The testament - 2 (dla chętnych)

 0    56 Datenblatt    ohwellwell
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
duch
Lernen beginnen
spirit
z pewnością
Lernen beginnen
certainly
oczywiście
Lernen beginnen
obviously
trzymać coś przy życiu
Lernen beginnen
keep sth alive
na wyciągnięcie ręki
Lernen beginnen
within reach
stopniowo
Lernen beginnen
gradually
dostosowanie się, konformizm
Lernen beginnen
conformity
negocjacje w sprawie umowy zbiorowej
Lernen beginnen
collective bargaining
gotowość
Lernen beginnen
readiness
radzić sobie mając do dyspozycji skromne środki
Lernen beginnen
manage on small means
wykorzystać coś jak najlepiej się da
Lernen beginnen
make the best of sth
świadomość kosztów
Lernen beginnen
cost-consciousness
aż do momentu
Lernen beginnen
to the point of
skąpy
Lernen beginnen
stingy
pokora
Lernen beginnen
humbleness
niegasnący
Lernen beginnen
undying
poczucie wspólnoty
Lernen beginnen
sense of community
na dobre i na złe
Lernen beginnen
through thick and thin
społeczeństwo
Lernen beginnen
society
wśród
Lernen beginnen
among
wysiłek, staranie
Lernen beginnen
effort
bez wątpienia
Lernen beginnen
undoubtedly
uważać coś za coś
Lernen beginnen
regard sth as sth
środki do życia
Lernen beginnen
means of livelihood
wina
Lernen beginnen
blame
płomień
Lernen beginnen
flame
palący się
Lernen beginnen
alight
tracić swoje zaangażowanie
Lernen beginnen
falter in one’s commitment
natchnąć kogoś czymś
Lernen beginnen
infuse sb with sth
ciągłe dążenie do czegoś
Lernen beginnen
constant striving for sth
odnowa
Lernen beginnen
renewal
podejść do czegoś
Lernen beginnen
approach sth
prostota
Lernen beginnen
simplicity
opiekować się sobą nawzajem
Lernen beginnen
look after each other
należy im współczuć
Lernen beginnen
they are to be pitied
marnować się
Lernen beginnen
go to waste
zrekompensować, wynagrodzić coś
Lernen beginnen
make up for sth
ponieść odpowiedzialność
Lernen beginnen
bear a responsibility
niezwykle istotne
Lernen beginnen
crucially important
wymagać
Lernen beginnen
require
oddany czemuś
Lernen beginnen
dedicated to sth
potem, później
Lernen beginnen
afterwards
filar, opoka
Lernen beginnen
pillar
ludzie, których bierze się za pewnik
Lernen beginnen
taken-for-granted people
chętny
Lernen beginnen
willing
wyciągnąć pomocną dłoń
Lernen beginnen
lend a helping hand
obowiązek
Lernen beginnen
duty
wziąć coś na swoje barki
Lernen beginnen
shoulder sth
zauważyć
Lernen beginnen
notice
budzący odrazę
Lernen beginnen
distasteful
oczywisty, łatwo widoczny
Lernen beginnen
self-evident
wierny zwolennik
Lernen beginnen
stalwart
ucieleśnienie czegoś
Lernen beginnen
embodiment of sth
pielęgnować, kultywować
Lernen beginnen
cultivate
dotrzymać tempa czemuś
Lernen beginnen
keep pace with sth
to zależy od ciebie
Lernen beginnen
it’s up to you

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.