Violence in the family

 0    51 Datenblatt    annawiacek90
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
violence
Lernen beginnen
przemoc
to encourage
Lernen beginnen
zachęcać
to report
Lernen beginnen
zgłosić
physical maltreatment
Lernen beginnen
fizyczne maltretowanie
brutality
Lernen beginnen
brutalność
to treat cruelly
Lernen beginnen
traktować okrutnie / znęcać się
parents
Lernen beginnen
rodzice
to bring up
Lernen beginnen
wychować
beating
Lernen beginnen
bicie
to give a thrashing
Lernen beginnen
dać lanie
theft
Lernen beginnen
kradzież
disobedience
Lernen beginnen
nieposłuszeństwo
minor offence
Lernen beginnen
drobne wykroczenie
to resolve matters by force
Lernen beginnen
rozwiązywać problemy siłowo
to give rise to
Lernen beginnen
wywoływać / dawać początek
trauma
Lernen beginnen
uraz
psyche
Lernen beginnen
psychika
to warp
Lernen beginnen
wypaczać
upbringing
Lernen beginnen
wychowanie
to eradicate
I'm going to eradicate all of the weeds in the garden / I would like to eradicate racism once and for all from the earth
Lernen beginnen
eliminować
Mam zamiar wyeliminować wszystkie chwasty z ogródka / Chciałbym wyeliminować rasizm raz na zawsze z ziemii
bad behaviour
Lernen beginnen
złe zachowanie
physical force
Lernen beginnen
siła fizyczna
power of argument
Lernen beginnen
Siła argumentów
persuasion
It took a lot of persuasion to get my children to eat their broccoli / His girlfriend persuaded him to move to Jefferson City with her while she went to school
Lernen beginnen
perswazja
Dużo perswazji zajęło przekonanie moich dzieci do jedzenia brokułów / Jego dziewczyna przekonała go do przeprowadzki do Jefferson w czasie gdy chodziła do szkoły
to ill-treat
Lernen beginnen
źle traktować / maltretować / znęcać się
to inform against sb
Lernen beginnen
donosić na kogoś
spouse
Lernen beginnen
współmałżonek
fear
Lernen beginnen
strach
shame
Lernen beginnen
wstyd
financial dependence
Lernen beginnen
zależność finansowa
to tolerate pain
Lernen beginnen
znosić ból
humiliation
Lernen beginnen
upokorzenie
to conquer one's fear
Lernen beginnen
pokonać własny strach
to defend
Lernen beginnen
obronić
dignity
Lernen beginnen
godność
to use force
Lernen beginnen
używać siły
acts of brutality
Lernen beginnen
akty brutalności
acts of violence
Lernen beginnen
akty przemocy
cruelty
Lernen beginnen
okrucieństwo
to punish
Lernen beginnen
karać
corporal punishment
Lernen beginnen
kara cielesna
fist fight
Lernen beginnen
rękoczyn
to hurt
Lernen beginnen
zranić / skrzywdzić
to hit
Lernen beginnen
trafić / uderzyć
bodily injury
Lernen beginnen
uszkodzenie ciała
bruises
Lernen beginnen
siniaki
to smack (slap) a child
Lernen beginnen
dać dziecku klapsa
to be defenceless
Lernen beginnen
być bezbronnym
to be paralysed with fear
Lernen beginnen
być sparaliżowanym strachem
rape
Lernen beginnen
gwałt
rapist (violator)
Lernen beginnen
Gwałciciel (sprawca)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.