Top 500 Englesch Verben 451 - 500

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
beneiden
Trotz mengem Brudder sengem Succès, hunn ech hien ni beneit.
Lernen beginnen
to envy
och: to be jealous
Despite his success, I have never envied my brother.
ubidden
Ech wéilt dir gär meng Hëllef ubidden.
Lernen beginnen
to offer
I would like to offer you my help.
verhéieren
De Polizist huet den Déif verhéiert.
Lernen beginnen
to interrogate
The policeman interrogated the thief.
ierwen
De Marc huet sengem Grousspapp säi Schlass geierft.
Lernen beginnen
to inherit
Marc has inherited his grandfather's castle.
spaassen
Hal op ze spaassen!
Lernen beginnen
to joke
Stop joking!
op eppes bestoen
Meng Mamm huet drop bestanen dee Film ze kucken.
Lernen beginnen
to insist
My mom insisted on watching this film.
widmen
Den Auteur huet säin neit Buch senger Fra gewidmet.
Lernen beginnen
to dedicate
The author dedicated his new book to his wife.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 Englesch Verben"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.