The Island

 0    41 Datenblatt    mikuch80
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
gather the strenght
Lernen beginnen
zebrać siły
set out
Lernen beginnen
wystawić
judging by something
Lernen beginnen
sądząc po czymś
have a thing for somebody
Lernen beginnen
zadurzyć się w kimś
stoke the fire
Lernen beginnen
dokładać do ognia
that thought crossed my mind
Lernen beginnen
przeszło mi to przez myśl
sit tight
to wait patiently and take no action
You just sit tight while I go get help.
Lernen beginnen
czekać cierpliwie, nie ruszać się z miejsca
Nie ruszaj się z miejsca dopóki nie pójdę po pomoc.
a flurry of stones
Lernen beginnen
grad kamieni
head over heels (in love)
to be in love with sb very much
It's obvious that they're head over heels in love with each other.
Lernen beginnen
zakochany po uszy
To oczywiste, że są zakochani w sobie po uszy.
you barely know her
Lernen beginnen
ledwo ją znasz, prawie jej nie znasz
most definitely
Mr Zapatero most definitely mentioned unemployment, including unemployment in his own country.
Lernen beginnen
z całą pewnością
Pan premier Zapatero z całą pewnością wspomniał o bezrobociu, w tym o bezrobociu w jego kraju.
you mean that?
Lernen beginnen
naprawdę tak myślisz?
way too much
Lernen beginnen
o wiele za dużo
what made you
Lernen beginnen
co skłoniło cię
get in the way
Anger often gets in the way of understanding a situation.
Lernen beginnen
przeszkodzić, stanąć na przeszkodzie
Złość często staje na przeszkodzie w zrozumieniu sytuacji.
lie back
Lernen beginnen
położyć się na plecach
cut-off
(of trousers/pants) made shorter by cutting off part of the legs
cut-off jeans
Lernen beginnen
obcięty, skrócony
obcięte dżinsy
kind of like
Lernen beginnen
trochę podobnie do, trochę podobnie jak
will do me some good
Lernen beginnen
dobrze mi zrobi
take it easy
Lernen beginnen
spokojnie
twirl around
Lernen beginnen
obrócić się
where’s Charles got to?
Lernen beginnen
gdzie się podział Charles?
hop up out of
Lernen beginnen
wyskoczyć z
move along
to progress or develop, or to make something progress or develop
The trial continues to move along.
Lernen beginnen
zmierzać, poruszać się, iść dalej
Proces wciąż zmierza dalej.
break the silence
Lernen beginnen
przerwać ciszę
think long and hard
Lernen beginnen
długo i poważnie myśleć
sail by
Lernen beginnen
przepłynąć obok
I just can’t help but think
Lernen beginnen
nie mogę oprzeć się myśli
cup one’s hand
Lernen beginnen
osłonić dłonią
shade the sun
Lernen beginnen
osłonić od słońca, zrobić cień
swoop lower
Lernen beginnen
zniżać się
Coast Guard
Lernen beginnen
straż przybrzeżna
and out steps
Lernen beginnen
i na zewnątrz wychodzi
wade to shore
Lernen beginnen
wyjść na brzeg
swarm around
Lernen beginnen
roić się wokół
clasp hands
He clasped Lindsay’s hand tightly.
Lernen beginnen
ścisnąć, uścisnąć dłonie
Mocno ścisnął dłoń Lindy.
drive off into the sun
Lernen beginnen
odjechać, aby zacząć nowe, szczęśliwe życie
way off in the distance
Lernen beginnen
w oddali
at one's side
Lernen beginnen
u czyjegoś boku, u boku kogoś
reach out to sb
to show sb that you are interested in them and/or want to help them
The church needs to find new ways of reaching out to young people.
Lernen beginnen
docierać do kogoś, wyjść z pomocą
Kościół musi znaleźć nowe sposoby docierania do młodych ludzi.
reach out
to extend one's grasp outward
I reached out and grabbed onto the first thing I could get hold of.
Lernen beginnen
wyciągnąć rękę, dłoń
Wyciągnąłem rękę i chwyciłem pierwszą rzecz jaką tylko mogłem zdobyć.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.