Top 1000 Luxembourgish nouns 901 - 950

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
salad
I usually add grated carrot to the salad.
Lernen beginnen
Zalot
Ech maache gewéinlech gerappte Muerte mat an d'Zalot.
worm
There's a worm in my apple!
Lernen beginnen
Wuerm
Et ass e Wuerm a mengem Apel!
croissant
Ham croissants are the best.
Lernen beginnen
Croissant
Croissante mat Ham sinn déi bescht.
translation
I am looking for a French translation of an English novel.
Lernen beginnen
Iwwersetzung
also: Traductioun
Ech sichen no enger franséischer Iwwersetzung vun engem englesche Roman.
bear
One should not feed the bears at the zoo.
Lernen beginnen
Bier
Et däerf een d'Bieren am Zoo net fidderen.
rice
Asian people like to eat rice.
Lernen beginnen
Räis
Asiaten iesse gär Räis.
exam
I will not fail this exam.
Lernen beginnen
Examen
also: Epreuve
Ech wäert an dësem Examen net duerchfalen.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Luxembourgish nouns"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.