układ krwionośny

 0    47 Datenblatt    majawojnas
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
heparyna
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wplywa na kaskadę krzepnięcia, działa pośrednio przez aktywacje antytrombiny III
enoksyparyna
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, silnie hamuje aktywność czynnika Xa, słabiej hamuje trombinę
nadroparyna
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, silnie hamuje aktywność czynnika Xa, słabiej hamuje trombinę
dalteparyna
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, silnie hamuje aktywność czynnika Xa, słabiej hamuje trombinę
parnaparyna
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, silnie hamuje aktywność czynnika Xa, słabiej hamuje trombinę
tinzaparyna
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, silnie hamuje aktywność czynnika Xa, słabiej hamuje trombinę
ardeparyna
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, silnie hamuje aktywność czynnika Xa, słabiej hamuje trombinę
rewiparyna
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, silnie hamuje aktywność czynnika Xa, słabiej hamuje trombinę
fondaparinuks
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskade krzepnięcia, pośredni inhibitor czynnika Xa, selektywnie hamuje Xa za posrednictwem antytrombiny III
rywaroksaban
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, bezposredni inhibitor czynnika Xa - odwracalny, wybiórczy i doustny
apiksaban
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, bezposredni inhibitor czynnika Xa - odwracalny, wybiórczy i doustn
hirudyna
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, bezposredni inhibitor trombiny
lepirudyna
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, bezposredni inhibitor trombiny - rekombinowana hirudyna
desirudyna
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, bezposredni inhibitor trombiny - rekombinowana hirudyna
biwalirudyna
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, bezposredni inhibitor trombiny - pochodna syntetyczna hirudyny
argatroban
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, bezposredni inhibitor trombiny - pochodna syntetyczna hirudyny
dabigatran
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, bezposredni inhibitor trombiny - pochodna syntetyczna hirudyny - PROLEK
acetokumarol
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, antagonista witaminy K
warfaryna
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, antagonista witaminy K
dikumarol
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, antagonista witaminy K
fenindion
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskadę krzepnięcia, antagonista witaminy K
ankrod
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskade krzepniecia - lek defibrylujący - powstaje nieprawidłowy monomer fibryny - nie powstaja wiazania krzyżowe
batroksorbina
Lernen beginnen
lek przeciwzakrzepowy - wpływa na kaskade krzepniecia - lek defibrylujący - powstaje nieprawidłowy monomer fibryny - nie powstaja wiazania krzyżowe
kwas acetylosalicylowy
Lernen beginnen
lek przeciwpłytkowy - działający przez mechanizm kwasu arachidonowego - inhibitor COX - nieodwracalny
indobufen
Lernen beginnen
lek przeciwpłytkowy - działający przez mechanizm kwasu arachidonowego - inhibitor COX - odwracalny
sulfinpyrazol
Lernen beginnen
lek przeciwpłytkowy - działający przez mechanizm kwasu arachidonowego - inhibitor COX - odwracalny
dazoksiben
Lernen beginnen
lek przeciwpłytkowy - działający przez mechanizm kwasu arachidonowego - inhibitor syntetazy tromboksanu A2
ozagrel
Lernen beginnen
lek przeciwpłytkowy - działający przez mechanizm kwasu arachidonowego - inhibitor syntetazy tromboksanu A2
alprostadil
Lernen beginnen
lek przeciwpłytkowy - działający przez mechanizm kwasu arachidonowego - leki pobudzające biosynteze cAMP przez cyklazę adenylanową
iloprost
Lernen beginnen
lek przeciwpłytkowy - działający przez mechanizm kwasu arachidonowego - leki pobudzające biosynteze cAMP przez cyklazę adenylanową
epoprostenol
Lernen beginnen
lek przeciwpłytkowy - działający przez mechanizm kwasu arachidonowego - leki pobudzające biosynteze cAMP przez cyklazę adenylanową
tiklopidyna
Lernen beginnen
lek przeciwpłytkowy - działające przez receptory ADP (P2Y12) - nieodwracalni antagoniści
klopidogrel
Lernen beginnen
lek przeciwpłytkowy - działające przez receptory ADP (P2Y12) - nieodwracalni antagoniści
prasugrel
Lernen beginnen
lek przeciwpłytkowy - działające przez receptory ADP (P2Y12) - nieodwracalni antagoniści
tikagrelor
Lernen beginnen
ticagrelorlek przeciwpłytkowy - działające przez receptory ADP (P2Y12) - odwracalni antagoniści
abciksimab
Lernen beginnen
lek przeciwpłytkowy - antagonista receptora fibrynogenu - (GPIIb/IIIa) - przeciwciało monoklonalne
eptyfibatyd
Lernen beginnen
lek przeciwpłytkowy - antagonista receptora fibrynogenu - (GPIIb/IIIa) - oligopeptyd - hamuje odwracalnie agregacje płytek
tirofiban
Lernen beginnen
lek przeciwpłytkowy - antagonista receptora fibrynogenu - (GPIIb/IIIa) - zwiazek niepeptydowy
streptokinaza
Lernen beginnen
lek działający fibrynolitycznie - trombolitycznie - I generacja - nie posiada wł enzymatycznych - tworzenie kompleksu streptokinaza-pazminogen - aktywacja plazminogenu - przekształcenie w plazminę
anistreplaza
Lernen beginnen
lek działajacy fibrynolitycznie - i generacja
UROKINAZA
Lernen beginnen
lek działający fibrynolitycznie - I generacja - enzym wytwarzany w nerkach - aktywuje plazminogen do plazminy, rozpuszczenie skrzepu
alteplaza rt-PA
Lernen beginnen
lek działajacy fibrynolitycznie - II generacja - rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu rt-PA - uaktywnia sie w połaczeniu z fibryną i prowadzi do przekształcenia plazminogenu - plazminę - rozpuszcza skrzepy fibryny
tenekteplaza
Lernen beginnen
lek fibrynolityczny - III generacja - tworzone na drodze modyfikacji czasteczki t-PA (tkankowego aktywatora plazminowego)
witamina K
Lernen beginnen
leki zwiekszajace krzepliwość krwi
kwas aminokapronowy
Lernen beginnen
lek hamujacy fibrynolizę
kwas traneksamowy
Lernen beginnen
lek hamujacy fibrynolizę
aprotynina
Lernen beginnen
lek hamujacy fibrynolizę

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.