Verb patters WOJTEK

 0    47 Datenblatt    orban
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
potrzebować coś zrobić; musieć coś zrobić
Potrzebujesz / Musisz dużo wypoczywać.
Lernen beginnen
need to do something
You need to get plenty of rest.
nie zdołać zrobić coś
Często nie udaje ci się dostrzec tych wszystkich szczegółów.
Lernen beginnen
fail to do something
You often fail to notice all the details.
zgodzić się coś zrobić
Szymon był w trudnym położeniu, więc zdecydowałem się mu pomóc.
Lernen beginnen
agree to do something
Simon was in a difficult position, so I agreed to help him.
pozwolić komuś zrobić coś
Nie wolno rozmawiać podczas egzaminu.
Lernen beginnen
allow someone to do something
You're not allowed to talk during the exam.
wyglądać na to, że; wydawać się, że
Wydaje się, że znasz wielu ludzi. Wygląda na to, że zapomniałem twoje imię.
Lernen beginnen
appear to do something; seem to do something
You appear to know a lot of people. I seem to have forgotten your name.
usiłować coś zrobić; próbować coś zrobić
Usiłował uciec przez okno.
Lernen beginnen
attempt to do something
He attempted to escape through a window.
zachęcić kogoś do zrobienia czegoś
Rodzice zachęcili mnie, abym zajął się bieganiem.
Lernen beginnen
encourage somebody to do something
My parents encouraged me to take up jogging.
oczekiwać, że coś się zrobi; oczekiwać, że ktoś coś zrobi
Nie oczekiwał, że spotka mnie tam. Nie oczekiwałem, że będziesz tam.
Lernen beginnen
expect to do something; expect somebody to do something
He didn't expect to see me there. I didn't expect you to be there.
zmusić kogoś, aby coś zrobił
Nie możesz zmusić jej, aby podjęła decyzję.
Lernen beginnen
force somebody to do something
You can't force her to make a decision.
pomóc coś zrobić; pomóc komuś coś zrobić
Każdy pomógł posprzątać po imprezie. Czy możesz mi pomóc przesunąć ten stół?
Lernen beginnen
help (to) do something / help somebody (to) do something
Everybody helped (to) clean up after the party. Can you help me (to) move this table?
przekonać kogoś do zrobienia czegoś
Próbuje przekonać mnie, abym zainwestowała w projekt.
Lernen beginnen
persuade somebody to do something
He is trying to persuade me to invest in the project.
planować coś zrobić
Planuję zmienić pracę.
Lernen beginnen
plan to do something
I'm planning to change jobs.
obiecać (komuś) coś zrobić
Obiecał, że będzie dzwonić do mnie każdego tygodnia.
Lernen beginnen
promise (somebody) to do something
He promised to call me every week.
odmówić zrobienia czegoś
W zimne poranki samochód zawsze nie chce zapalić / odmawia zapalenia.
Lernen beginnen
refuse to do something
On cold mornings the car always refuses to start.
pozwolić komuś coś zrobić
Pozwól ponieść mi twoją torbę.
Lernen beginnen
let somebody do something
Let me carry your bag for you.
kazać coś komuś zrobić; sprawić, aby ktoś coś zrobił
Możliwe, że oni sprawią, że będziesz czuł się szczęśliwy.
Lernen beginnen
make somebody do something
They may make you feel happier.
unikać robienia czegoś
Lepiej unikać podróżowania w godzinach szczytu.
Lernen beginnen
avoid doing something
It's better to avoid travelling during the rush hour.
nie cierpieć coś robić
Nie cierpię czekać w długich kolejkach.
Lernen beginnen
can't stand doing something
I can't stand waiting in long queues.
rozważyć zrobienie czegoś
Czy kiedykolwiek rozważyłeś wyjazd, aby mieszkać w innym kraju?
Lernen beginnen
consider doing something
Have you ever considered going to live in another country?
nie mieć nic przeciwko zrobieniu czegoś
Nie mam nic przeciwko poczekaniu jeszcze kilku minut.
Lernen beginnen
don't mind doing something
I don't mind waiting a few minutes more.
podobać się, lubić coś
Nie lubię oglądać / Nie podoba mi się oglądanie programów politycznych.
Lernen beginnen
enjoy doing something
I don't enjoy watching political programmes.
mieć ochotę coś zrobić
Masz ochotę wyjść dziś wieczorem?
Lernen beginnen
fancy doing something
Do you fancy going out tonight?
wyobrażać sobie, że coś się robi; wyobrażać sobie, że ktoś coś robi
Nie mogę wyobrazić sobie Jerzego jadącego na rowerze.
Lernen beginnen
imagine doing something; imagine somebody doing something
I can't imagine George riding a bike.
ryzykować, że coś się stanie
Jeśli zainwestujesz pieniądze na giełdzie papierów wartościowych, ryzykujesz, że je stracisz.
