Uzyskiwanie informacji

 0    78 Datenblatt    krzysztofkorniluk6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Przepraszam
Lernen beginnen
Excuse me
Czy mogę o coś zapytać?
Lernen beginnen
Can/May I ask you something?
Czy możesz mi wyświadczyć przysługę?
Lernen beginnen
Could you do me a favour?
Mam kłopot...
Lernen beginnen
I have got a problem...
Zastanawiam się, czy mógłbyś/mogłabyś mi pomóc...
Lernen beginnen
I wonder if you could help me...
Potrzebuję czegoś, ale ten sklep jest zamknięty.
Lernen beginnen
I need something, but the store is closed.
Czy mógłbyś powiedzieć mi?
Lernen beginnen
Could you please tell me?
Czy mógłbyś poradzić mi?
Lernen beginnen
Could you advise me?
Czy mógłbyś pomóc mi?
Lernen beginnen
Could you help me?
Chciałbym wiedzieć...
Lernen beginnen
I would like to know...
Problem polega na tym, że...
Lernen beginnen
The problem is that...
Jak mogę dostać się do...?
do najbliższego
Lernen beginnen
How can I get to ...?
the nearest
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie to jest?
Lernen beginnen
Can you tell me where I can find it?
Co mam robić?
Lernen beginnen
What shall I do?
Masz jakiś pomysł, co z tym robić/jak się za to zabrać?
Lernen beginnen
Do you have any idea what to do / how to go about it?
Przepraszam,że przeszkadzam, ale zastanawiałem się czy masz może ...?
Lernen beginnen
Sorry for interrupting, but I wonder if you've got ...? ...?
Czy możliwe jest, aby...?
Lernen beginnen
Is it possible to ...?
Gdzie mógłbym/mogłabym...?
Lernen beginnen
Where can I ...?
Jasne, ale ciągle jeszcze nie wiem/nie rozumiem...
Lernen beginnen
I see, but I still do not know / can't understand ...?...
Czy to znaczy,że powinienem / mógłbym...?
Lernen beginnen
Does this mean that I should / could ...?
Czy jest jeszcze coś, co mógłbym/mogłabym dla ciebie zrobić?
Lernen beginnen
Is there anything else I should know / do?
Czy możesz mi podać trochę więcej szczegółów?
Lernen beginnen
Can you give me some more details?
Czy sądzisz, że powinienem/powinnam/mógłbym/mogłabym...?
Lernen beginnen
Do you think I should /could ...?
A co będzie, jeśli...?
Lernen beginnen
And what will happen if ...?
Co masz na myśli?
Lernen beginnen
What do you mean?
Bardzo Ci dziękuje
Lernen beginnen
Thank you very much
Wielkie dzięki.
Lernen beginnen
Thanks a lot.
Świetnie!
Lernen beginnen
Great!
Bardzo mi pomogłeś/łaś!
Lernen beginnen
You've been a great help!
Byłeś bardzo pomocny.
Lernen beginnen
You've been very helpful!
Było to bardzo uprzejme z twojej strony.
Lernen beginnen
It was very kind of you.
Czy mogę pomóc?
Lernen beginnen
Can I help you?
Co mogę dla ciebie zrobić?
Lernen beginnen
What can I do for you?
Jak mogę ci pomóc?
Lernen beginnen
How can I help you?
W czym problem? Wyglądasz na zagubionego/zagubioną/zmartwionego/zmartwioną/ zdzi
Lernen beginnen
What's the problem? You look a bit confused / worried / puzzled.
Czy jest coś jeszcze co mógłbym dla ciebie zrobić?
Lernen beginnen
Is there anything else I could do for you?
Oczywiście!
Lernen beginnen
Of course!
Oczywiście,że mogę
Lernen beginnen
Of course I can
Myślę,że mogę.
Lernen beginnen
I think I can.
Nie ma problemu.
Lernen beginnen
No problem at all.
Nie martw się o to! / Nie przejmuj się tym!
Lernen beginnen
Do not worry about it! / Do not worry about it!
Nie martw się, to nie takie trudne/ skomplikowane / straszne.
Lernen beginnen
Do not worry, it's not so difficult/complcated / horrible.
Nie poddawaj się! To całkiem proste.
Lernen beginnen
Do not give up! It's quite simple.
Sądzę,że mógłbyś / powinieneś...
Lernen beginnen
I think you could / should...
Najlepiej jest...
Lernen beginnen
The best thing to do is...
To, co mógłbyś / powinieneś zrobić to...
Lernen beginnen
What you could / should do is...
Po pierwsze
Lernen beginnen
Firstly
Po drugie
Lernen beginnen
Secondly
Następnie
Lernen beginnen
Next
Na koniec
Lernen beginnen
Finally
Myślę,że dobrym pomysłem będzie...
Lernen beginnen
I think it's a good idea to...
Radziłbym ci...
Lernen beginnen
I would advise you...
Idż prosto.
Lernen beginnen
Go straight.
Skręć w lewo / prawo.
Lernen beginnen
Turn left / right.
Skręć w lewo na światłach.
Lernen beginnen
Turn left at the traffic lights.
Skręć w prawo na następnym skrzyżowaniu.
Lernen beginnen
Turn right at the next crossing.
Idź aż zobaczysz / dojdziesz do...
Lernen beginnen
Keep going until you can see / get to...
Skręć w pierwszą/drugą ulicę na lewo/prawo.
Lernen beginnen
Take the first / second turning on your left / right.
Omiń...
Lernen beginnen
Go past...
Przejdź przez ulicę/Idź ulicą.
Lernen beginnen
Walk across / along the street.
Dojście tam zajmie około trzech minut.
Lernen beginnen
Walk there will take about three minutes.
Wrzuć monetę/Wsadź płytę.
Lernen beginnen
Insert coin / Put the disc.
Pociągnij za rączkę.
Lernen beginnen
Pull the handle.
Naciśnij guzik.
Lernen beginnen
Press the button.
Nie zostawiaj bez opieki.
Lernen beginnen
Do not leave unattended.
Gotuj przez około trzy minuty.
Lernen beginnen
Boil ... for about three minutes
Zamieszaj od czasu do czasu.
Lernen beginnen
Stir from time to time.
Obawiam się,że to będzie długo trwało
Lernen beginnen
I'm afraid that it will take a long time
Myślę,że to nie jest dobry pomysł żeby
Lernen beginnen
I don't think it's a good idea to
Pamiętaj
Lernen beginnen
Remember
Nie zapomnij o
Lernen beginnen
Do not forget to
Spróbuj nie...
Lernen beginnen
Try not to...
Proszę bardzo!
Lernen beginnen
You're welcome
Cała przyjemność po mojej stronie!
Lernen beginnen
The pleasure is mine!
Nie ma za co!
Lernen beginnen
Not at all!
Nie ma sprawy.
Lernen beginnen
No problem.
Świetnie
Lernen beginnen
That's great
W porządku.
Lernen beginnen
Alright.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.