Tomek 31st May 2016

 0    35 Datenblatt    engonskype
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Pływałem w jeziorze.
Lernen beginnen
I swam in a lake.
Poszedłem pływać.
Lernen beginnen
I swam in a lake.
prababcia
Lernen beginnen
great-grandmother
Ona ma prawie 100 lat.
Lernen beginnen
She's almost 100.
Czy ona jest wciąż w dobrej formie?
Lernen beginnen
Is she still fit?
pamięć
Lernen beginnen
memory
jest okrutnie gorąco
Lernen beginnen
it's boiling hot
Czy lubisz pływać?
Lernen beginnen
Are you keen on swimming? / Do you like swimming? / Are you fond of swimming?
odebrać
Lernen beginnen
to pick up / to collect
pod koniec lata
Lernen beginnen
at the end of summer
Nie mam pojęcie.
Lernen beginnen
I have no clue.
na początku
Lernen beginnen
at the beginning
wspiąć się na coś
Lernen beginnen
to climb sth
wieś
Lernen beginnen
village
To nie jest daleko od granicy z Łotwą.
Lernen beginnen
It's not far from the border WITH Latvia.
3 metry wysokości
.
Lernen beginnen
3 meters in height
It is almost 2 metres in height.
4 metry długości
.
Lernen beginnen
4 meters in length
The river is 300 miles in length.
warto to zobaczyć
Lernen beginnen
it's worth seeing
Czy przeczytałeś już tę książkę?
Lernen beginnen
Have you read this book?
Czy ona obejrzała już ten film?
Lernen beginnen
Has she watched this film yet?
sprawić, że coś jest łatwiejsze
Lernen beginnen
to make sth easier
wyznaczyć cel
Lernen beginnen
to set a goal
Zrobię co w mojej mocy.
Lernen beginnen
I'll do my best
Musisz do zrobić.
Lernen beginnen
You must do it.
Nie wolno ci tego robić.
Lernen beginnen
You mustn't do it.
Nie wolno tu palić.
Lernen beginnen
You mustn't smoke here.
wkurzać kogoś
Lernen beginnen
to piss sb off
poliglota
Lernen beginnen
polyglot
Jestem u babci.
Lernen beginnen
I'm at my granny's.
Jestem u przyjaciela.
Lernen beginnen
I'm at my friend's.
dzieci
Lernen beginnen
children / kids
Jack jest takim miłym mężczyzną.
Lernen beginnen
Jack is such A nice man.
na tej stronie internetowej
Lernen beginnen
on this site
woleć coś od czegoś
Lernen beginnen
to prefer sth TO sth
Jestem przyzwyczajona do wstawania o 6.
Lernen beginnen
I'm used to getting up at 6.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.