Total English Advanced [unofficial]

 0    283 Datenblatt    kropidlowskialeksander
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
paląca ambicja
Lernen beginnen
burning ambition
zniechęcające wyzwanie
Lernen beginnen
dainting challenge
załapać, nauczyć się szybko
Lernen beginnen
pick up
pogorszyć lub pozwolić żeby się pogorszyło
Lernen beginnen
let sth slide
czysta przyjemność
Lernen beginnen
sheer delight
mówić szybko i niewyraźnie
Lernen beginnen
unintelligibly
upychać
Lernen beginnen
cram
bardzo uważny
Lernen beginnen
on the ball
bełkotać
Lernen beginnen
babble
wynikają z
Lernen beginnen
stem from
być pełnym błędów
Lernen beginnen
riddle with errors
stawiać osiągalne cele
Lernen beginnen
set achievable goals
stawiać czoła wyzwaniom
Lernen beginnen
face challenges
sprawić, że marzenie się spełni
Lernen beginnen
make dream come true
przystąpić do wyzwania
Lernen beginnen
rise to challenge
nie mógłbym tego zrobić bez
Lernen beginnen
couldn’t have done without
być uważnym
Lernen beginnen
on the ball
nie mam pojęcia
Lernen beginnen
I haven’t a clue
nie wiem tego tak nagle (zaskoczony pytaniem)
Lernen beginnen
I don’t know it off the top of my head
nie wiem tego tak nagle (zaskoczony pytaniem)
Lernen beginnen
I don’t know it offhand
jestem całkiem pewny
Lernen beginnen
I’m pretty sure
nigdy o nim nie słyszałem
Lernen beginnen
I’ve never heard of him
na pamięć
Lernen beginnen
by heart
znam to jak własną dłoń
Lernen beginnen
I know it like the back of my hand
na wylot
Lernen beginnen
inside out
prawie w ogóle (nie znam czegoś)
Lernen beginnen
next to nothing
realizować marzenie
Lernen beginnen
pursue a dream
borykać się z
Lernen beginnen
deal with
stawić czoła barierom
Lernen beginnen
face barriers
uwierzyć w to co można osiągnąć
Lernen beginnen
believe in what you can achieve
mieć potencjał do robienia czegoś
Lernen beginnen
have the potential to do sth
wytrwać
Lernen beginnen
persevere with sth
naciskać na kogoś
Lernen beginnen
keep pushing someone
wszechstronnie utalentowany
Lernen beginnen
multi-talented
korek
Lernen beginnen
traffic congestion
miejsca do których lepiej nie isć
Lernen beginnen
no-go areas
z utartego szlaku
Lernen beginnen
off the beaten track
nieskażony
Lernen beginnen
unspoilt
różnorodność
Lernen beginnen
diverse
zatłoczone
Lernen beginnen
packed
zrujnowane
Lernen beginnen
run-down
tętniące życiem
Lernen beginnen
bustling
spacerować
Lernen beginnen
stroll
pojawić się
Lernen beginnen
turn up
wpasować się w jakąś grupę ludzi
Lernen beginnen
fit in
przetrwać finansowo
Lernen beginnen
get by
przyjęło się w modzie
Lernen beginnen
catch on
wypełniać papiery
Lernen beginnen
fill in
odnowić
Lernen beginnen
do up
opóźnić kogoś
Lernen beginnen
held sb up
przekuć zamiary w czyny
Lernen beginnen
carry out
przetrwać, skończyć szczęśliwie
Lernen beginnen
get through
zorganizować coś
Lernen beginnen
see to sth
uciec
Lernen beginnen
get away from
być niezbędnym
Lernen beginnen
come down to
wymyśleć, wynaleźć
Lernen beginnen
come up with
wymyśleć
Lernen beginnen
think of
być na bierząco z nowinkami
Lernen beginnen
keep up with
pointa w kawałach
Lernen beginnen
punchline
niewiarygodna historia
Lernen beginnen
a tall story
szkic
Lernen beginnen
sketch
mieć smykałkę do czegoś
Lernen beginnen
to have a knack for
powiedzieć białe kłamstwo
Lernen beginnen
tell a white lie
plotka
Lernen beginnen
rumour
zawiły, wyszukany
Lernen beginnen
elaborate
oszustwo
Lernen beginnen
hoax
mieć skłonność do przesady
Lernen beginnen
prone to exaggeration
dobranocki
Lernen beginnen
bedtime stories
być nabranym
Lernen beginnen
be taken in
nie mogłem jej odłożyć (książki)
