Wakacje w mieście (słownictwo A)

 0    69 Datenblatt    joasiahuchwajda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
choice
Many of them have no other choice as they do not have enough money to go somewhere.
Lernen beginnen
wybór
Wielu z nich nie ma innego wyboru bo nie mają wystarczająco pieniędzy, aby gdzieś jechać.
quite the reverse
Quite the reverse, there are so many places to see and so many things to do that I do not even have time to complain.
Lernen beginnen
przeciwnie
Przeciwnie, jest tam wiele miejsc do zobaczenia i wiele rzeczy do zrobienie, dlatego ja nigy nie mam czasu, aby skarżyć się.
to complain
Quite the reverse, there are so many places to see and so many things to do that I do not even have time to complain.
Lernen beginnen
skarżyć się
Przeciwnie, jest tam wiele miejsc do zobaczenia i wiele rzeczy do zrobienie, dlatego ja nigy nie mam czasu, aby skarżyć się.
proud
I am a very proud of my city.
Lernen beginnen
dumna
Jestem dumna z mojego miasta.
unique
Visitors to our city will certainly be impressed by the unique and precious historical monuments.
Lernen beginnen
unikalne
Odwiedzający nasze miasto z pewnością będą pod wrażeniem unikalnych i cennych zbytków historycznych.
precious
Visitors to our city will certainly be impressed by the unique and precious historical monuments.
Lernen beginnen
cenne
Odwiedzający nasze miasto z pewnością będą pod wrażeniem unikalnych i cennych zbytków historycznych.
historical monuments
Visitors to our city will certainly be impressed by the unique and precious historical monuments.
Lernen beginnen
zabytki historyczne
Odwiedzający nasze miasto z pewnością będą pod wrażeniem unikalnych i cennych zbytków historycznych.
cathedral
One of them is the gothic Cathedral on the Ostrów Tumski island.
Lernen beginnen
katedra
Jeden z nich to gotycka katedra na wyspie Ostrów Tumski.
island
One of them is the gothic Cathedral on the Ostrów Tumski island.
Lernen beginnen
wyspa
Jeden z nich to gotycka katedra na wyspie Ostrów Tumski.
chapel
It is famous for the beautiful Golden Chapel and the tombs of the first Polish rulers.
Lernen beginnen
kaplica
Jest znany z przepięknej złotej kaplicy i grobowców pierwszych polskich władców.
tomb
It is famous for the beautiful Golden Chapel and the tombs of the first Polish rulers.
Lernen beginnen
grobowiec
Jest znany z przepięknej złotej kaplicy i grobowców pierwszych polskich władców.
ruler
It is famous for the beautiful Golden Chapel and the tombs of the first Polish rulers.
Lernen beginnen
władca
Jest znany z przepięknej złotej kaplicy i grobowców pierwszych polskich władców.
Old Market Square
Another place of historical interest is the Old Market Square with the pearl of Renaissance architecture – the city Town Hall.
Lernen beginnen
Stary Rynek
Inne miejsce o historycznym znaczeniu to Stary Rynek z perłą architektury renesansowej – miejski Ratusz.
the pearl of the Renaissance architecture
Another place of historical interest is the Old Market Square with the pearl of Renaissance architecture – the city Town Hall.
Lernen beginnen
perła architektury renesansowej
Inne miejsce o historycznym znaczeniu to Stary Rynek z perłą architektury renesansowej – miejski Ratusz.
town hall
Another place of historical interest is the Old Market Square with the pearl of Renaissance architecture – the city Town Hall.
Lernen beginnen
ratusz
Inne miejsce o historycznym znaczeniu to Stary Rynek z perłą architektury renesansowej – miejski Ratusz.
building
The building has a beautiful facade, the arcades and the open loggia.
Lernen beginnen
budynek
Budynek ma piękna fasadę, arkady i otwartą loggie.
facade
The building has a beautiful facade, the arcades and the open loggia.
