U3. Matura Repetytorium

 0    74 Datenblatt    ewelinagoszczko
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Plastyka
Lernen beginnen
art
biologia
Lernen beginnen
biology
zarządzanie i administracja
Lernen beginnen
business studies
chemia
Lernen beginnen
chemistry
obywatelstwo
Lernen beginnen
citizenship
zajęcia teatralne
Lernen beginnen
drama
literatura angielska
Lernen beginnen
English literature
historia
Lernen beginnen
history
język włoski
Lernen beginnen
Italian
matematyka
Lernen beginnen
maths
fizyka
Lernen beginnen
phisics
edukacja osobowościowa
Lernen beginnen
społeczna i zdrowotna, PSHE
audytorium/sala/aula
Lernen beginnen
auditorium
teren szkoły
Lernen beginnen
school grounds
zadanie
Lernen beginnen
assignment
kara zatrzymania po lekcjach
Lernen beginnen
detention
egzamin wstępny
Lernen beginnen
entrance exam
egzamin próbny
Lernen beginnen
mock exam
sprawdzanie obecności
Lernen beginnen
roll (call)
zebranie szkolne
Lernen beginnen
school assembly
brać udział (w zajęciach)
Lernen beginnen
attend (class)
przyciągać (czyjąś uwagę)
Lernen beginnen
attract (sb's attention)
oszukiwać/ściągać
Lernen beginnen
cheat
nie zdać/oblać
Lernen beginnen
fail
poprawiać
Lernen beginnen
resit
powtarzać [egzamin]
Lernen beginnen
retake
opuścić (lekcję)
Lernen beginnen
skip (a lesson)
uczyć się do egzaminu
Lernen beginnen
study for an exam
oddać (wypracowanie)
Lernen beginnen
submit (an essay)
nadążać z
Lernen beginnen
catch up with
rzucić (szkołę)
Lernen beginnen
drop out of (school)
mieć zaległości (szkolne)
Lernen beginnen
fall behind (with schoolwork)
wpaść w (długi)
Lernen beginnen
get into (debt)
oddać (pracę)
Lernen beginnen
hand in (an assigment)
być na bieżąco (z nauką w szkole)
Lernen beginnen
keep up (with schoolwork)
przejrzeć (notatki)
Lernen beginnen
look over (notes)
sprawdzić coś
Lernen beginnen
look sth up
uzyskać (pożyczkę)
Lernen beginnen
take out (a loan)
upomnieć (kogoś)
Lernen beginnen
tell (sb) off
pojawić się
Lernen beginnen
turn up
przedszkole
Lernen beginnen
pre-school
szkoła podstawowa
Lernen beginnen
primary school
szkoła średnia
Lernen beginnen
secondary school
podyplomowy
Lernen beginnen
postgraduate
licencjacki
Lernen beginnen
undergraduate
szkolnictwo wyższe (.../..)
Lernen beginnen
university/tertiary education
certyfikat
Lernen beginnen
certificate
tytuł licencjata
Lernen beginnen
Bachelor of Arts degree
dyplom
Lernen beginnen
diploma
wydatki
Lernen beginnen
expenses
opłaty/czesne
Lernen beginnen
fees
wsparcie finansowe
Lernen beginnen
financial support
uroczystość wręczenia świadectw
Lernen beginnen
graduation ceremony
wyróżnienie
Lernen beginnen
honours
raty
Lernen beginnen
instalments
staż
Lernen beginnen
internship
nauka na odległość
Lernen beginnen
long-distance learning
jednorazowa wpłata lyb wypłata większej sumy pieniędzy
Lernen beginnen
lump sum
tytuł magistra
Lernen beginnen
Master's of Arts degree
okres
Lernen beginnen
period
kurs doszkalający
Lernen beginnen
refresher course
opłata wpisowa
Lernen beginnen
registration fee
stypendium
Lernen beginnen
scholarship
student ostatniego roku
Lernen beginnen
senior
pożyczka studencka
Lernen beginnen
student loan
semestr
Lernen beginnen
term
rozkład zajęć
Lernen beginnen
timetable
czesne
Lernen beginnen
tuition
przyznać (tytuł)
Lernen beginnen
award (a degree)
naliczyć (opłaty)
Lernen beginnen
charge (fees)
finansować (studia)
Lernen beginnen
finance (studies)
upoważniony do
Lernen beginnen
entitled to
nauczyć się (czegoś) na pamięć
Lernen beginnen
learn (sth) by heart
udzielić potrzebnych informacji
Lernen beginnen
provide the required details

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.