Unit 12 - oxford

 0    145 Datenblatt    tcovoc
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
analiza, analizy
Lernen beginnen
analysis, analyses
analizować wyniki
Lernen beginnen
analyze results
dziedzina badawcza
Lernen beginnen
area of research
zalogować się
Lernen beginnen
log on
wzór (chemiczny / matematyczny)
Lernen beginnen
(chemical / mathematical) formula
przeprowadzać eksperymenty
Lernen beginnen
conduct / carry out experiments
definicja
Lernen beginnen
definition
rozwinąć teorię
Lernen beginnen
develop a theory
przeprowadzić badania dotyczące czegoś
Lernen beginnen
do research into sth
pierwiastek
Lernen beginnen
element
energia
Lernen beginnen
energy
dowód
Lernen beginnen
evidence
dowiadywać się o czymś
Lernen beginnen
find out about sth
wnioski, wyniki
Lernen beginnen
findings
sformułować
Lernen beginnen
formulate
przyciąganie ziemskie
Lernen beginnen
gravity
hipoteza, hipotezy
Lernen beginnen
hypothesis, hypotheses
wskazywać
Lernen beginnen
indicate
badać
Lernen beginnen
investigate
interpretować dane
Lernen beginnen
interpret data
zasady dynamiki
Lernen beginnen
laws of motion
obserwować (przedmiot / działanie)
Lernen beginnen
observe (an object / an activity)
tlen
Lernen beginnen
oxygen
dowieść czegoś drogą eksperymentalną
Lernen beginnen
prove sth by experiments
laboratorium (badawcze) / instytut (badawczy)
Lernen beginnen
(research) laboratory / institute
badacz, naukowiec
Lernen beginnen
researcher
wyniki
Lernen beginnen
results
próbka, przykład
Lernen beginnen
sample
teoria (naukowa)
Lernen beginnen
(scientific) theory
wykazywać
Lernen beginnen
show
badanie czegoś
Lernen beginnen
study of sth, survey of sth
badać wszechświat
Lernen beginnen
study the universe
sugerować
Lernen beginnen
suggest
probowka
Lernen beginnen
test tube
antropologia, antropolog
Lernen beginnen
anthropology, anthropologist
archeologia, archeolog
Lernen beginnen
archaeology, archaeologist
astrologia, astrolog
Lernen beginnen
astrology, astrologist
astrofizyka, astrofizyk
Lernen beginnen
astrophysics, astrophysicist
biologia, biolog
Lernen beginnen
biology, biologist
biotechnologia, biotechnolog
Lernen beginnen
biotechnology, biotechnologist
chemia, chemik
Lernen beginnen
chemistry, chemist
informatyka
Lernen beginnen
computer science
ekonomia, ekonomista
Lernen beginnen
economics, economist
inżynieria, inżynier
Lernen beginnen
engineering, engineer
genetyka, genetyk
Lernen beginnen
genetics, geneticist
geologia, geolog
Lernen beginnen
geology, geologist
przetwarzanie informacji
Lernen beginnen
information processing
lingwistyka, lingwista
Lernen beginnen
linguistics, linguist
matematyka, matematyk
Lernen beginnen
mathematics, maths, mathematician
fizyka, fizyk
Lernen beginnen
physics, physicist
politologia
Lernen beginnen
political science
psychologia, psycholog
Lernen beginnen
psychology, psychologist
robotyka, robotyk
Lernen beginnen
robotics, roboticist
zabezpieczenie antywirusowe
Lernen beginnen
anti-virus protection
być odłączonym od sieci
Lernen beginnen
be offline
być podłączonym do
Lernen beginnen
be online
łącze
Lernen beginnen
sieci broadband stałe
wirus, błąd
Lernen beginnen
bug
kliknąć link
Lernen beginnen
click on the link
program (komputerowy)
Lernen beginnen
(computer) programme (US program)
kursor
Lernen beginnen
cursor
baza danych
Lernen beginnen
database
ściągać (informacje / plik) na swój komputer
Lernen beginnen
download (information / a file) onto your computer
(darmowe) oprogramowanie
Lernen beginnen
(free) software
wyszukać w przeglądarce (słowo / wyrażenie)
Lernen beginnen
google (a word / a phrase)
włamywać się do czyjegoś komputera
Lernen beginnen
hack into sb’s computer
twardy dysk
Lernen beginnen
hard disk
włożyć płytę CD-ROM
Lernen beginnen
insert a CD. ROM
klawiatura
Lernen beginnen