Lernen beginnen
I couldn’t put it down
bardzo dobrze się ja czyta
Lernen beginnen
it’s very readable
uzależniony
Lernen beginnen
hooked
bardzo szybko się ją czyta
Lernen beginnen
it’s a page-turner
pasjonujący
Lernen beginnen
gripping
jednowymiarowe charaktery
Lernen beginnen
the caracters are one-dimensional
przeciętny, zwykły czytelnik
Lernen beginnen
avid reader
uparty, ma jeden cel
Lernen beginnen
single-minded
samowystarczalny
Lernen beginnen
self-sufficient
gruboskórny
Lernen beginnen
thick-skinned
o dobrym sercu, dobroduszny
Lernen beginnen
kind-hearted
zdystansowany, nieprzystępny
Lernen beginnen
stand-offish
pracoholik, nastawiony na pracę
Lernen beginnen
career-orientated
opanowany
Lernen beginnen
level-headed
roztargniony, nieobecny duchem
Lernen beginnen
absent-minded
gra słów
Lernen beginnen
puns
satyra
Lernen beginnen
satire
czarny humor
Lernen beginnen
black humour
walka, zmaganie
Lernen beginnen
struggle
iść w kogoś ślady
Lernen beginnen
follow in sb’s footsteps
ślepa uliczka
Lernen beginnen
dead-end
podejmować ważne decyzje
Lernen beginnen
called the shots
zacząć odnosić sukcesy
Lernen beginnen
take of
dojść do wyboru,
Lernen beginnen
reach a crossroads
czuć się choro
Lernen beginnen
feeling under the water
mieć cel
Lernen beginnen
have sb’s sights set on
pierwszy na drodze do odstrzału (związane z odpowiedzialnością)
Lernen beginnen
in a firing line
próbówka
Lernen beginnen
test tube
szczep
Lernen beginnen
strain
aczkolwiek
Lernen beginnen
albeit
zależny od (całkowicie)
Lernen beginnen
hinges upon
miejsce odosobnienia
Lernen beginnen
hideway
przeciwstawiać się grawitacji
Lernen beginnen
defy gravity
pistolet ogłuszający
Lernen beginnen
stun gun
powstrzymywać
Lernen beginnen
restain
budowa fizyczna
Lernen beginnen
physique
samotność
Lernen beginnen
solitude
być zaangażowanym w jakąś czynność
Lernen beginnen
be up to
pojawić się niespodziewanie (problem albo obowiązek)
Lernen beginnen
crop up
zajęty, nie mający czasu
Lernen beginnen
tied up
zaplanowany
Lernen beginnen
lined up
zrelaksować się
Lernen beginnen
put feet up
unikać czegoś
Lernen beginnen
get out of
odwołać
Lernen beginnen
call off
zasypany robotą
Lernen beginnen
snowed under
spełznąć na niczym
Lernen beginnen
fall through
będzie realizowane
Lernen beginnen
go ahead
nudzić się po robocie
Lernen beginnen
at a loose end
zrelaksować się
Lernen beginnen
wind down
zrujnowany
Lernen beginnen
rumshackle
berbeć
Lernen beginnen
toddler
ulegać
Lernen beginnen
relent
przypuszczając
Lernen beginnen
assuming
być zakłopotanym
Lernen beginnen
to be at a lose
raz na sto lat
Lernen beginnen
once in a blue moon
to i owo
Lernen beginnen
bits and pices
coś takiego, także tego
Lernen beginnen
kind of/sort of
albo coś takiego
Lernen beginnen
or so
dużo
Lernen beginnen
loads of
mniej więcej
Lernen beginnen
more or less
porządek ogólnie
Lernen beginnen
law and order
detale i liczby związane z sytuacją
Lernen beginnen
facts and figures
robić coś metodą prób i błędów
Lernen beginnen
do sth through trial and error
oficialne instrukcje i przepisy
Lernen beginnen
rules and regulations
lekkie bóle
Lernen beginnen
aches and pains
wypróbowane
Lernen beginnen
tried and tested
oni mogą być w miejscach częstych spotkań ze znajomymi
Lernen beginnen
they can be out and about with friends
uogólniając, blabla
Lernen beginnen
by and large, blabla
raz na zawsze
Lernen beginnen
once and for all
czasami
Lernen beginnen
now and again
zwarty i gotowy
Lernen beginnen
ready and waiting
zły I zmęczony czymś długotrwałym
Lernen beginnen
sick and tired
zdecydowanie nie
Lernen beginnen
by no means
odziedziczyć
Lernen beginnen
come into
odziedziczyć
