Top 500 Englesch Verben 101 - 150

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
botzen
Du muss d'Kichen botzen.
Lernen beginnen
to clean
You must clean the kitchen.
léiwer hunn
Ech hunn d'Marie léiwer ewéi de Robert.
Lernen beginnen
to prefer
I prefer Marie over Robert.
sech bewerben (fir)
Mäi Brudder huet sech fir eng Kreditkaart bewerb.
Lernen beginnen
to apply for
My brother applied for a credit card.
bäitrieden
Ech wéilt gären denger Grupp bäitrieden.
Lernen beginnen
to join
I would like to join your group.
umaachen
Anne, maach d'Luucht un!
Lernen beginnen
to turn on
Anne, turn on the light!
sech langweilen
Ech langweile mech.
Lernen beginnen
to get bored
I'm bored.
beschwätzen
Mir hunn e Problem ze beschwätzen.
Lernen beginnen
to discuss
We have a problem to discuss.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 Englesch Verben"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.