Unit 13 Zeszyt

 0    36 Datenblatt    unit13
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
scattered showers
Lernen beginnen
przelotne deszcze
sow seeds
Lernen beginnen
siać ziarno
trim the hedges
Lernen beginnen
przycinać żywopłot
reptiles
Lernen beginnen
gady
amphibians
Lernen beginnen
płazy
a bird of prey
Lernen beginnen
ptak drapieżny
there's an increasing number of endangered species
Lernen beginnen
wzrasta liczba zagrożonych gatunków
landfill sites
Lernen beginnen
wysypiska śmieci
the use of fossil fuels
Lernen beginnen
wykorzystanie paliwa kopalnianego
has resulted in air pollution
Lernen beginnen
miało skutki w zanieczyszczeniach powietrza
put global warming down to industrial pollution
Lernen beginnen
przypisywać globalne ocieplenie zanieczyszczeniom klimatu
set out new rules
Lernen beginnen
ustanowić nowe przepisy
we go through a lot of food every week
Lernen beginnen
zużywamy dużo jedzenia tygodniowo
pay up
Lernen beginnen
zapłacić
manned space mission
Lernen beginnen
załogowa misja kosmiczna
in the first place
Lernen beginnen
po pierwsze
affect human life
Lernen beginnen
wpływać na ludzkie życie
read up more on this phenomenon
Lernen beginnen
zaznajomić się bardziej z tym fenomenem
it's all new to me
Lernen beginnen
to wszystko jest dla mnie nowe
it came to light that
Lernen beginnen
wyszło na jaw, że
the disadvantages by far outweigh advantages
Lernen beginnen
wady zdecydowanie przewyższają korzyści
is aimed to raise awareness of the problems
Lernen beginnen
na na celu podniesienie świadomości problemu
hit the headlines
Lernen beginnen
trafił na czołówki gazet
i don't see eye to eye with you on that
Lernen beginnen
nie zgadzam się z tobą jeśli o to chodzi
directly affected
Lernen beginnen
bezpośredni wpłynęły
renewable sources
Lernen beginnen
zródła energii odnawialnych
contaminated water supplies
Lernen beginnen
skażone zasoby wodne
go ahead with the plans
Lernen beginnen
śmiało z planami. realizować plany
i'm totally opposed to this kind of exploration
Lernen beginnen
Jestem całkowicie przeciwny tego rodzaju eksploracji
we must put a stop to it
Lernen beginnen
Musimy położyć temu kres
i was overcome by fear
Lernen beginnen
byłem ogarnięty strachem
i enjoyed it tremendously
Lernen beginnen
ogromnie się cieszę
we were lucky not to have died
Lernen beginnen
jesteśmy szczęśliwi że nie umarliśmy
fly-tipping
Lernen beginnen
wyrzucanie śmieci w niedozwolonych miejscach
rise
Lernen beginnen
podnieść (się)
raise
Lernen beginnen
podnieść (coś)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.