Unit N 4/4 volunteering at the residential home

 0    41 Datenblatt    eljegar
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wybrzydzać przy jedzeniu
Lernen beginnen
choosers
robić zamieszania o coś
Lernen beginnen
make a fuss about something
złotko, kochanie
Lernen beginnen
ducky, honey, sweetheart
sztuczne zeby
Lernen beginnen
false teeth, dentures
uwodziciel, uwodzicielski,
Lernen beginnen
charmer, seducer, seductive,
czarujący, uroczy, zachwycający
Lernen beginnen
charming, cute, delightful
dom spokojnej starości, dom opieki
Lernen beginnen
residential home, a quiet house
zataić, też powstrzymać, zatrzymać
Lernen beginnen
hold back
zatrzymac kogoś
Lernen beginnen
stop someone, hold someone back
woluntariusz
Lernen beginnen
volunteer
przebywac w domu opieki
Lernen beginnen
be in the residential care, stay in a nursing home
różnić się od
Lernen beginnen
different from, differ from
wyprzedzać
Lernen beginnen
keep ahead, have an advantage, overtake
powstrzymać coś, trzymać coś z daleka
Lernen beginnen
stop something, to keep something away from
ukrywać coś, zataić coś
Lernen beginnen
keep something back, something to hide, conceal something
utrzymywać coś na niskim poziomie, ściszać, hamować
Lernen beginnen
keep sth down, something kept low, attenuate, inhibit
zatrzymać kogoś na obserwacji (np. w szpitalu)
Lernen beginnen
keep sb in, cause to stay in, stop someone on the observations (eg. in the hospital)
kontynuować robienie czegoś
Lernen beginnen
keep on / continue doing something
unikać czegoś, stronić od czegoś
Lernen beginnen
keep off sth, avoid something, abstain from something
trzymać się z dala od czegoś
Lernen beginnen
keep sth off, stay away from something
trzymać się na odpowiednim poziomie
Lernen beginnen
keep up, stick to the appropriate level
przetrzymywać kogoś, powstrzymywać kogoś przed pójściem spać
Lernen beginnen
keep sb up, hold someone deter someone from going to sleep
wpaść do kogoś z wizytą
Lernen beginnen
drop in, fall to someone to visit
skończyc się
Lernen beginnen
end up with, to finish the
wyjść z kimś
Lernen beginnen
take sb out, go with someone
przemyśleć, analizować (jakiś tekst lub dokumnet)
Lernen beginnen
to think over, analyze (some text or dokumnet)
pojawić
Lernen beginnen
turn up, appear
wybrzydzać, robić zamieszanie, zgiełk
Lernen beginnen
cause a fuss, criticize, to stir up trouble
upadek, krach/runąć, zapadać, łamać
Lernen beginnen
collapse, fall, crash / fall, fall, break
poświęcać się czemuś
Lernen beginnen
devote
sztuczne zęby, sztuczna szczęka
Lernen beginnen
artificial teeth, false teeth
dobrze śpać
Lernen beginnen
sleep well, get a good night's sleep
całą noc nie zmrużyć oka (idiom)
Lernen beginnen
all night not sleep a wink (idiom)
przez całą noc
Lernen beginnen
overnight, through the night
zamieszanie, zgiełk
Lernen beginnen
fuss, confusion, uproar
uśmierzyc ból, ulżyć, uwolnić
Lernen beginnen
relieve (pain), relieve, release
pomyślność
Lernen beginnen
prosperity, well-being
dom opieki, dom starców,
Lernen beginnen
residential home, nursing home,
wolontariusz
Lernen beginnen
volunteer
pomoc spoleczna
Lernen beginnen
social assistance
chory
Źle się czuję. Muszę wziąć aspirynę.
Lernen beginnen
old man /
I feel ill. I must take an aspirin.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.