Tomek 3rd Nov 2015 #15

 0    68 Datenblatt    engonskype_archive
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kosić trawę
.
Lernen beginnen
to mow
I spent all morning mowing the lawn
trawnik
Lernen beginnen
lawn
kosiarka do trawy
Lernen beginnen
lawn mower
teściowa
Lernen beginnen
mother-in-law
teść
Lernen beginnen
father-in-law
wyzwanie albo prawda
Lernen beginnen
truth or dare
powiedzieć prawdę
Lernen beginnen
to tell the truth
odpowiadać na pytanie
Lernen beginnen
to answer a question
zadać pytanie
Lernen beginnen
to ask a question
rozkazać komuś coś zrobić
Lernen beginnen
to order sb to do sth
zdanie
Lernen beginnen
sentence
budynek
Lernen beginnen
building
wysportowany
Lernen beginnen
fit
stopy
Lernen beginnen
feet
stopa
Lernen beginnen
foot
pójść pieszo
Lernen beginnen
to go ON foot
Czy możesz odpowiedzieć na moje pytanie?
Lernen beginnen
Can you answer my question?
Chcę zadać pytanie.
Lernen beginnen
I want to ask a question.
Czy mogę zadać pytanie?
Lernen beginnen
Can I ask a question?
Ona ma cztery pytania.
Lernen beginnen
She has four questions.
Czekałem półtorej godziny.
Lernen beginnen
I was waiting one and a half hours.
wina
to moja wina
Lernen beginnen
fault
it's my fault
samochód
Lernen beginnen
auto / car
Australia
.
Lernen beginnen
Australia
The capital of Australia is Canberra.
Austria
Lernen beginnen
Austria
Wiedeń
Lernen beginnen
Vienna
automatyczny
Lernen beginnen
automatic
Pojechałem na wieś w zeszłym tygodniu.
Lernen beginnen
I went to THE country(side) last week.
katolicki
Lernen beginnen
catholic
umrzeć
Lernen beginnen
to die / to pass away
Pomódlmy się za naszego zmarłego wujka.
Lernen beginnen
Let's pray for our LATE uncle.
cmentarz
Lernen beginnen
cemetery
grób
Lernen beginnen
grave
cmentarz
Lernen beginnen
cemetery / graveyard
grobowiec
Lernen beginnen
tomb
kciuk
Lernen beginnen
thumb
głupi
Lernen beginnen
dumb
nie bądź taka głupia
Lernen beginnen
don't be so dumb
czyj to samochód?
Lernen beginnen
whose CAR is it?
czyje to są książki? (książki są blisko)
Lernen beginnen
whose books are these?
czyje to są książki (książki są daleko)
Lernen beginnen
whose books are those?
czyje to są dzieci?
Lernen beginnen
whose children are these?
położna
Lernen beginnen
midwife
zwłaszcza
Lernen beginnen
especially
kobiety
Lernen beginnen
women
Moja siostra urodziła trzy dni temu.
Lernen beginnen
My sister gave birth (to a baby) three days ago.
Kiedy rodzisz?
Lernen beginnen
When is your baby due?
pojemnik
Lernen beginnen
container
pokrywka
Lernen beginnen
lid
rączka
Lernen beginnen
handle
sztućce
Lernen beginnen
cutlery (forks / spoons / knives)
duży
Lernen beginnen
large
płaski
Lernen beginnen
flat
lustro
.
Lernen beginnen
mirror
He looked at himself IN the mirror.
kołdra
Lernen beginnen
quilt
Myślę, ze powinnaś pójść do kuchni i przekąsić coś.
Lernen beginnen
I think you should go to the kitchen and have a snack.
Jestem spłukana / nie mam pieniędzy
Lernen beginnen
I'm broke.
pożyczyć coś od kogoś
.
Lernen beginnen
to borrow sth FROM sb
Yesterday I borrowED a lot of money from my father-in-law.
pożyczyć coś komuś
.
Lernen beginnen
to lend sth TO sb
Can you lend me this pen?
wrażliwy
Lernen beginnen
sensitive
mądry
Lernen beginnen
smart / sensible / reasonable
To było nieuprzejme z jego strony, że na mnie nakrzyczał.
Lernen beginnen
It was rude of him to shout at me.
okrutny
Lernen beginnen
cruel
uprzejmy / miły
Lernen beginnen
pleasant / nice / friendly
Ona zawsze jest bardzo miła w stosunku do mnie.
Lernen beginnen
She is always very nice to me.
Dlaczego jesteś taka nieuprzejma w stosunku do Toma?
Lernen beginnen
Why are you so rude/unfriendly TO Tom?
wściekły
Lernen beginnen
furious
Jestem na ciebie zła.
Lernen beginnen
I'm angry with you.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.