Useful for critical essays

 0    19 Datenblatt    blankadomachowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zrobić na nowo bilans sytuacji
Lernen beginnen
to take stock of the situation afresh
być zdecydowanym, zdeterminowanym coś zrobić
Lernen beginnen
to be intent upon sth
Z tego wynika następnie, że
Lernen beginnen
From this it follows that
próbować w czymś swoich sił
Lernen beginnen
to try one's hand at something
uświadomić coś komuś
Lernen beginnen
to bring (sth) home to (sb)
Pierwszy godny uwagi przykład to
Lernen beginnen
The first notable example is
zajmować to samo stanowisko (w jakiejś sprawie)
Lernen beginnen
to hold the same intellectual position
późno datowany wiersz
Lernen beginnen
a poem late in date
uwydatnić coś w nowy sposób
Lernen beginnen
to throw something into fresh relief
stanowczo nalegać
Lernen beginnen
to insist staunchly
pozwolić sobie (na zrobienie czegoś)
Lernen beginnen
to take the liberty (to do sth)
Przykładem tego jest...
Lernen beginnen
It is exemplified in...
zachwycająco szeroka gama przykładów
Lernen beginnen
an admirable range of illustration
jestem aż nazbyt dobrze świadomy
Lernen beginnen
I am only too well aware
Jego twierdzenie brzmi, że
Lernen beginnen
His contention is that
Musi przyznać, że
Lernen beginnen
He has to own that
płaszczyzna rzeczywistości
Lernen beginnen
a plane of reality
zobowiązać kogoś do czegoś
Lernen beginnen
to lay sb under obligation
szukać odpowiednich słów
Lernen beginnen
to be fumbling for words

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.