keyboard
wylogowaćsię
Lernen beginnen
logoff
zrobić wydruk komputerowy
Lernen beginnen
make a computer printout
monitor
Lernen beginnen
monitor
myszka
Lernen beginnen
Mouse
komputer osobisty
Lernen beginnen
PC (personal computer)
drukarka
Lernen beginnen
printer
zachować pracę na nośniku pamięci USB
Lernen beginnen
save work onto a memory stick
przeglądać internet
Lernen beginnen
search the Internet
erwisy społecznościowe
Lernen beginnen
social networking site s
surfować w internecie / sieci
Lernen beginnen
surf the internet / the net
załadować plik wideo z komputera
Lernen beginnen
upload videos from your computer
korzystać z wyszukiwarki internetowej
Lernen beginnen
use a search engine
konstruktor, konstrukcja
Lernen beginnen
constructor, construction
skonstruować maszynę
Lernen beginnen
construct a machine
odkrywca, odkrycie
Lernen beginnen
discoverer, Discovery
odkryć lekarstwo na coś
Lernen beginnen
discover a cure for sth
sporządzić projekt (maszyny / urządzenia)
Lernen beginnen
design plans of (a machine / a device)
eskperyment
Lernen beginnen
experiment
wykonać
Lernen beginnen
do / perform an
na czymś
Lernen beginnen
on
z czymś
Lernen beginnen
with
znaleźć inspirację do czegoś
Lernen beginnen
find inspiration for sth
zainspirować
Lernen beginnen
inspire
wynalazca, wynalazek
Lernen beginnen
inventor, invention
wynaleźć jakieś urządzenie
Lernen beginnen
invent a machine
patent
Lernen beginnen
patent
opatentować produkt
Lernen beginnen
patent a product
antena
Lernen beginnen
aerial
ikona aplikacji
Lernen beginnen
application icon
bateria, akumulator
Lernen beginnen
battery
naładować
Lernen beginnen
charge a
nowiutki
Lernen beginnen
brand New
zepsuć się
Lernen beginnen
break down
ładowarka
Lernen beginnen
charger
zmieniać bieg
Lernen beginnen
change gear
podłączyć kabel
Lernen beginnen
connect the wire
awaria, zepsuć się
Lernen beginnen
crash
krztusić się (o silniku)
Lernen beginnen
cough
obudowa (np. komórki)
Lernen beginnen
cover
urządzenie
Lernen beginnen
device
elektryczne
Lernen beginnen
electrical
technologicznie zaawansowane
Lernen beginnen
high-tech
przenośne
Lernen beginnen
portable
aparat cyfrowy
Lernen beginnen
digital camera
przenośny odtwarzacz CD
Lernen beginnen
Discman
urządzenie domowe
Lernen beginnen
domestic appliance
odtwarzacz DVD
Lernen beginnen
DVD
źródło prądu
Lernen beginnen
electricity supply
lampa błyskowa
Lernen beginnen
flash
przerwać się (o połączeniu)
Lernen beginnen
go dead
wyczerpać się (o baterii)
Lernen beginnen
go fiat
(przydatny / najnowszy) gadżet
Lernen beginnen
(handy / latest) gadget
zestaw głośnomówiący
Lernen beginnen
headset
wyświetlacz LCD
Lernen beginnen
LCD screen
mechaniczne wskazówki (zegara)
Lernen beginnen
mechanical hands
telefon komórkowy
Lernen beginnen
mobile phone
odtwarzacz MP4
Lernen beginnen
MP4 player
pasek (na szyję)
Lernen beginnen
(neck) strap
przycisk („następny” / „ostatni")
Lernen beginnen
(next / last) button
zepsuty (np. o windzie)
Lernen beginnen
out of order
przeczytać instrukcję obsługi
Lernen beginnen
read the manual
przycisk „start"
Lernen beginnen
play button
wtyczka
Lernen beginnen
plug
włączyć coś do kontaktu
Lernen beginnen
plug sth in
wcisnąć przycisk
Lernen beginnen
press the button
wkładać baterie
Lernen beginnen
put in batteries
włożyć słuchawki
Lernen beginnen
put on the headphones
używany
Lernen beginnen
second-hand
karta SIM
Lernen beginnen
SIM card
kontakt, gniazdko
Lernen beginnen
socket
zasilany bateriami słonecznymi
Lernen beginnen
solar-powered
uruchamiać silinik
Lernen beginnen
start up the engine
dotykowy
Lernen beginnen
touch screen ekran
obiektyw
Lernen beginnen
zoom lens
włączyć
Lernen beginnen
switch on, turn on
wyłączyć
Lernen beginnen
switch off, turn off

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.