Lernen beginnen
inherit
targować się
Lernen beginnen
haggle
prowizja od ilości sprzedarzy
Lernen beginnen
paid on commission
zbankrutować
Lernen beginnen
go bankrupt
rozpiętość
Lernen beginnen
span
broń palna
Lernen beginnen
firearm
prokuratura
Lernen beginnen
power of attorney
nigdy nie otrzymać pieniędzy
Lernen beginnen
never see a penny of the money
pozwać kogoś
Lernen beginnen
pester someone
duża ilość pieniędzy
Lernen beginnen
great deal of money
ludzkość
Lernen beginnen
mankind
wygoda
Lernen beginnen
convenience
przez większą część
Lernen beginnen
for the most part
tylko paru ludzi
Lernen beginnen
only a handful of people
być spółkanym
Lernen beginnen
be broke
śpi na pieniądzach
Lernen beginnen
rolling in money
bardzo tanie
Lernen beginnen
that was dirt cheap
rozrzucać pieniądze
Lernen beginnen
splash out
być pod kreską, mieć długi
Lernen beginnen
in the red
każdy płaci za swoje
Lernen beginnen
split the bill
każdy płaci za swoje
Lernen beginnen
go halves
pofolgować sobie
Lernen beginnen
treat myself
kwestią istotną
Lernen beginnen
the essential thing
zjednać sobie kogoś
Lernen beginnen
win over sb
ta koszulka obejdzie (jest w miarę ok)
Lernen beginnen
this t-shirt is in
ten podkosuzlek odpada, nie wygląda dobrze
Lernen beginnen
this t-shirt is out
trend może zacząć
Lernen beginnen
trend may kick off
trend może sięp rzyjąć
Lernen beginnen
trend may caught on
to stało się ponieważ
Lernen beginnen
this came about because
coś się kroi na horyzoncie
Lernen beginnen
sth is coming up on the gorizon
podąża za, być na bierząco z najnowszymi stylami
Lernen beginnen
keep up with the latest styles
zrobić coś, a później skierować uwagę, skoncentrować się na czymś nowym
Lernen beginnen
do sth and then home in on sth new
ten wieczór przebiegał jak zwykle, kiedy nagle wkroczyła Merry
Lernen beginnen
the evening was progressing as usual, at which point Merry suddenly walked in
człowiek magnes na ludzi
Lernen beginnen
crowd-pleaser
oniemieć z szacunku
Lernen beginnen
stuck dumb with reverence
w zasięgu słuchu
Lernen beginnen
within earshot
charyzmatyczna postać
Lernen beginnen
larger-then-life figure
potencjał na gwiazdę
Lernen beginnen
star quality
wrodzony
Lernen beginnen
innate
wrodzony
Lernen beginnen
inborn
przyziemny
Lernen beginnen
down-to-earth
dostępny
Lernen beginnen
approachable
powściągliwy
Lernen beginnen
aloof
dostojny
Lernen beginnen
dignified
niestrudzony
Lernen beginnen
tireless
mieć pełne ręce roboty
Lernen beginnen
have my hands full with
stara wyga
Lernen beginnen
be an old hand
być zasypanym robotą
Lernen beginnen
land on my feet
miarka się przebrała
Lernen beginnen
it all come to a head
mieć do czegoś smykałkę
Lernen beginnen
have a good head for sth
mieć kogoś sprawę na uwadzę
Lernen beginnen
have sth’s interest at heart
mieć złamane serce
Lernen beginnen
heart sank
stawić czoła konsekwencją złych czynów
Lernen beginnen
face the music
zachować twarz
Lernen beginnen
save face
czas pokaże
Lernen beginnen
time will tell
mięsożerca
Lernen beginnen
carnivore
tropić
Lernen beginnen
stalk
naturlane środowisko
Lernen beginnen
natural habitat
natręctwa
Lernen beginnen
aftermath
niegościnny krajobraz
Lernen beginnen
inhospitable land
poniżej poziomu moża
Lernen beginnen
below see level
tajniak
Lernen beginnen
undercover
rażące złamanie prawa
Lernen beginnen
blantant breach of low
made by hand - ręcznie robione
Lernen beginnen
hand-crafted
ma małe wady, nie jest idealny stan
Lernen beginnen
has some wear and tear
jeszcze w opakowaniu, nówka
Lernen beginnen
brand new
wyrywać włosy z głowy
Lernen beginnen
tearing my hair out
paść ze zmęczenia
Lernen beginnen
