very first lessons

 0    50 Datenblatt    ewciamierzwa9309
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
obowiązkowy, przymusowy,
obowiązkowe szczepienie
Lernen beginnen
obligatory,
obligatory vaccination
konto np. bankowe
Lernen beginnen
account, bank account
zastrzyk
Lernen beginnen
an injection
wymagać, domagać się
Domagam się pełnego zwrotu pieniędzy.
Lernen beginnen
demand,
uwaga - demand to też podaż w biznesie
I deman a full refund of money.
wymagający o osobie
Lernen beginnen
demanding person
przesunąć spotkanie
Lernen beginnen
postpone meeting / put off meeting
potwierdzić spotkanie
Lernen beginnen
confirm meeting
wspólne cechy
Lernen beginnen
Common features
W przyszłym roku o tej porze
Lernen beginnen
This time next year...
postanowienia np. noworoczne
Lernen beginnen
New Year's resolutions
do końca tego tygodnia, miesiąca
Lernen beginnen
By the end of the week, month
popełnić przestępstwo
Lernen beginnen
commit a crime
oskarżony o zrobienie czegoś
Lernen beginnen
accused of doing something
pochodzenie
Lernen beginnen
origin
opiekun naukowy
Lernen beginnen
tutor
dostępny, osiągalny
Lernen beginnen
available, accessible
unavailable, niedostępny
Lernen beginnen
unavailable, inaccessible
ujawniać prawdę
Lernen beginnen
reveal the truth
odkrywać, odsłaniać
*bardzo podobne w znaczeniu do reveal,
Lernen beginnen
unveil
sprowadzać się do...
Lernen beginnen
boil down to...
stopień naukowy (magister, licencjat
Lernen beginnen
degree (Master's degree, Bachelor's degree,
kurs utrwalający wiedzę,
czyli taki który zrobi twoją wiedzę fresh again.:D
Lernen beginnen
a refresher course,
przyspieszać
Lernen beginnen
accelerate
If you push the gas pedal, your car will accelerate immediately. Be careful on the driving license exam...:D
uczyć się na pamięć
Lernen beginnen
learn by heart
być starej daty
Lernen beginnen
be of the old school
zdać coś rewelacyjnie, świetnie (o teście, egzaminie)
Lernen beginnen
pass with flying colours
wierzy się, że... uważa się, że.
Lernen beginnen
It is believed that...
wiadomym jest, że
Lernen beginnen
It is known that...
nie ma większy powodów żeby
Lernen beginnen
there is a little reason to...
pożyczać komuś
Lernen beginnen
lend
pożyczać od kogoś
Lernen beginnen
borrow from someone
być wydalonym ze szkoły
Lernen beginnen
be expelled from school
jeśli chodzi o...
Lernen beginnen
When it comes to...
When it comes to me...
myśl
Lernen beginnen
thought
dać komuś do myślenia
Lernen beginnen
give somebody food for thought
obiecujący np uczeń
Lernen beginnen
promising student
podstawowe zasady
Lernen beginnen
basic principles
źródło np wiedzy, problemu, życia
Lernen beginnen
source of knowledge, problem, life
zachęcić do
Lernen beginnen
encourage to
wątpliwość
nie mam wątpliwości, że
Lernen beginnen
doubt
I don't have doubts that...
czy możesz zrobić mi przysługę?
Lernen beginnen
Can you do me a favor?
stypendium
Lernen beginnen
a scholarship
zarabiać pieniądze
Lernen beginnen
earn money
zamierzam...
Lernen beginnen
I'm going to...
nawyk
Lernen beginnen
habit
świt
Lernen beginnen
dawn
zmierzch, zmrok
Lernen beginnen
dusk,
wzbudzać zainteresowanie, uczucia,
Lernen beginnen
arouse interest, feelings
przyznawać
Lernen beginnen
admit
cel
Lernen beginnen
aim / goal / target

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.