unit 7 moja lista

 0    61 Datenblatt    ania10022
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
brać pod uwagę
Lernen beginnen
take into consideration
wahać się
Lernen beginnen
hesitate
ściąga
Lernen beginnen
crib
lektura szkolna
Lernen beginnen
assigned reading
rozważać
Lernen beginnen
consider
oprotwać, wybierać
Lernen beginnen
option
konsekwencje
Lernen beginnen
consequences
rzeczy rozważenia przed zadecydowaniem
Lernen beginnen
things to consider before deciding
oczywiste, bez namysłu, nie ma co się zastanawiać
Lernen beginnen
that’s a no- brainer
rozważyć za i przeciw
Lernen beginnen
weight up the pros and the cons
podjąć decyzje
Lernen beginnen
make a decision
musi być oparte na
Lernen beginnen
must be based on
nie ma łatwego wyboru/opcji
Lernen beginnen
there’s no easy option
zależy od wielu czynników
Lernen beginnen
depends on so many different factors
wahać się, nie móc się zdecydować,
Lernen beginnen
be in/of two mind about...
dojść do wniosku
Lernen beginnen
to come to a conclusion
zobaczyć obie strony argumentu
Lernen beginnen
see both sides of argument
myśleć o konsekwencjach
Lernen beginnen
think about the consequences
alternatywą do wyboru
Lernen beginnen
alternative to opt for
zdecydować się
Lernen beginnen
make up your mind
byś szczerym
Lernen beginnen
be honest
szczery
Lernen beginnen
upfront
stały
Lernen beginnen
permanent
tymczasowy
Lernen beginnen
temporary
termin
Lernen beginnen
deadline
zadanie (domowe)
Lernen beginnen
assignment
nieczyste sumienie
Lernen beginnen
quilty conscience
spełniać nasze zobowiązania
Lernen beginnen
meet our commitments
tortura
Lernen beginnen
torture
okazja
Lernen beginnen
opportunity
krótkie podsumowanie
Lernen beginnen
brief summary
dosłownei zrobić listę
Lernen beginnen
literally making list
zgodnie z priorytetem
Lernen beginnen
according to priority
powierzchowne wyszukiwania
Lernen beginnen
shallow search
utrzymuje
Lernen beginnen
maintains
przyjąć
Lernen beginnen
adopt
obiektywnie
Lernen beginnen
objectively
instynktownie
Lernen beginnen
instinctively
przeczucie
Lernen beginnen
gut feeling
zakłócenia lub nieprzewidziane okoliczności
Lernen beginnen
distractions or unforeseen circumstances
osiągnięcia
Lernen beginnen
track record
równanie
Lernen beginnen
equation
dodaj je
Lernen beginnen
add them up
dotyczy
Lernen beginnen
it refers
wyrzuty sumienia
Lernen beginnen
pangs of conscience
zobowiązanie finansowe
Lernen beginnen
financial liability
zerwać z tradycją
Lernen beginnen
break with tradition
to nie jest w moim guście
Lernen beginnen
it is not in my taste
dożywocie
Lernen beginnen
life sentense
kara śmierci
Lernen beginnen
capital punishment, death permanently
tracić przytomność
Lernen beginnen
lose consciousness
świadomość, przytomnoćś
Lernen beginnen
consciousness
sumienie
Lernen beginnen
conscience
operacje plastyczne
Lernen beginnen
cesmetic surgery
niemoralne
Lernen beginnen
it’s immoral
niepoprawne
Lernen beginnen
it's incorrect for
mają problemy moralne
Lernen beginnen
have moral issues
mają wartości moralne
Lernen beginnen
have moral values
mają wzór moralny
Lernen beginnen
have a moral formula
mają kodeks moralny
Lernen beginnen
have a moral code
kwota
Lernen beginnen
amount

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.