crashed out
być alfą i omegą
Lernen beginnen
the be-all and end-all
płaszcz ochronny
Lernen beginnen
security blanket
wypalić się
Lernen beginnen
burn out
podniecenie
Lernen beginnen
the buzz
oceniać
Lernen beginnen
quote
dzieci rozrabiają
Lernen beginnen
kids acting up
główny czynnik stresu
Lernen beginnen
major source of stress
coś jest powodem do zmartwień
Lernen beginnen
sth is a cause of worry
daleko sięgające konsekwencje
Lernen beginnen
far-reaching implications, consequences
coś przynosi, daje (np. satysfakcję)
Lernen beginnen
sth breeds (i.e. satisfaction)
doprowadzić
Lernen beginnen
bring about
dać powód do
Lernen beginnen
give rise to
mieć rezultat w
Lernen beginnen
result in
pochodzą od
Lernen beginnen
stems from
wyjąłeś mi to z ust
Lernen beginnen
you took the words right out of my mouth
olśniewający
Lernen beginnen
stunning
przesadzone
Lernen beginnen
over the top
współczesny
Lernen beginnen
up-to-date
współczesny
Lernen beginnen
contemporary
przebój kasowy
Lernen beginnen
blockbuster
przypisywane jemu
Lernen beginnen
attributed to him
zaangażowany
Lernen beginnen
immersed in
miał fundamentalny wkład w
Lernen beginnen
he made fundamential contributions to
suweryn, monarcha
Lernen beginnen
sovereign
wszechczasóa)
Lernen beginnen
of all time
w dowód uznania
Lernen beginnen
in recognition of
dostać nagrodę Nobla w dziedzinie (np. Fizyki)
Lernen beginnen
be awarded the Nobel Prize for (ie Physics)
zaabsorbowany swoją pracą
Lernen beginnen
absorbed in his work
nie do obalenia
Lernen beginnen
irrefutable
uderzający
Lernen beginnen
striking
metaforyczne
Lernen beginnen
figurative
esteta
Lernen beginnen
aesthete
planowanie masterplanu
Lernen beginnen
masterminding
kryjówka
Lernen beginnen
hideout
zbir
Lernen beginnen
thug
wyśledzić i złapać
Lernen beginnen
track down
piła łańcuchowa
Lernen beginnen
chainsaw
zdobycz
Lernen beginnen
haul
wakacyjne fotki
Lernen beginnen
holiday snaps
pierwszy plan
Lernen beginnen
foreground
pasuje do kategorii
Lernen beginnen
fit into
jest w kropce z danym zmartwieniem
Lernen beginnen
she is at her wits end with worry
jest przygnębiony
Lernen beginnen
he is down in the dumps
plują sobie w brodę
Lernen beginnen
they are kicking themselves
jest zadowolona z siebie z powodu
Lernen beginnen
she is very pleased with herself for
być wykończonym
Lernen beginnen
be buzzing with energy
być rozdwojonym
Lernen beginnen
be in two minds about
wkurzyć się
Lernen beginnen
get would up
zasługuje na pochwałę
Lernen beginnen
sb deserve a pat on the back
wyluzuj
Lernen beginnen
chill out
poceiszać kogoś
Lernen beginnen
cheer sb up
przestać o czymś myśleć
Lernen beginnen
take your mind off
krzepki
Lernen beginnen
roubst
taki co potrafi przezywciężyć przeszkody, niezłomny
Lernen beginnen
resilient
niekończący się
Lernen beginnen
boundless
przeczucia
Lernen beginnen
hunches
coś okazało się być dobrym
Lernen beginnen
sth work out well
na dłuższą metę
Lernen beginnen
in the long run
rozmyślać nad czymś niemiłym
Lernen beginnen
dwell on things
podekscytowany
Lernen beginnen
thrilled
bardzo zaskoczony
Lernen beginnen
be taken aback
obojętny
Lernen beginnen
indifferent
nie posiadać się ze szczęścia
Lernen beginnen
I’m feeling chuffed
osłupiały
Lernen beginnen
be flabbergasted
osłupiały
Lernen beginnen
dumbstuck
wściekły
Lernen beginnen
livid
wałęsać się
Lernen beginnen
lounge about
pod pantoflem
Lernen beginnen
under sb’s thumb
zemdleć
Lernen beginnen
pass out
nie poddawać się
Lernen beginnen
soldier on
zwalił się z nóg na sofę
Lernen beginnen
he crashed out on sofa
faktóra
Lernen beginnen
invoice

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.