Transport & cars 1

 0    18 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
maska samochodu
Przednia część samochodu nad silnikiem.
Lernen beginnen
bonnet
The front part of a car over the engine.
szalupa
Lernen beginnen
jolly-boat
łódź ratunkowa
Lernen beginnen
lifeboat
motorower
Lernen beginnen
moped
opóźniać, odkładać
Mój samolot opóźnił się o godzinę. Opóźniło mnie ruch uliczny.
Lernen beginnen
to delay
My plane was delayed by an hour. I was delayed by traffic.
skrzyżowanie
Powinieneś obniżyć (zmniejszyć) prędkość, zbliżając się do skrzyżowania.
Lernen beginnen
a junction
You should lower (reduce) your speed as you approach a junction.
przesyłka
Jego zadaniem jest śledzenie wszystkich przesyłek wysyłanych do klientów.
Lernen beginnen
shipping
His job is to keep track of all the shipments going out to customers.
podrzucić kogoś
Lernen beginnen
to give someone a lift
nabierać tempa
Na czystej, prostej drodze możesz zwiększyć prędkość. Ożywienie gospodarcze nabiera tempa.
Lernen beginnen
to gather
On a clear, straight road you can gather speed. Economic recovery is gathering pace.
szybko się poruszać (pojazd lub pojazdem)
Szybko poruszaliśmy się, kiedy nagle pękła jedna z naszych opon. Chris przemknął obok w jaskrawym nowym samochodzie.
Lernen beginnen
to spin - spun - spun
We were spinning along, when suddenly one of our tyres burst. Chris spun past in a flashy new car.
obrót
Uderzyłem coś na drodze, co spowodowało obrót samochodu. Nagle samolot zaczął wirować.
Lernen beginnen
spin
I hit something on the road, which sent the car into a spin. Suddenly, the plane went into a spin.
do góry nogami
Samolot leciał spodem do góry z dużą prędkością.
Lernen beginnen
upside down
The plane was flying upside down at high speed.
światła drogowe
Światła sygnalizacyjne zmieniły się na zielone, gdy zbliżaliśmy się do skrzyżowania.
Lernen beginnen
traffic lights
The traffic lights turned green as we approached the junction.
karetka pogotowia
Syrena zasygnalizowała zbliżanie się karetki.
Lernen beginnen
ambulance
The siren signalled the approach of an ambulance.
ładunek
Przegubowa ciężarówka wywróciła się na południowej jezdni, zrzucając ładunek.
Lernen beginnen
load
An articulated lorry has overturned on the south-bound carriageway, shedding its load.
załadować
Ile czasu zajmie załadowanie tego piasku na ciężarówkę?
Lernen beginnen
to load
How long will it take to load this sand onto the lorry?
start promu kosmicznego
Uruchomienie promu kosmicznego opóźniło się o 24 godziny z powodu złej pogody.
Lernen beginnen
launch of a space shuttle
The launch of the space shuttle was delayed for 24 hours because of bad weather.
wodować
Rzecznik stoczni powiedział, że mają nadzieję na zwodowanie pierwszego okrętu podwodnego w ciągu dwóch lat.
Lernen beginnen
to launch
A spokesman for the dockyard said they hoped to launch the first submarine within two years.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.