unit 4- business communication

 0    23 Datenblatt    stefcia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Daj mi wyjaśnić jak to działa.
Lernen beginnen
Let me axplain how it works.
Jedną/ najważniejsze aby pamiętać...
Lernen beginnen
One/ the main thing to note is...
Tajemnicą jest...(?)
Lernen beginnen
What happens is...
w zasadzie, właściwie,
Lernen beginnen
Basically,
wygląda jak...
Lernen beginnen
It's a bit like
Możesz zobaczyć co sie stanie gdy...
Lernen beginnen
You can see what happens when you...
Jak tylko Ty (coś zrobisz) ... to zaczyna...
Lernen beginnen
As soon as you..., it starts to...
Jedną z kilku przydatnych funkcji jest...
Lernen beginnen
One other useful feature is that...
Jak również, także..., również...
Lernen beginnen
As well as (+noun/-ing)..., it also...
Im więcej ... tym lepiej...
Lernen beginnen
The more..., the better (the)...
To pozwoli mi...?
Lernen beginnen
Will it let me ...(verb)?
Pozwoli mi...?
Lernen beginnen
Will it allow me...(infinitive)?
Jak mam wiedzieć, jak to działa (co to robi)?
Lernen beginnen
How does it know what to do?
Co się stanie gdy...?
Lernen beginnen
What happens when...?
Z jednej strony..., ale z drugiej strony...
Lernen beginnen
On the one hand..., but on the other hand...
Dobra wiadomosć jest taka..., ale złą wiadomością jest...
Lernen beginnen
The good news is... but the bad news is...
Podczas gdy wcześniej..., teraz...
Lernen beginnen
Whereas before..., we now...
To wygląda bardzo podobnie do... ale różni sie...
Lernen beginnen
It looks very similar to... but what's different is...
To może wydawać się..., ale w rzeczywistości jest...
Lernen beginnen
It might seem ..., but in fact it's...
Jednym minusem jest..., ale plusem jest...
Lernen beginnen
One downside is..., but on the plus side...
Jedną z korzyści jest to, że... jednak wadą jest...
Lernen beginnen
One benefit is that ..., though a drawback might be...
Jak wiecie, mamy nowe...
Lernen beginnen
As you know, we have a new...
Więc dzisiejszym celem jest zaczęcie zapoznawania się z tym.
Lernen beginnen
So the purpose of today is for you to start to become familiar with it.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.