Unit N 4/1 Culture shock

 0    36 Datenblatt    eljegar
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
potoczny język
Lernen beginnen
colloquial language
W żadnym wypadku!
Lernen beginnen
In any case!
Nic z tego, nie
Lernen beginnen
no way
rób jak uważasz, to twoja sprawa
Lernen beginnen
Have it your way, do as you think
If I were you, I wouldn't spend so much many on a T-shirt but OK, have it your way
wyjść na zewnątrz
Lernen beginnen
get out, to go outside
I want to get out to meet some new people
łączyć się telefonicznie
Lernen beginnen
get through, connect to phone
mieć dobre stosunki
Lernen beginnen
get along well
szok kulturowy
Lernen beginnen
culture shock
wspólnota
Lernen beginnen
community
Okazało się że oni myśleli
Lernen beginnen
It turned out that they thought
Chyba bym wybuchnął płaczem
Lernen beginnen
I think I would have burst into tears
dotrzeć gdzieś
Lernen beginnen
get across, reach out
pałeczki
Lernen beginnen
sticks, chopstick
toaleta
Lernen beginnen
loo, toilet,
parę razy
Lernen beginnen
a few times, a couple of times
przyjeżdżać, wpadać (do kogoś)
Lernen beginnen
come over, arrive, bump (to someone)
the waitress came over and gave me a knife and fork
wysiadać z
Lernen beginnen
get out of, get off, disembark
lądować, wylądować (o ptaku, owadzie)
Lernen beginnen
alight
zsiadać z konia, schodzić w dół, wysiadać
Lernen beginnen
get out of, to alight from
robić postępy
Lernen beginnen
get ahead, progress
być gotowym
Lernen beginnen
be good to go, be ready
kombinować, planować zrobienie czegoś złego lub nieuczciwego
Lernen beginnen
be up to no good, combine, plan to do something wrong or unfair
jak leci? (nieformalnie)
Lernen beginnen
How are things? how's it going? (Informally)
Niech pomyślę
Lernen beginnen
Let me think
zaaprobować, pochwalać (coś), popierać (coś),
Lernen beginnen
approve of (something), support (something)
planować, aranżować małżeństwo
Lernen beginnen
plan, arrange marriage
być nieświadomym czegoś, nie wiedzieć o czymś
Lernen beginnen
be ignorant of something, do not know about something
gest czyn
Lernen beginnen
gesture, act
czkać, mieć czkawkę, drobna przeszkoda
Lernen beginnen
belch, hiccup, minor obstacle
drobna przeszkoda
Lernen beginnen
hiccup, minor obstacle
polegać na kimś / czymś
Lernen beginnen
rely on someone / something
powściągliwy, skryty, zarezerwowany
Lernen beginnen
aloof, secretive, reserved
jedzenie na wynos
Lernen beginnen
Takeaway
okazać się, pojawić się, stać się
Lernen beginnen
turn out, prove to be a
rozpowszechniać sie
Lernen beginnen
get about, grow up
podróżować, rozpowszechniać sie
Lernen beginnen
get about

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.