Uzyskiwanie informacji - pytania bezpośrednie i pośrednie.

 0    10 Datenblatt    Samandriell
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ile to kosztuje?
Lernen beginnen
How much is it?
Kiedy się zaczyna?
Lernen beginnen
When does it start?
Gdzie jest najbliższe schronisko młodzieżowe?
Lernen beginnen
Where is the nearest youth hostel?
O której godzinie odjeżdźa pociąg?
Lernen beginnen
What time does the train leave?
Ile trwa kurs?
Lernen beginnen
How long does the course last?
Ile jest miejsc?
Lernen beginnen
How many place are there?
Czy mógłbyś mi powiedzieć ile to kosztuje?
Lernen beginnen
Could you tell me how much it costs?
Czy mógłbyś udzielić mi informacji na temat zakwaterowania w mieście?
Lernen beginnen
Could you give me some information about accommodation in the city?
Czy mógłbyś udzielić mi informacji na temat letnich kursów języka angielskiego?
Lernen beginnen
Could you give me some information about summer courses in English?
Czy mógłbyś udzielić mi informacji na temat rozrywki w mieście
Lernen beginnen
Could you give me some information about entertainment in the city

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.