Unit 3 Generations

 0    86 Datenblatt    fiszkoteka3253
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
młodość, wiek dojrzewania
Lernen beginnen
adolescence
uwielbiać
Lernen beginnen
adore
dorosłość, pełnoletniość
Lernen beginnen
adulthood
pyskować, niegrzecznie się odzywać
Lernen beginnen
answer back
wycofywać się (z jakiegoś stanowiska)
Lernen beginnen
back down
nadawać na tych samych falach
Lernen beginnen
be on the same wavelength
być nieufnym, czujnym wobec kogoś
Lernen beginnen
be wary of sb
sprzeczać się z kimś
Lernen beginnen
bicker with sb
wskaźnik urodzin
Lernen beginnen
birth rate
chwalić się komuś czymś
Lernen beginnen
boast to sb about sth
wydarzenie zacieśniające więzy między ludźmi
Lernen beginnen
bonding experience
podkreślić czyjeś najgorsze cech.
Lernen beginnen
bring out the worst in sb
prześladowanie, tyranizowanie
Lernen beginnen
bullying
dzieciństwo
Lernen beginnen
childhood
zasypać przepaść
Lernen beginnen
close the generation
międzypokoleniową
Lernen beginnen
gap
wojowniczy
Lernen beginnen
combative
zwierzać się komuś z czegoś
Lernen beginnen
confide in sb about sth
uprzejmość, grzeczność
Lernen beginnen
courtesy
łatwy, śmiesznie prosty
Lernen beginnen
dead easy
opuszczony, odludny
Lernen beginnen
deserted
gardzić
Lernen beginnen
despise
zakład poprawczy
Lernen beginnen
detention centre
milknąć, cichnąć
Lernen beginnen
die down
zakłócający spokój,
Lernen beginnen
disruptive
remontować, odnawiać
Lernen beginnen
do sth up
wada
Lernen beginnen
drawback
starszy
Lernen beginnen
elderly
nasilać się
Lernen beginnen
escalate
rodzina wielopokoleniowa
Lernen beginnen
extended family
wadliwy, błędny
Lernen beginnen
faulty
współczuć komuś
Lernen beginnen
feel sorry for sb
pochlebiać
Lernen beginnen
flatter
flirtować z kimś
Lernen beginnen
flirt with sb
zostać uprowadzonym
Lernen beginnen
get abducted
popadać w kłopoty
Lernen beginnen
get into trouble
mieć z kimś wiele wspólnego
Lernen beginnen
have a lot in common with sb
służba zdrowia
Lernen beginnen
healthcare
przepełniony, przeludniony
Lernen beginnen
heaving
zatrzymywać, opóźniać coś/kogc
Lernen beginnen
hold sb/sth up
najbliższa rodzina
Lernen beginnen
immediate family
ogromnie, niezmiernie
Lernen beginnen
immensely
nieumiejętność, niemożność
Lernen beginnen
inability
nieumyślnie
Lernen beginnen
inadvertently
niemowlęctwo, dzieciństwo
Lernen beginnen
infancy
obrazić
Lernen beginnen
insult
interwencja
Lernen beginnen
intervention
pouczać kogoś w jakieś kwestii
Lernen beginnen
lecture sb about sth
średnia długość życia
Lernen beginnen
life expectancy
długość życia
Lernen beginnen
lifespan
patrzeć na kogoś z góry
Lernen beginnen
look down on sb
szanować, poważać kogoś
Lernen beginnen
look up to sb
postęp medycyny
Lernen beginnen
medical advance
wiek średni
Lernen beginnen
middle age
minimalistyczny
Lernen beginnen
minimalist
nagabywać, nękać kogoś o coś
Lernen beginnen
nag sb about sth
pielucha
Lernen beginnen
nappy
plemię koczownicze
Lernen beginnen
nomadic tribe
emeryt/emerytka
Lernen beginnen
OAP
starość
Lernen beginnen
old age
ozdobny
Lernen beginnen
ornate
bagatelizować coś
Lernen beginnen
play sth down
przenocować kogoś
Lernen beginnen
put sb up
odległy, oddalony
Lernen beginnen
remote
wiek emerytalny
Lernen beginnen
retirement age
hałaśliwy, awanturniczy
Lernen beginnen
rowdy
zgadzać się z kimś
Lernen beginnen
see eye to eye with sb
samozatrudniony
Lernen beginnen
self-employed
doskonały, godny do naśladowania przykład
Lernen beginnen
shining example
kompromitować kogoś
Lernen beginnen
show sb up
smog
Lernen beginnen
smog
tupać nogami
Lernen beginnen
stamp your feet
emerytura
Lernen beginnen
state pension
trzymać się razem
Lernen beginnen
stick together
wybiegać
Lernen beginnen
storm out
prosty
Lernen beginnen
straightforward
niechlujny
Lernen beginnen
tatty
dokuczać komuś z jakiegoś powodu
Lernen beginnen
tease sb about sth
besztać, ganić kogoś za coś
Lernen beginnen
tell sb off for sth
dziecko, brzdąc
Lernen beginnen
toddler
nieprzewidywalny
Lernen beginnen
unpredictable
rozległy, niezmierny
Lernen beginnen
vast
żywiołowość, energia
Lernen beginnen
vibrancy
kończyć coś
Lernen beginnen
wind sth up
zawsze, bez wyjątku
Lernen beginnen
without fail
zmarszczka
Lernen beginnen
wrinkle

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.