The cost of fame

 0    69 Datenblatt    annawiacek90
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ordinary people
Lernen beginnen
zwykli ludzie
fame
He is thirsty for fame
Lernen beginnen
sława
On jest spragniony sławy
jealous
They are jealous of our success
Lernen beginnen
zazdrosny
Są zazdrośni o nasz sukces
celebrities
Lernen beginnen
gwiazdy
on the covers
Lernen beginnen
na okładkach
glossy magazine
Lernen beginnen
ilustrowane czasopismo
to be in the public eye
Lernen beginnen
być w centrum opinii publicznej
to give up privacy
Lernen beginnen
zrezygnować z prywatności
to live under pressure
Lernen beginnen
żyć pod presją
harrased
Mary was subjected to persistent bullying and harassment at work
Lernen beginnen
prześladowany / nękany
Mary była narażona na nieustanne znęcanie I prześladowanie w pracy
obtrusive
After the wedding, the obtrusive media followed the celebrity couple on their honeymoon / On the street lined with grey houses, the bright yellow dwelling appeared obtrusive
Lernen beginnen
natrętny / rzucający się w oczy
Po weselu natrętne media śledziły pare celebrytów podczas ich miesiąca miodowego / Na ulicy zasłanej zielonymi budynkami, żółty świecący budynek rzucał się w oczy
hound
The press has been hounding the president nonstop /God knows who else will hound you if they have any idea of your capabilities
Lernen beginnen
nachodzić / nagabywać
Prasa nagabywała prezydenta nonstop / Bóg jeden wie kto jeszcze by Cię nachodził gdyby się dowiedział o Twoich mozliwościach
nosy
Tom has some nosy neighbors
Lernen beginnen
wścibski
Tom ma jakiś wścibskich sąsiadów
sensational
The whole family thought that her chili recipe was sensational
Lernen beginnen
sensacyjny
Cała rodziną sądziła, że ich przepis na chili był sensacyjny
to follow
Tom is following us
Lernen beginnen
śledzic / podążać za
Tom nas śledzi (podąża za nami)
powerful
A powerful storm is headed our way / I have some powerful friends who can help you
Lernen beginnen
potężny / wpływowy
Potężny sztorm zmierza w nasyzm kierunku / Mam pewnych wpływowych przyjaciół którzy mogą Ci pomóc
wealthy
He looks wealthy, but actually he's not / Tom has a desire to be wealthy
Lernen beginnen
zamożny
Wygląda na zamożnego ale tak naprawdę nie jest / Tom pragnie być zamożny
glamorous
She's a glamorous girl
Lernen beginnen
olśniewający
Ona jest olśniewającą dziewczyną
to cause a sensation
Lernen beginnen
wywoływać sensację
intimate
Lernen beginnen
intymny
public property
Lernen beginnen
własność publiczna
to gossip
Lernen beginnen
plotkować
wedding
Lernen beginnen
ślub
divorce
Lernen beginnen
rozwód
love affair
Lernen beginnen
romans
drink problems
Lernen beginnen
problemy z alkoholem
private matters
Lernen beginnen
Sprawy prywatne
face-lift
Lernen beginnen
lifting twarzy
plastic surgery
Lernen beginnen
operacja plastyczna
physical appearance
Lernen beginnen
wygląd zewnętrzny
to avoid criticism
Lernen beginnen
uniknąć krytyki
to watch one's diet
Lernen beginnen
uważać na dietę
under no circumstances
Lernen beginnen
w żadnym wypadku
to attract attention
Lernen beginnen
aby przyciągnąć uwagę
to cope with
Lernen beginnen
radzić sobie z
danger
Lernen beginnen
niebezpieczeństwo
unscheduled
Lernen beginnen
nieplanowane
appearance
Lernen beginnen
pojawienie się
in public
Lernen beginnen
publicznie
to be obsessed with
Lernen beginnen
miec obsesje na punkcie kogoś / czegoś
to threaten
Tom threatened to kill Mary / My neighborhood is threatened by poverty
Lernen beginnen
grozić / zagrażać
Tom groził, że zabije Mary / Moja okolica jest zagrożona ubóstwem
to harm
I never wanted to harm you / Why would they want to harm Tom?
Lernen beginnen
skrzywdzić / uszkodzić
Nigdy nie chciałem Cię skrzywdzić / Dlaczego oni chcieliby skrzywdzić Toma?
ruthless
I had no idea you were so ruthless / The Mafia boss had a reputation for ruthlessness that terrified everyone around him
Lernen beginnen
bezwzględny
Nie miałem pojęcia, że jesteś taki bezwzględny / Mafijny boss miał reputację bezwzględnego który przerażał wszystkich wokół niego
to be hungry for sensation
Lernen beginnen
być żądnym sensacji
stardom
Justin Bieber has achieved stardom
Lernen beginnen
sława
Justin Bieber osiągnął sławę
stressful
Lernen beginnen
stresujący
media attention
Lernen beginnen
uwaga mediów
to be recognised in the street
Lernen beginnen
być rozpoznawanym na ulicy
publicity
The governor has received a great deal of adverse publicity as a result of the scandal / The funds for our publicity campaign are finite, so we have to use the money well
Lernen beginnen
rozgłos / reklama
Gubernator otrzymał mnóstwo publicznego rozgłosu jako rezultat skandalu / Fundusze na naszą kampanie reklamową są ograniczone więc musimy dobrze użyć tych pieniędzy
pop stars
Lernen beginnen
gwiazdy pop
film stars
Lernen beginnen
gwiazdy filmowe
idol
Lernen beginnen
idol
famous politicians
Lernen beginnen
znani politycy
powerful individuals
Lernen beginnen
wplywowe / potężne jednostki
to enjoy stardom
Lernen beginnen
cieszyć się sławą
privileges
He had the privilege of a private education / It is a privilege to meet you
Lernen beginnen
przywileje
Miał przywilej prywatnej edukacji / Przywilejem jest Cię poznać
inconveniences
Not having a telephone is an inconvenience / Would it inconvenience you to go yourself?
Lernen beginnen
Niedogodności / kłopoty
Nie posiadanie telefonu to niedogodność / Czy to będzie dla Ciebie kłopot jeśli pójdziesz sam?
disadvantages
The disadvantage is that it costs so much
Lernen beginnen
wady / ujemne strony
Wadą jest to, że koszty są zbyt duże
sacrifice
He sacrificed his own life to save them
Lernen beginnen
poświęcenie / wyrzeczenie
Poświęcił własne życie żeby ich uratować
bodyguard
Lernen beginnen
ochroniarz
to give an interview
Lernen beginnen
udzielić wywiadu
press agent
Lernen beginnen
agent prasowy
unflattering pictures
Lernen beginnen
niepochlebne zdjęcia
criticism
Your criticism of the project is entirely unjustified
Lernen beginnen
krytyka / zarzut
Twoja krytyka projektu jest całkowicie nieuzasadniona
to pay for one's success
Lernen beginnen
zapłacić za własny sukces
to be in the spotlight
Lernen beginnen
być w centrum uwagi
to arouse interest
Lernen beginnen
wzbudzać zainteresowanie
to envy sb sth
Lernen beginnen
zazdrościć komuś czegoś
tabloid
Lernen beginnen
brukowiec

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.