Tyler Oakley - Draw My Life (2)

 0    48 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czemu by tego nie spróbować
Lernen beginnen
Why I give it a try
spórbować czegoś
Lernen beginnen
give sth try
prywatny
Lernen beginnen
private
mówiąc bezpośrednio do moich przyjaciół
Lernen beginnen
talking directly to my friends
pokazać coś komuś
Lernen beginnen
show sth around
Pokazując im wszystko wokół w pokoju w akademiku
Lernen beginnen
showing them all around the door room
pokój w akademiku
Lernen beginnen
dorm room
Przeraziło mnie to
Lernen beginnen
It freaks me out
w tym czasie
Lernen beginnen
around that time
w tamtym czasie pierwszego roku
Lernen beginnen
around that time during freshman year
wzajemna miłość
Lernen beginnen
mutual love
wzajemna miłość do wlogowania
Lernen beginnen
mutal love of vloging
wyjechać, uciekać z jakiegoś miejsca
Lernen beginnen
get out of
odbywać staż
Lernen beginnen
intern
praktyka, staż
Lernen beginnen
internship
które oba były
Lernen beginnen
both of which where in
znaczenie, ważność
Lernen beginnen
importance
drugą połowę spędzając nie robiąc nic ważnego
Lernen beginnen
in the other half was spent doing nothing of importance
Wkrótce zdałam sobie sprawę
Lernen beginnen
I soon realized that
Wkrótce zdałam sobię sprawę, że jeśli mam zmaiar pracować w animacji, to musi być to coś czym będę się interesować, zależeć
Lernen beginnen
I soon realized that if I was gonna be working at animation it had to be something that I cared about
Zależy mi na tym
Lernen beginnen
I care about it.
powoli ale nagle
Lernen beginnen
slowly but suddenly
obecność
Lernen beginnen
presence
poprawiać, polepszać się
Lernen beginnen
pick up
Moja obecność na jutub poprawiała się
Lernen beginnen
My youtube presence was picking up
Naprawdę mnie to Uderzyło
Lernen beginnen
It really hit me
dowiedzieć się
Lernen beginnen
find out
zbliżała się do zamknięcia
Lernen beginnen
coming to close
moja kariera w koledżu zbliżała się do końca
Lernen beginnen
My college career coming to a close
żadne z tych
Lernen beginnen
none of them
odmowa (np pracy)
Lernen beginnen
rejection
Byłam bardzo zniechęcona
Lernen beginnen
I was so discouraged.
Podjęłam ryzyko
Lernen beginnen
I took a chance
podpisaliśmy wynajem
Lernen beginnen
We signed a lease
wyjeżdżać, odchodzić
Lernen beginnen
head off
Powiedzieliśmy do widzenia naszym rodzinom i wyjechaliśmy z san francisko
Lernen beginnen
We said goodbye to our families and headed off to the san francisco
przyjąć
Lernen beginnen
embrace
Społeczność która przyjęła to kim byłem
Lernen beginnen
Community that embraces who I was
brakowało
Lernen beginnen
was missing
płacić czynsz
Lernen beginnen
pay rent
na pewno
Lernen beginnen
surely
Zaczęłam to robić
Lernen beginnen
I went ahead with it
przeznaczając więcej mojego czasu
Lernen beginnen
dedicating more of my time
kulturowo
Lernen beginnen
culturally
Każda okazja która się pojawiała
Lernen beginnen
Every opportunity that came up
pełny po brzegi
Lernen beginnen
full to the brim
zapakowany po brzegi
Lernen beginnen
packed to the brim
Co nie mieści mi się w głowie
Lernen beginnen
What boggles my mind

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.