Unit 1 Lifestyle part 7

 0    50 Datenblatt    aberlicka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nawa boczna (kościół), przejście (teatr, samolot)
Lernen beginnen
aisle
korespondencyjny przyjaciel
Lernen beginnen
penfriend
talia, pas
Lernen beginnen
waist
cel
Jaki jest cel każdego z czterech akapitów?
Lernen beginnen
purpose
What is the purpose of each of the four paragraphs?
przyzwyczaić się do nowego miejsca
Jak się przyzwyczajasz do nowego miejsca?
Lernen beginnen
settle in
How are you settling in?
doić
Lernen beginnen
milk
Ciągle nie przyzwyczaiłem się do wstawania o szóstej każdego ranka, żeby wydoić krowy
Lernen beginnen
I still haven't got used to getting up at six every morning to milk the cows
zrobić wszystko, nie szczędzić starań, zadawać sobie trud
Lernen beginnen
go to great lengths
owca
Lernen beginnen
sheep
zaraz po tym jak
Wtedy, zaraz po tym jak mieliśmy śniadanie
Lernen beginnen
once
Then, once we've had breakfast
szczeniak
Lernen beginnen
puppy
żniwa, zbiory
Mógłbyś pomóc ze żniwami
Lernen beginnen
harvest
You could help with the harvest
nieodpowiedni, niewłaściwy
Dlaczego oni są niewłaściwi?
Lernen beginnen
inappropriate
Why are they inappropriate?
odpowiedni, właściwy
Lernen beginnen
appropriate
wspominać o, wzmianka
Lernen beginnen
mention
otoczenie, okolica
Jak przyzwyczajasz się do nowego miejsca w nowym otoczeniu
Lernen beginnen
surroundings
How you are settling in to your new surroundings
chodzić na wagary
Lernen beginnen
play truant
być przyzwyczajonym do robienia czegoś
Lernen beginnen
be used to doing sth
przyzwyczajać się do robienia czegoś
Lernen beginnen
get used to doing sth
My mieliśmy kota, ale on zmarł w ostatnim roku
Lernen beginnen
We used to have a cat, but he died last year
Dużo podziękowań za Twój ostatni list
Lernen beginnen
Many thanks for your last letter
jeśli o mnie chodzi, ja myślę, że
Lernen beginnen
as far as I am concerned I think that
na obrazku 1
Lernen beginnen
in the picture 1
na pierwszym obrazku
Lernen beginnen
in the first picture
Wolałabym pracować jak
Lernen beginnen
I would prefer to work as a
podobać się, przemawiać, pociąga atrakcyjnie
Lernen beginnen
appeal to
Ta praca podoba mi się, przemawia do mnie
Lernen beginnen
This job appeals to me
Ta praca nie jest dla mnie atrakcyjna
Lernen beginnen
This job doesn't appeal to me
rzeźbiarz
Lernen beginnen
sculptor
rzeźba
Lernen beginnen
sculpture
marmur
Lernen beginnen
marble
dłuto
Lernen beginnen
chisel
kamień
Lernen beginnen
stone
cyrk
Lernen beginnen
circus
lina
Lernen beginnen
rope
drewno
Lernen beginnen
wood
ci mężczyźni
Lernen beginnen
these men
przyjemny
Lernen beginnen
pleasant
On nie musi
Lernen beginnen
He doesn't have to
On nie musiał
Lernen beginnen
He didn't have to
Czy chcesz iść do kina?
Lernen beginnen
Do you want to go to the cinema?
Może pójdziesz do kina?
Lernen beginnen
Would you go to the cinema?
Chodźmy do kina
Lernen beginnen
Let's go to the cinema
Chodźmy do kina, dobrze?
Lernen beginnen
Let's go to the cinema, shall we?
Może byśmy poszli do kina? (H)
Lernen beginnen
How about going to the cinema?
Może byśmy poszli do kina? (W)
Lernen beginnen
What about going to the cinema?
Dlaczego nie pójdziemy do kina?
Lernen beginnen
Why don't we go to the cinema?
lepiej (by było żeby)
Lernen beginnen
had better
Lepiej już idź teraz
Lernen beginnen
You had better go now
Lepiej nie idź teraz
Lernen beginnen
You had better not go now

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.