W hotelu - At the hotel 34,35

 0    32 Datenblatt    karolinakancerek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ten pokój ma.
Lernen beginnen
The room has.
Czy ten pokój ma?
Lernen beginnen
Does the room have?
Czy on (pokój) ma?
Lernen beginnen
Does it have?
Ten pokój nie ma.
Lernen beginnen
The room doesn't have.
On(pokój) nie ma.
Lernen beginnen
It doesn't have.
Czy ten pokój ma okno?
Lernen beginnen
Does this room have a window?
Ten pokój nie ma okna.
Lernen beginnen
This room doesn't have a window.
Ten pokój nie ma okna, więc cena powinna być mniejsza.
Lernen beginnen
This room doesn't have a window, so the price should be lower.
Czy ten pokój ma elektryczność?
Lernen beginnen
Does this room have electricity?
Ten pokój nie ma elektryczności, chciałbym inny pokój.
Lernen beginnen
This room doesn't have electricity, I'd like a different room.
Czy ma Pan pokój z większym oknem?
Lernen beginnen
Do you have a room with a larger window?
Jeżeli ten pokój nie ma elektryczności, cena powinna być mniejsza.
Lernen beginnen
If this room doesn't have electricity, the price should be lower.
Nie chcę płacić więcej.
Lernen beginnen
I don't want to pay more.
Szukam tańszego hotelu.
Lernen beginnen
I'm looking for a cheaper hotel.
Tani hotel ze śniadaniem.
Lernen beginnen
A cheap hotel with breakfast.
schronisko młodzieżowe
Lernen beginnen
a youth hotel
kwatery prywatne
Lernen beginnen
a private accommodation
Czy mogę tu wynająć pokój?
Lernen beginnen
Can I rent a room here?
Potrzebuję jeszcze jedno łóżko.
Lernen beginnen
I need one more bed.
Przepraszam, ale potrzebuję pokój z dwoma łóżkami.
Lernen beginnen
I'm sorry, but I need a room with two beds.
Nie jesteśmy małżeństwem.
Lernen beginnen
We are not married.
Jesteśmy małżeństwem.
Lernen beginnen
We are married.
Jesteśmy parą.
Lernen beginnen
We are a couple.
kemping
Lernen beginnen
a campsite
Mam namiot.
Lernen beginnen
I have a tent.
Gdzie mogę postawić mój namiot?
Lernen beginnen
Where can I pitch my tent?
Gdzie mogę zagotować wodę?
Lernen beginnen
Where can I boil water?
Czy mogę skorzystać z kuchni?
Lernen beginnen
Can I use the kitchen?
Zimno mi.
Lernen beginnen
I feel cold.
Chciałbym ugotować zupę.
Lernen beginnen
I'd like to cook a soup.
Chcę zjeść coś gorącego.
Lernen beginnen
I want to eat something hot.
Gdzie jest prysznic?
Lernen beginnen
Where is the shower?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.