Uzyskiwanie informacji

1  1    7 Datenblatt    carboni1805
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie można kupić tę książkę?
Lernen beginnen
Can you tell me where I can buy that book?
Jakie jest twoje zdanie?
Lernen beginnen
What’s your view?
Co proponujesz?
Lernen beginnen
What do you suggest?
Chciałbym wiedzieć, jak mogę dostać się do najbliższej restauracji.
Lernen beginnen
I’d like to know how I can get to the nearest restaurant.
Czy byłbyś tak uprzejmy i powiedziałbyś mi jak...
Lernen beginnen
Would you be so kind as to tell me how
Jak to widzisz?
Lernen beginnen
How do you see it?
Jak to wygląda z twojego punktu widzenia?
Lernen beginnen
How does it look from your point of view?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.