Tyler Oakley - Draw My Life

 0    52 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przyrodni brat
Lernen beginnen
stepbrother
przyrodni brad
Lernen beginnen
half-brother
rodzeństwo
Lernen beginnen
siblings
kupić coś i przynieść
Lernen beginnen
pick up
cokolwiek
Lernen beginnen
whatever
jasno fioletowy
Lernen beginnen
bright purple
w zasadzie
Lernen beginnen
basically
dawno temu
Lernen beginnen
back then
rozwijać
Lernen beginnen
develop
uzależniający
Lernen beginnen
addictive
nie ważne
Lernen beginnen
no matter
konkurować
Lernen beginnen
compete
porzucić coś
Lernen beginnen
get off
nikogo
Lernen beginnen
nobody
od razu
Lernen beginnen
instantly
Od razu staliśmy się najlepszymi przyjaciółmi
Lernen beginnen
We instantly became a best friends
doprowadzić do czegoś
Lernen beginnen
lead up to sth
Doprowadzając do tego punktu w moim życiu
Lernen beginnen
leading up to this point in my life
uzależnienie od jedzenia
Lernen beginnen
addiction to food
niezdrowy
Lernen beginnen
unhealthy
otyły
Lernen beginnen
overweight
Wzięłam sprawy w swoje ręce
Lernen beginnen
I took matters into my own hands
niestety
Lernen beginnen
unfortunately
Odmawiałem jedzenia
Lernen beginnen
I refuse to eat
na szczęście
Lernen beginnen
luckily
przez cały
Lernen beginnen
throughout
przez całą szkołę średnią rozwinąłem bliższą znajomość z nauczycielem
Lernen beginnen
throughout my middle school years I developed a close relationship with teacher
wahanie
Lernen beginnen
fluctuation
wahania zdrowia i szczęścia
Lernen beginnen
fluctuation of my health and happiness
wsparcie dla mnie
Lernen beginnen
support of me
przezwyciężyć, pokonać
Lernen beginnen
overcome
wspierający
Lernen beginnen
supportive
jawnie, otwarcie
Lernen beginnen
openly
Choć część rodziny nie była wspierająca mnie jako jawnego geja
Lernen beginnen
Some family was not supportive of me being openly gay
mieć wystarczająco dużo szczęścia
Lernen beginnen
be lucky enough
uznać kogoś za
Lernen beginnen
deem
mieć prawo coś zrobić
Lernen beginnen
have a right to do
potępiać
Lernen beginnen
denounce
zerwałem z ludźmi, którzy mnie nie wspierali
Lernen beginnen
I cut the people who didn't support me out of my life
usunąć kogoś z życia
Lernen beginnen
cut sb out of life
żałować
Lernen beginnen
regret
Nigdy nie żałowałem tego przez sekunde
Lernen beginnen
I never regretted it for a second
nierozłączni
Lernen beginnen
inseparable
Trójka z nas stała się nierozłączna
Lernen beginnen
Three of us became inseparable
paczka znajomych
Lernen beginnen
posse
szybko została dodana do naszej paczki
Lernen beginnen
and soon she was added to the posse
podczas gdy
Lernen beginnen
whereas
Robi po swojemu
Lernen beginnen
I do my own thing
pozostać z nimi w kontakcie
Lernen beginnen
keep in touch with them
znaleźć sposób
Lernen beginnen
find a way
natknąć się przypadkiem na coś
Lernen beginnen
stumple upon sth
Natknąłem się przypadkiem na youtube
Lernen beginnen
I stumbled upon youtube

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.