The Guardian Weekly

 0    33 Datenblatt    Plaszek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
strażnik
Lernen beginnen
guardian
tygodnik
Lernen beginnen
weekly
artykuł
Lernen beginnen
article
misja
Lernen beginnen
mission
plan
Lernen beginnen
plan
rozpocząć realizację (np. planu, projektu)
Lernen beginnen
launch
milioner
Lernen beginnen
millionaire
kosmiczny
Lernen beginnen
space
turysta
Lernen beginnen
tourist
prywatny, osobisty
Lernen beginnen
private
odkryć, ujawnić
Lernen beginnen
unveil
ambitny
Lernen beginnen
ambitious
małżeństwo, para małżeńska, małżonkowie
Lernen beginnen
married couple
prawdopodobnie
Lernen beginnen
probably
podróż tam i z powrotem
Lernen beginnen
round trip
dawny, były
Lernen beginnen
former
zbić fortunę
Lernen beginnen
make a fortune
przez (coś)
Lernen beginnen
through
inwestycja
Lernen beginnen
investment
cel
Lernen beginnen
aim
zachęcać / pobudzać
Lernen beginnen
encourage
eksploracja kosmosu
Lernen beginnen
space exploration
ogłaszać, zapowiadać, oznajmiać
Lernen beginnen
announce
zamierzać, planować, mieć zamiar
Lernen beginnen
intend
podróż, wycieczka
Lernen beginnen
trip
skorzystać z czegoś, wykorzystać coś (np. sytuację)
Lernen beginnen
take advantage of sth
ustawienie (w linii), wyrównanie
Lernen beginnen
alignment
planeta
Lernen beginnen
planet
wokół, dookoła
Lernen beginnen
around
wracać, powracać
Lernen beginnen
return
relatywnie, stosunkowo, względnie
Lernen beginnen
relatively
okazja, możliwość
Lernen beginnen
opportunity
nadarzać się, powstawać, pojawiać się (o problemie, trudnej sytuacji)
Lernen beginnen
arise

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.