Lernen beginnen
risk doing something
If you invest your money on the stock market, you risk losing it.
zaproponować zrobienie czegoś
Krzysztof zaproponował wyjście do kina.
Lernen beginnen
suggest doing something
Chris suggested going to the cinema.
być przyzwyczajonym do (robienia) czegoś
Nie jestem przyzwyczajony do jazdy po lewym pasie.
Lernen beginnen
be used to doing something
I'm not used to driving on the left.
przyzwyczaić się do (robienia) czegoś
Przyzwyczajam się do jazdy po lewym pasie.
Lernen beginnen
get used to doing something
I'm getting used to driving on the left.
rozpocząć robienie czegoś, zaczynać coś robić
Rozpoczął czytanie swoich wierszy.
Lernen beginnen
begin to do something / begin doing something; start to do something / start doing something
He began to read his poems. He began reading his poems.
kontynuować coś, kontynuować robienie czegoś
Oni kontynuowali iść w deszczu.
Lernen beginnen
continue to do something / continue doing something
They continued to walk in the rain. They continued walking in the rain.
nienawidzić robić coś
Nie nawiedzę przegrywać.
Lernen beginnen
hate to do something / hate doing something
I hate losing. I hate to lose.
kochać / uwielbiać robić coś
Kocham jazdę rowerem.
Lernen beginnen
love to do something / love doing something
I love cycling. I love to cycle.
woleć coś zrobić
Wolę jechać autem od podróżowania pociągiem. Wolę jechać autem niż podróżować pociągiem / od podróżowania pociągiem.
Lernen beginnen
prefer to do something / prefer doing something
I prefer driving to travelling by train. I prefer to drive rather than the train. I prefer to drive rather than bo by train.
kończyć, ukończyć
Bądź cicho! On nie skończył mówić.
Lernen beginnen
finish doing something
Be quiet! He hasn't finished speaking.
odroczyć, przełożyć, odłożyć
Musieliśmy odłożyć wyjazd do Francji ponieważ dzieci były chore.
Lernen beginnen
postpone
We had to postpone going to France because the children were ill.
przyznawać się do zrobienia czegoś
Przyznała się do zbyt szybkiej jazdy.
Lernen beginnen
admit doing something
She admitted driving too fast.
zaprzeczyć zrobienia czegoś
Neil zaprzecza stłuczenia okna.
Lernen beginnen
deny doing something
Neil denies breaking the window.
nie przestawać robić czegoś, kontynuować robienie czegoś
Nie przestajesz przerywać kiedy mówię! Ciągle mi przerywasz kiedy mówię.
Lernen beginnen
keep doing something
You keep interrupting when I'm talking! You keep on interrupting me when I'm talking!
zatrzymać się, aby coś zrobić; przerwać pewną czynność, aby wykonać inną
Zatrzymaliśmy się, aby zrobić zdjęcia.
Lernen beginnen
stop to do something
We stopped to take pictures.
przestać robić coś, co się robi; powstrzymać kogoś od robienia tego co robi
Przestaliśmy robić zdjęcia. Czy mógłbyś przestać robić tak dużo hałasu? Nie możesz powstrzymać mnie od zrobienia tego, co chcę.
Lernen beginnen
stop doing something; stop somebody doing something
We stopped taking pictures. Could you stop making so much noise? You can't stop me doing what I want.
zaproponować, że coś się zrobi (dla kogoś)
Oni zaproponowali, że zawiozą mnie na stację.
Lernen beginnen
offer to do something
They offered to give me a lift to the station.
postanowić coś zrobić
Dlaczego zdecydowałaś się poszukać nowej pracy?
Lernen beginnen
decide to do something
Why did you decide to look for a new job?
umówić się zrobić coś; postanowić coś zrobić
Umówili się, aby zjeść obiad w poniedziałek.
Lernen beginnen
arrange to do something
They arranged to have dinner on Monday.
mieć nadzieję, że coś się zrobi
Mamy nadzieję przyjechać około drugiej.
Lernen beginnen
hope to do something
We hope to arrive around two.
poradzić sobie, aby coś zrobić
Udało się nam dotrzeć na lotnisko w porę / na czas.
Lernen beginnen
manage to do something
We managed to get to the airport in time.
zasługiwać, aby coś zrobić
Nie zasłużyli na wygraną.
Lernen beginnen
deserve to do something
They didn't deserve to win.
móc / nie móc sobie pozwolić, aby coś zrobić
Nie możemy sobie pozwolić na kupno nowej lodówki.
Lernen beginnen
can / can't afford to do something
We can't afford to buy a new fridge.
zagrozić zrobieniem czegoś
Lernen beginnen
threaten to do something

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.