Unit 3 Zycie społeczne

 0    41 Datenblatt    swiderskas
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cousin
Our cousins live in a wooden house by the lake.
Lernen beginnen
kuzyn, kuzynka
Nasi kuzyni mieszkają w drewnianym domu nad jeziorem.
father in law
Lernen beginnen
teść
grandchildren
Lernen beginnen
wnuki
granddaughter
Our granddaughter is the sweetest child in the world.
Lernen beginnen
wnuczKa
Nasza wnuczka jest najsłodszym dzieckiem na świecie.
half brother
Lernen beginnen
brat przyrodni
husband
Mary's husband is French and doesn't speak English.
Lernen beginnen
mąż
Mąż Mary jest Francuzem i nie mówi po angielsku.
only child
Lernen beginnen
Jedynak, jedynaczka
relative
Lernen beginnen
krewny
sibling
Lernen beginnen
rodzenstwo
uncle
Uncle David promised to mend our car.
Lernen beginnen
wujek
Wuj David obiecał naprawić nasz samochód.
wife
His wife left him for another man.
Lernen beginnen
zona
Żona zostawiła go dla innego mężczyzny.
adult
Lernen beginnen
dorosly
at the age of
Lernen beginnen
w wieku iluś tam lat
death
Why are people afraid of death?
Lernen beginnen
smierc
Dlaczego ludzie boją się śmierci?
die
Lernen beginnen
umrzec
elderly
You should help this elderly lady carry her shopping.
Lernen beginnen
w podeszlym wieku
Powinieneś pomóc tej starszej pani nieść zakupy.
grow up
My aunt grew up in Scotland.
Lernen beginnen
dorastac
Moja ciocia dorastała w Szkocji.
teenager
Lernen beginnen
nastolatek
clean/tidy your room
Lernen beginnen
sprzatać pokój
do homework
Lernen beginnen
odrabiac lekcje
do the cleaning
Do the cleaning before the guests come.
Lernen beginnen
sprzątać
Posprzątaj zanim przyjdą goście.
do the housework
Children often detest doing the housework.
Lernen beginnen
wykonywac prace domowe
Dzieci często nie cierpią robić prac domowych.
do the shopping
I have to do the shopping after work.
Lernen beginnen
robic zakupy
Muszę zrobić zakupy po pracy.
do the vacuuming
Lernen beginnen
odkurzać
wash your clothes
Lernen beginnen
prać ubrania
do the washing up
Ok, today you're cooking and I'm doing the washing up.
Lernen beginnen
zmywac naczyrna
Ok, ty dziś gotujesz, a ja zmywam naczynia.
get dressed
Lernen beginnen
ubierać się
get ready for school
Lernen beginnen
szykowac się do szkoły
get up
I usually get up at 7 am.
Lernen beginnen
wstawac
Wstaję zazwyczaj o 7.
have breakfast
Always have breakfast because it's the most important meal in a day.
Lernen beginnen
mieć śniadanie
Zawsze jedz śniadanie, bo to najważniejszy posiłek w całym dniu.
have a shower
John was having a shower when the doorbell rang.
Lernen beginnen
brać prysznic
Janek brał prysznic, kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi.
lay the table
Lernen beginnen
nakrywac do stolu
load dishwasher
Lernen beginnen
rozladowywac zmywarke
empty the dishwasher
Lernen beginnen
rozpakować zmywarkę
look after sb
Lernen beginnen
opiekowac się kims
make your bed
Lernen beginnen
scielic łóżko
take care of pets
Lernen beginnen
opiekowac się zwiarzątkami domowymi
take out the rubbish
Lernen beginnen
wyrzucac smiec,
wake up
Lernen beginnen
budzic się
walk the dog
Lernen beginnen
wyprowadzac psa
wash the car
Lernen beginnen
myc samochód

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.