Unit 5 extra

 0    38 Datenblatt    jolpo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jeden z warunków przewidzianych w kontrakcie
Lernen beginnen
one of the conditions stipulated in the contract
zachować spokój;
Lernen beginnen
to stay cool
nie tracić głowy;
Lernen beginnen
to keep a cool head
tylko spokojnie!
Lernen beginnen
keep cool!
zachować spokój; (not get angry) nie dać się wyprowadzić z równowagi;
Lernen beginnen
to keep one’s cool (stay calm)
wyjść z siebie infml; (panic) stracić głowę; spanikować
Lernen beginnen
to lose one’s cool (get angry)
oszustwo przy użyciu karty kredytowej
Lernen beginnen
credit card fraud
długość życia kogoś;
Lernen beginnen
the span of sb’s life
cała jego kariera;
Lernen beginnen
the span of his career
years w przeciągu kilku lat;
Lernen beginnen
over/during a span of several
iskierka nadziei
Lernen beginnen
a glimmer of hope
partnerzy biznesowi 50/50
Lernen beginnen
they are fity-fifty partners in the business
zdecydowali się wykupić wujka udziały
Lernen beginnen
they decided to buy their unckle out of his share of the company
znaleźć właściwą równowagę pomiędzy zabawą a pracą
Lernen beginnen
to strike the right balance between working hard and enjoying yourself
czas żeby zakasał rękawy I zrobił co należy
Lernen beginnen
it’s time he rolled up his sleeves and got on with what he has to do
przetworzyć liczby
Lernen beginnen
to crunch numbers
schrupać jabłko
Lernen beginnen
to crunch an apple
zagrozić, -ażać (komuś/czemuś)]; nara|zić, -żać na szwank [reputation]
Lernen beginnen
jeopardize /'dzepedaız/[person, life, career, plans, friendship
wprowadzić strategię
Lernen beginnen
to execute the stragedy
gorąca kłótnia
Lernen beginnen
a heated argument
namiot indiański
Lernen beginnen
teepee
bzyczenie
Lernen beginnen
buzz
ul, rój
Lernen beginnen
a hive
przechadzka
Lernen beginnen
saunter /'s nt (r)
dać komuś pełnomonictwo
Lernen beginnen
to give sb power of attorney
nigdy nie zobaczył grosza z zarobionego zysku
Lernen beginnen
he never saw a panny of profit that was made
ogłosić bankructwo
Lernen beginnen
to declare bankruptcy
żyje z renty
Lernen beginnen
he lives off a disability pension from the government
płacić kaucję za (kogoś); (get out of trouble) wyciąg|nąć, -ać (kogoś) z kłopotów [person]; Fin dofinansow|ać, -ywać [company]
Lernen beginnen
bail out: bail out [sb], bail [sb] out Jur za|
fundusze na początek działalności
Lernen beginnen
start-up funds
1. (pensions, life or medical cover) dodatkowe świadczenia n pl socjalne 2. (company car, house) dodatkowe korzyści f pl
Lernen beginnen
fringe benefits npl
wię|zień m, -źniarka f; (deported criminal) zesłaniec m; 1. [jury, court] uzna|ć, -wać za winnego (of sth/doing sth czegoś/popełnienia czegoś);
Lernen beginnen
convict/'knvıkt/ n (imprisoned criminal)
zbiegły więzień
Lernen beginnen
escaped convict
pralnia f samoobsługowa
Lernen beginnen
launderette /ln'dret, 'lnde'ret/ n GB
w najmniejszym stopniu
Lernen beginnen
in the least bit
w żaden sposób
Lernen beginnen
by no means
jeden z warunków przewidzianych w kontrakcie;
Lernen beginnen
one of the conditions stipulated in the contract
umowa zakłada or przewiduje wycofanie wojsk rządowych;
Lernen beginnen
the accord stipulates the withdrawal of government troops

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.