unit 4 ćwiczenia

 0    58 Datenblatt    jolpo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
inżynieria genetyczna
Lernen beginnen
Genetic engineering
tkanki skóry
Lernen beginnen
Skin tissue
orbitować, orbita
Lernen beginnen
Orbit
próbówka
Lernen beginnen
Test tube
rzadki szczep
Lernen beginnen
Rare strain
wodowanie, wystrzelenie, rozpoczęcie, wprowadzenie na rynek
Lernen beginnen
launch
transport m wahadłowy; (train) pociąg m wahadłowy 2. Aerosp (also space shuttle) wahadłowiec m, prom m kosmiczny
Lernen beginnen
Shuttle
prawdopodobnie brzmiący; [person, witness] wiarygodny, wiarogodny; [character in drama, film] przekonujący, przekonywający
Lernen beginnen
plausible /'plzebl/ adj (believable) [story, plot]
notowania n pl (u bukmacherów)
Lernen beginnen
odds /dz/ (in betting)
jakie są notowania?;
Lernen beginnen
what are the odds?
coś jest mało/bardzo prawdopodobne
Lernen beginnen
the odds are against/in favour of sth
1. skok m, sus m;
Lernen beginnen
leap
skoczyć, dać susa;
Lernen beginnen
to take a leap
jednym susem
Lernen beginnen
in or at one leap
(light) latarnia
Lernen beginnen
lantern /'lænten/
istnieje małe/wszelkie prawdopodobieństwo, że się zgodzi
Lernen beginnen
there is little/every likelihood that she’ll agree
jest mało prawdopodobne
Lernen beginnen
there’s a slim chance
mieć szansę
Lernen beginnen
stand a chance
[image, object] (not blurred) wyraźny; (easily visible) wyraźnie widoczny
Lernen beginnen
distinct /dı'stıŋkt/ adj
Myślisz, że jest jakakolwiek szansa żeby...
Lernen beginnen
Do you think there is any chance that...?
jest bardzo prawdopodobne
Lernen beginnen
There is a strong possibility
nie ma szans
Lernen beginnen
He stands no chance to
Wątpię, żeby udało im się skończyć pracę do końca tygodnia.
Lernen beginnen
I doubt whether thet’ll finisz their work by the end of the week
likely to happen
Lernen beginnen
It may well happen
to na pewno ją zmartwi
Lernen beginnen
It’s bound to upset het
przypuszczalnie, prawdopodobnie
Lernen beginnen
presumably /prı'zjumeblı, US -'zum-/ adv
is very likely to happen
Lernen beginnen
Will presumably happen
is very likely to happen
Lernen beginnen
The chances are that
wyobrażalny;
Lernen beginnen
conceivable /ken'sivebl/ adj
nie można wykluczyć, że...
Lernen beginnen
it is conceivable that...
it is likely to happen
Lernen beginnen
it may well/it might well...
It’s impossible to happen
Lernen beginnen
You haven’t a hope of...
it’s impossible
Lernen beginnen
It is inconceivable that
klonowanie ludzi
Lernen beginnen
Human cloning
komórka
Lernen beginnen
Cell
narząd, organ
Lernen beginnen
Organ
gen
Lernen beginnen
Gene
przegroda f ogniotrwała, ściana f przeciwpożarowa 2. Comput system m ściany zaporowej
Lernen beginnen
firewall /'faıewl/
uperbakteria f
Lernen beginnen
superbug /'supebg, 'sju-/ n Med s
wymigać się
Lernen beginnen
get out of
realizacja filmu trwała dwa lata;
Lernen beginnen
the film was two years in the making
wydarzenia, które przejdą do historii
Lernen beginnen
history in the making
początkujący pisarz/actor
Lernen beginnen
a writer/actor in the making
1. offensive; (deformed person or animal) offensive dziwoląg m;
Lernen beginnen
freak /frik/
być jakimś dziwolągiem
Lernen beginnen
to be a freak
1. (deviant) nienormalny; (irregular) nieprawidłowy;
Lernen beginnen
abnormal /æb'nml/ adj
upośledzony psychicznie/fizycznie
Lernen beginnen
mentally/physically abnormal
prawo i porządek
Lernen beginnen
law and order
fakty I liczby
Lernen beginnen
facts and figures
uczę się motodą prób i błędów
Lernen beginnen
I learn through trial and error
zasady i przepisy
Lernen beginnen
Rules and regulations
slight feeling of pain that are not considered serious
Lernen beginnen
Apart the usual aches and pains she felt al right
to są przetestowane procedury
Lernen beginnen
These are tried and tested procedures
Większość nastolatków spotyka się z przyjaciółmi w miejcach gdzie można spotkać ludzi
Lernen beginnen
Most teenagers would rather be out and about with their friends
był w gotowości
Lernen beginnen
He was ready and waiting
raz a dobrze
Lernen beginnen
Once and for all
Mam dość twoich wymówek.
Lernen beginnen
I’m sick and tired of your excuses
jest zawsze gdzie są ludzie
Lernen beginnen
He is always out and about

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.