UI2 Unit 3 - from book&multimedia

 0    45 Datenblatt    GochaZocha
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
warn
Lernen beginnen
upominać się
irrelevant
Lernen beginnen
nieistotny
manageress
Lernen beginnen
kierowniczka
entertaining
I didn’t find the situation entertaining
Lernen beginnen
zabawny, przyjemny
Nie znalazłam nic zabawnego w tej sytuacji. (Ta sytuacja w ogóle mnie nie śmieszyła)
left handed
Lernen beginnen
leworęczny
thus
Lernen beginnen
tak więc / tym samym
loathe
I loathe flying.
Lernen beginnen
czuć wstręt, nienawidzić
Nienawidzę latać.
fugitive
Lernen beginnen
uciekinier
outback
The Australian outback inspired me to write about the landscape.
Lernen beginnen
słabo zaludnione tereny w Australii
Słabo zaludnione tereny w Australii zainspirowały mnie do pisania o krajobrazie.
evoke
Lernen beginnen
przywołać (np. emocje, wspomnienia)
stretch
The bus driver for that stretch of the trip was angry and aggressive.
Lernen beginnen
odcinek (np. drogi)
Kierowca autobusu na tym odcinku podróży był zły i agresywny.
circumstances
Lernen beginnen
okoliczności
obscure
Lernen beginnen
niejasny (trudny do zrozumienia)
commoners
Lernen beginnen
zwykli ludzie, plebs
quest for stardom
Lernen beginnen
dążenie do sławy, gwiazdorstwa
accomplish
Lernen beginnen
osiągać, osiągnąć
sycophant
Lernen beginnen
pochlebca, lizus
dejected
Lernen beginnen
przygnębiony, przybity, niezadowolony, zawiedziony
regain
Lernen beginnen
odzyskać (coś straconego)
Don't let the past steal your present
Lernen beginnen
Nie pozwól, aby przeszłość skradła teraźniejszość
cosmetic surgery
Lernen beginnen
Chirurgia plastyczna
decathlon
Lernen beginnen
dziesięciobój
thorough
She is demanding a thorough police investigation.
Lernen beginnen
gruntowny, dokładny, szczegółowy
synonimy: complete, careful, detailed
Ona domaga się gruntownego dochodzenia policji.
allegedly
Lernen beginnen
rzekomo
abandoned
Lernen beginnen
opuszczony / opuszczona
whereas
John put on so much weight, whereas Will is so slim now!
Lernen beginnen
podczas gdy
Johnowi się przytyło, podczas gdy Will jest tak szczupły teraz!
pimples
Lernen beginnen
pryszcze
submit
Lernen beginnen
przedkładać, przedstawiać (sprawę)
while
While I understand your idea, I don't think it will work.
Lernen beginnen
chociaż, pomimo że
Choć rozumiem twój pomysł, nie sądzę żeby to działało.
clash
Lernen beginnen
zetrzeć się, ścierać się
hence
Hence, I was in and out of prison for nearly fifteen years after I left school.
Lernen beginnen
stąd, więc
Więc, byłem w więzieniu i poza nim przez prawie piętnaście lat a po opuszczeniu szkoły.
pay off
Working hard at school can pay off.
Lernen beginnen
opłacać się
Ciężka praca w szkole może się opłacać.
apart
The purpose of bussing is to keep children of different cultures apart.
Lernen beginnen
osobno, w oddaleniu
Celem transportu uczniów autobusami jest utrzymanie dzieci z różnych kultur z dala od siebie.
be not all it's cracked up to be
informal idiom
Lernen beginnen
być przereklamowanym, nie być wcale takim super
informal idiom
for instance
For instance, the Africanized bee is very aggressive.
Lernen beginnen
na przykład
to be accurate
The x-546 to be accurate is the one to which I was referring.
Lernen beginnen
być dokładnym, precyzyjnym
Dokładnie x-546 jest tym, którego miałem na myśli.
strictly speaking
We are not, strictly speaking, owned by that corporation.
Lernen beginnen
ściśle mówiąc
in fact
Nie jesteśmy, ściśle mówiąc, własnością tego koncernu.
namely
We will want to purchase a new one, namely the green item.
Lernen beginnen
mianowicie
Będziemy chcieli zakupić nowy, mianowicie zielony element.
at any rate
I rarely see her, at any rate not alone.
Lernen beginnen
w każdym razie
Rzadko zdarza mi się ją zobaczyć, w każdym razie nie samą.
fondness
I have no fondness for my last boss, who was a jerk.
Lernen beginnen
sentyment
dandelion
Lernen beginnen
mniszek lekarski (dmuchawiec, mlecz)
knuckles
It is very irritating when people crack their knuckles.
Lernen beginnen
kostki u ręki
To bardzo irytujące, kiedy ludzie strzelają kostkami u ręki.
crack one's knuckles
It is very irritating when people crack their knuckles.
Lernen beginnen
strzelać kostkami u ręki
To bardzo irytujące, kiedy ludzie strzelają kostkami u ręki.
speeding ticket
If I hadn't driven fast, I wouldn't have got a speeding ticket.
Lernen beginnen
mandat za przekroczenie prędkości
efforts
Lernen beginnen
starania

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.