Verb patterns

 0    87 Datenblatt    ilonastrauss
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
adorować
Lernen beginnen
adore
bardzo lubić coś robić
Lernen beginnen
adore doing sth
nie znosić robienia czegoś
nie znoszę gotować
Lernen beginnen
can't stand doing sth
I can't stand cooking
nie przeszkadza mi robienie czegoś; nie mam nic przeciwko robieniu czegoś
Lernen beginnen
don't mind doing sth
lubię coś robić
Lernen beginnen
enjoy doing sth
zakończyć robienie czegoś
Lernen beginnen
finish doing sth
wyobrazić sobie robienie czegoś
Lernen beginnen
imagine doing sth
nienawidzieć robienia czegoś
Lernen beginnen
loathe doing something
zrezygnować z robienia czegoś
Jane rzuciła palenie
Lernen beginnen
give up doing sth
Jane has given up smoking
cieszyć się z robienia czegoś,
Lernen beginnen
look forward to doing
udawać się coś robic/ osiągać coś
Lernen beginnen
succeed in doing sth
pozwolić sobie na robienie czegoś
Lernen beginnen
afford to do sth
zgadzać się na zrobienie czegoś
Lernen beginnen
agree to do sth
wybrać coś do zrobienia
Lernen beginnen
choose to do something
odważyć się coś zrobić
Lernen beginnen
dare to do something
zdecydować się zrobić coś
Lernen beginnen
decide to do something
spodziewać się coś zrobić, oczekiwać czegoś
Lernen beginnen
expect to do sth
zapomnieć coś zrobić
Lernen beginnen
forget to do something
pomóc coś zrobić
Lernen beginnen
help to do sth
mieć nadzieję na zrobienia czegoś
Lernen beginnen
hope to do sth
nauczyć się robić czoś
Lernen beginnen
learn to do sth
zdołać coś zrobić
Lernen beginnen
manage to do something
zamierzać coś zrobić
Lernen beginnen
mean to do sth
potrzeba coś zrobić
Lernen beginnen
need to do something
zaoferować coś zrobić
Lernen beginnen
offer to do something
Planować coś zrobić
Lernen beginnen
plan to do sth
Obiecywać coś zrobić
Lernen beginnen
promise to do something
odmówić zrobienia czegoś
Lernen beginnen
refuse to do something
wydają się zrobić czegoś
Lernen beginnen
seem to do sth
chcesz coś zrobić
Lernen beginnen
want to do something
nienawidzieć robić coś
Lernen beginnen
would hate to do sth
chciałby kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
would like someone to do something
chcielibyśmy coś zrobić
Lernen beginnen
would love to do something
wolałby robić coś
Lernen beginnen
would prefer to do sth
doradzić komuś coś zrobić
Lernen beginnen
advise sb to do sth
pozwolić komuś coś zrobić
Lernen beginnen
allow sb to do sth
poprosić kogoś o zrobienie czegoś
Lernen beginnen
ask somebody to do sth
błagać kogoś o zrobienie czegoś
Lernen beginnen
beg sb to do sth
zachęcić kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
encourage sb to do sth
oczekiwać, że ktoś coś zrobi
Lernen beginnen
expect sb to do something
zmusić kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
force sb to do sth
pomóc komuś zrobić coś
Lernen beginnen
help sb to do sth
zaprosić kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
invite sb to do sth
potrzebować kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
need sb to do sth
rozkazać komuś coś zrobić
Lernen beginnen
order sb to do sth
przekonać kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
persuade someone to do something
przypominać komuś coś zrobić
Lernen beginnen
remind someone to do something
powiedzieć komuś coś zrobić
Lernen beginnen
tell someone to do something
chcieć zeby ktoś coś zrobił
Lernen beginnen
want somebody to do something
ostrzec kogoś, aby coś zrobił
Lernen beginnen
warn somebody to do something
chciałby kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
would like someone to do something
pomóc komuś zrobić coś
Lernen beginnen
help sb do sth
pozwolić komuś coś zrobić
Lernen beginnen
let sb do sth
make komuś coś zrobić
Lernen beginnen
make sb do something
zacząć coś robić
Lernen beginnen
begin doing/ to do sth
kontynuować robienie czegoś, dalej coś robić
Lernen beginnen
continue doing something/ to do sth
nienawidzieć robienie czegoś
Lernen beginnen
hate doing sth / to do sth
lubić coś robić
Lernen beginnen
like doing something / to do sth
kocham robić coś
Lernen beginnen
love doing something / to do sth
woleć coś robić
Lernen beginnen
prefer doing sth / to do sth
zacząć coś robić
Lernen beginnen
start doing sth / to do
Pamiętać, że coś się zrobiło
pamietam ze wysłałam list
Lernen beginnen
remember doing something
I remember posting the letter
pamiętam, żeby cos zrobić
pamiętam żeby wysłać list
Lernen beginnen
remember to do sth
I remember to post the letter
przestać coś robić, poddać sie
przestałem palić. Rzuciłem palenie.
Lernen beginnen
stop doing something= give up
I stopped smoking
zatrzymać sie żeby coś robić
Zatrzymałem sie zeby zapalić.
Lernen beginnen
stop to do something
I stopped to smoke.
spróbować coś zrobić / jako ekseryment /
próbowałam liczyć owce / żeby zasnąć /
Lernen beginnen
try doing something
I tried counting sheep
próbować /starać się coś zrobić / wiąże się to zawsze z wysiłkiem /
próbowałam zasnąć.
Lernen beginnen
try to do sth
I tried to sleep, but it was difficult.
unikać
Dlaczego wszyscy mnie unikają?
Lernen beginnen
to avoid
Why is everybody avoiding me?
unikać robienia czegoś
Lernen beginnen
avoid doing sth
przyznać
Lernen beginnen
to admit
przyznac sie do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
admit doing sth
wyznać
Lernen beginnen
confess
wyznać komuś zrobienia czegoś
Lernen beginnen
confess doing sth
zaprzeczać
Lernen beginnen
to deny
zaprzeczyc ze cos sie zrobiło
Lernen beginnen
deny doing sth
żałować
Lernen beginnen
regret
żałować zrobienia czegoś
Lernen beginnen
regret doing something
ryzykować
ryzykować robienie czegoś
Lernen beginnen
to risk
risk doing something
sugerować,
Lernen beginnen
suggest,
sugerować zrobienie czegoś
Lernen beginnen
suggest doing something
postanowić
Lernen beginnen
decide
postanowić coś zrobić
Lernen beginnen
decide to do something
oczekiwać
Lernen beginnen
to expect (to do)
mieć nadzieję
Lernen beginnen
to hope (to do)
oferować
Lernen beginnen
to offer
oferować coś zrobić
Lernen beginnen
offer to do sth
obiecać coś zrobić
Lernen beginnen
promise to do something

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.