Unit 6 Past continuous (I was doing)

 0    11 Datenblatt    joasiahuchwajda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
We often use the past simple and the past continuous together to say that something happened in the middle of something else.
Lernen beginnen
My często używamy razem czasu prostego przeszłego i przeszłego ciągłego, aby powiedzieć, że coś stało się w połowie czegoś innego.
Tom burnt his hand when he was cooking the dinner.
Lernen beginnen
Tom oparzył swoją ręke kiedy on gotował obiad.
I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading a book.
Lernen beginnen
Widziałem Ciebie w parku wczoraj. Siedziałaś na trawie i czytałaś książkę.
While I was working in the garden, I hurt my back.
Lernen beginnen
Podczas gdy pracowałem w ogródku, zraniłem swoje plecy.
But we use the past simple to say that one thing happened after another.
Lernen beginnen
Ale używamy czasu przeszłego prostego aby powiedzieć, że jedna rzecz stała się po innej.
I was walking along the road when I saw Dave. I stopped and we had a chat.
Lernen beginnen
Spacerowałem wzdłuż ulicy kiedy zauważyłem Dave. Zatrzymałem się i mieliśmy rozmowę.
When Karen arrived, we were having dinner. We have already started dinner before Karen arrived.
Lernen beginnen
Kiedy Karen przyjechała, mieliśmy obiad. My już zaczęliśmy obiad zanim Karen przyjechała.
When Karen arrived, we had dinner. First Karen arrived and then we had dinner.
Lernen beginnen
Kiedy Karen przyjechała, mieliśmy obiad. Najpierw Karen przyjechała i potem mieliśmy obiad.
There are some verbs that are not normally used in the continuous: like, love, hate, want, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, believe, remember, belong, contain, consist, depend, seem.
Lernen beginnen
Są pewne czasowniki, które nie są normalnie używane w ciągłym czasie: lubić, kochać, nienawidzić, chcieć, potrzebować, woleć, wiedzieć, zdawać sobie sprawę, przypuszczać, znaczyć, rozumieć, wierzyć, pamiętać, należeć, zawierać, składać się, zaleć, wyglądać na.
We were good friends. We knew each other well.
Lernen beginnen
Byliśmy dobrymi przyjaciółmi. Znaliśmy się dobrze nawzajem.
I was enjoying the party but Chris wanted to go home.
Lernen beginnen
Podobała mi się impreza ale Chris chciał pójść do domu.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.