.
Lernen beginnen
Zwykle wstaję późno, ale dzisiaj wstaję wcześnie.
She usually takes the bus into town.
Lernen beginnen
Zwykle jedzie autobusem do miasta.
He is going to the athletics stadium now.
Lernen beginnen
Teraz idzie na stadion lekkoatletyczny.
I am having a hamburger for lunch tomorrow.
Lernen beginnen
Mam jutro hamburgera na obiad.
Today I am running with professional athletes.
Lernen beginnen
Dzisiaj biegam z zawodowymi sportowcami.
Geography
Lernen beginnen
geografia
raise money
Lernen beginnen
zebrać pieniądze
fundraising event
Lernen beginnen
Impreza gromadzi fundusze
Would you mind sharing your ideas with us?
Lernen beginnen
Czy chciałbyś podzielić się swoimi pomysłami z nami?
drama series
Lernen beginnen
serial
different from
Lernen beginnen
różni się od
about modern crimes
Lernen beginnen
o współczesnych zbrodniach
murder
Lernen beginnen
morderstwo
group of archaeologists
Lernen beginnen
grupa archeologów
strange things in the ground
Lernen beginnen
dziwne rzeczy w ziemi
weapons of mass destruction
Lernen beginnen
broń masowego rażenia
investigate the death
Lernen beginnen
zbadać śmierć
fascinating
Lernen beginnen
fascynujący
boots
Lernen beginnen
botki
look after
Lernen beginnen
opiekować się
I used to smoke but I gave up last year
Lernen beginnen
Kiedyś paliłem, ale zrezygnowałem z ubiegłego roku
While she was reading a book, I called her.
Lernen beginnen
Kiedy ona czytała książkę, zadzwoniłem do niej.
The ball flew past my head.
Lernen beginnen
Piłka minęła mi głowę.
fly flew flown
Lernen beginnen
latać
see saw seen
Lernen beginnen
widzieć
take took taken
Lernen beginnen
wziąć
I used to smoke but I gave up 3 years ago.
Lernen beginnen
Kiedyś paliłem, ale zrezygnowałem 3 lata temu.
I used to wear contact lenses.
Lernen beginnen
Nosiłem kiedyś soczewki kontaktowe,
Did you used to live in a small house?
Lernen beginnen
Czy mieszkaliście w małym domu?
elderly people
Lernen beginnen
osoby starsze
I remember my childhood very well.
Lernen beginnen
Pamiętam moje dzieciństwo bardzo dobrze.
feed the chickens
Lernen beginnen
Nakarm kurczaki!
Collect the eggs
Lernen beginnen
zbieraj jajka!
I used to help with the housework.
Lernen beginnen
Kiedyś pomagałem w pracach domowych.
It sounds interesting.
Lernen beginnen
To brzmi interesująco.
lock the door
Lernen beginnen
zamknij drzwi na klucz!
valuable
Lernen beginnen
cenny
life used to be simpler
Lernen beginnen
życie było prostsze
wholesaler
Lernen beginnen
hurtownik
denim
Lernen beginnen
dżins
to discover
Lernen beginnen
odkrywać
He isn`t strong enough.
Lernen beginnen
On nie jest wystarczająco silny.
The trousers are too tight.
Lernen beginnen
Spodnie są za ciasne.
I`ll try them on.
Lernen beginnen
Przymierzę je!
Maybe, they`ve got them in a larger size!
Lernen beginnen
Może, mają je w większym rozmiarze!
They`re no good.
Lernen beginnen
Nie są dobre.
He came third.
Lernen beginnen
zdobył trzecie miejsce.
She revised for the French test.
Lernen beginnen
Powtórzyła materiał przed testem z francuskiego.
Question six was hard.
Lernen beginnen
Pytanie szóste było trudne.
He could`t stay in bed late on Saturday.
Lernen beginnen
Nie mógł zostać w łóżku do późna w sobotę.
He had to get up early.
Lernen beginnen
Musiał wstać wcześnie.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.