vocabulary 4

 0    39 Datenblatt    weronikabojes
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
uzależnienie. nałogowiec. uzależniający / uzależniony. uzależnić się
Lernen beginnen
addiction. addict. addictive/addicted. to become addicted
Reklama. człowiek ogłaszający. reklamowane. reklamować
Lernen beginnen
advertisement. advertiser. advertised. advertise
Rada. doradca. doradczy. doradzać
Lernen beginnen
advice. adviser. advisory. advise
analiza. analityk. analityczny. analizować
Lernen beginnen
analysis. analyst. analytical. analyse
podanie. petent. zastosować
Lernen beginnen
application. applicant. apply
lekkoatletyka. sportowiec. atletyczny
Lernen beginnen
athletics. athlete. athletic
zawody. konkurent. niekonkurencyjne. rywalizować
Lernen beginnen
competition. competitor. uncompetitive. compete
przestępstwo. kryminalista. kryminalista. popełnić przestępstwo
Lernen beginnen
crime. criminal. criminal. to commit a crime
krytyka. krytyk. bezkrytyczny. krytykować
Lernen beginnen
criticism. critic. uncritical. criticise
śmierć. śmierć. nie żyje. umierać
Lernen beginnen
death. the dead. dead. die
gospodarka. ekonomista ekonomiczny. oszczędność
Lernen beginnen
economy. economist economic. economise
zatrudnienie. pracodawca / ee. bezrobotny. zatrudniać
Lernen beginnen
employment. employer/ee. unemployed. employ
finanse. finansista. budżetowy. finanse
Lernen beginnen
finance. financier. financial. finance
przyjaźń. przyjaciel. przyjazny. nawiązywać przyjaźnie / zaprzyjaźnić się
Lernen beginnen
friendship. friend. friendly. make friends/befriend
historia. historyk. historyczny / historyczny
Lernen beginnen
history. historian. historic/historical
przemysł. przemysłowiec. przemysłowy. industrialise
Lernen beginnen
industry. industrialist. industrial. industrialise
wynalazek. wynalazca. wynalazczy. wymyślać
Lernen beginnen
invention. inventor. inventive. invent
dochodzenie. badacz. badawczy. zbadać
Lernen beginnen
investigation. investigator. investigative. investigate
zarządzanie. menedżer. kierowniczy. zarządzanie / zarządzanie
Lernen beginnen
management. manager. managerial. management/manage
matematyka. matematyk. matematyczny
Lernen beginnen
mathematics. mathematitician. mathematical
muzyka. muzyk. musical. komponować muzykę
Lernen beginnen
music. musician. musical. to compose music
negocjacja. negocjator. do negocjacji / -iated. negocjować
Lernen beginnen
negotiation. negotiator. negotiable/-iated. negotiate
optymizm. optymista. optymistyczny.
Lernen beginnen
optimism. optimist. optimistic.
organizacja. organizator. zdezorganizowany. zorganizować
Lernen beginnen
organisation. organiser. disorganised. organise
sfotografować. fotograf. fotograficzny. sfotografować
Lernen beginnen
photograph. photographer. photographic. photograph
poezja. poeta. poetycki. pisać poezję
Lernen beginnen
poetry. poet. poetic. to write a poetry
Polityka. polityk. polityczny. politykować
Lernen beginnen
politics. politician. political. politicise
zanieczyszczenie. zanieczyszczający. zanieczyszczony. zanieczyszczać
Lernen beginnen
pollution. polluter. polluted. pollute
ćwiczyć. praktykujący. niepraktyczny. ćwiczyć
Lernen beginnen
practice. practicioner. impractical. practise
produkt / produkcja. producent. wytworzony. produkować
Lernen beginnen
product/production. producer. produced. produce
zysk. spekulować. nierentowny. zysk
Lernen beginnen
profit. profiteer. unprofitable. profit
rzeczywistość / realizm. realista. nierealistyczne. realizować
Lernen beginnen
reality/realism. realist. unrealistic. realise
nauka. naukowiec. nienaukowy.
Lernen beginnen
science. scientist. unscientific.
przeżycie. niedobitek. przeżycie. przetrwać
Lernen beginnen
survival. survivor. surviving. survive
symbolizm. symbol / symbolista. symboliczny. symbolizować
Lernen beginnen
symbolism. symbol/ symbolist. symbolic. symbolise
terroryzm / terroryzm. terrorysta. terrorysta. terroryzować
Lernen beginnen
terror/ terrorism. terrorist. terrorist. terrorise
kradzież. złodziej. skradziony. kraść
Lernen beginnen
theft. thief. stolen. steal
trening. trener / -ee. niedoświadczony. pociąg
Lernen beginnen
training. trainer/-ee. untrained. train
posługiwać się. użytkownik. użyteczne / bezużyteczne / używane. posługiwać się
Lernen beginnen
use. user. useful/ useless/used. use

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.