Lernen beginnen
fasada
Budynek ma piękna fasadę, arkady i otwartą loggie.
arcades
The building has a beautiful facade, the arcades and the open loggia.
Lernen beginnen
arkady
Budynek ma piękna fasadę, arkady i otwartą loggie.
open loggia
The building has a beautiful facade, the arcades and the open loggia.
Lernen beginnen
otwarta loggia
Budynek ma piękna fasadę, arkady i otwartą loggie.
turn into
In the fifties it was turned into the Historic Museum of Poznań.
Lernen beginnen
zamienić w
W latach pięćdziesiątych zamieniony został w Muzeum Historii Poznania.
tourist attraction
A special tourist attraction is the appearance of two little goats on the Town Hall’s tower every noon.
Lernen beginnen
atrakcja turystyczna
Szczególną atrakcją turystyczną jest pojawianie się dwóch małych kozłów na wieży ratusza każdego południa.
appearance
A special tourist attraction is the appearance of two little goats on the Town Hall’s tower every noon.
Lernen beginnen
pojawienie (się)
Szczególną atrakcją turystyczną jest pojawianie się dwóch małych kozłów na wieży ratusza każdego południa.
goat
A special tourist attraction is the appearance of two little goats on the Town Hall’s tower every noon.
Lernen beginnen
kozioł (ek)
Szczególną atrakcją turystyczną jest pojawianie się dwóch małych kozłów na wieży ratusza każdego południa.
burghers’ houses
Most of the burghers’ houses surrounding the Town Hall were built in the 16th century and then they were reconstructed after the Second World War.
Lernen beginnen
domy mieszczan (kamieniczki)
Większość kamieniczek otaczających ratusz zostało wybudowanych w szesnastym wieku i potem zostały zrekonstruowane po drugiej wojnie światowej.
surrounding
Most of the burghers’ houses surrounding the Town Hall were built in the 16th century and then they were reconstructed after the Second World War.
Lernen beginnen
otaczające
Większość kamieniczek otaczających ratusz zostało wybudowanych w szesnastym wieku i potem zostały zrekonstruowane po drugiej wojnie światowej.
to reconstruct
Most of the burghers’ houses surrounding the Town Hall were built in the 16th century and then they were reconstructed after the Second World War.
Lernen beginnen
zrekonstruować, odbudować
Większość kamieniczek otaczających ratusz zostało wybudowanych w szesnastym wieku i potem zostały zrekonstruowane po drugiej wojnie światowej.
second world war
Most of the burghers’ houses surrounding the Town Hall were built in the 16th century and then they were reconstructed after the Second World War.
Lernen beginnen
druga wojna światowa
Większość kamieniczek otaczających ratusz zostało wybudowanych w szesnastym wieku i potem zostały zrekonstruowane po drugiej wojnie światowej.
valuable monument
One of the most valuable monuments of sacral architecture in Poznań is Parish Church – a very beautiful Baroque shrine.
Lernen beginnen
cenny pomnik (zabytek)
Jednym z najbardziej wartościowych zabytków architektury sakralnej w Poznaniu jest kościół parafialny – bardzo piękna barokowa świątynia.
sacral architecture
One of the most valuable monuments of sacral architecture in Poznań is Parish Church – a very beautiful Baroque shrine.
Lernen beginnen
architektura sakralna
Jednym z najbardziej wartościowych zabytków architektury sakralnej w Poznaniu jest kościół parafialny – bardzo piękna barokowa świątynia.
parish church
One of the most valuable monuments of sacral architecture in Poznań is Parish Church – a very beautiful Baroque shrine.
Lernen beginnen
kościół parafialny
Jednym z najbardziej wartościowych zabytków architektury sakralnej w Poznaniu jest kościół parafialny – bardzo piękna barokowa świątynia.
Baroque shrine
One of the most valuable monuments of sacral architecture in Poznań is Parish Church – a very beautiful Baroque shrine.
Lernen beginnen
barokowa świątynia
Jednym z najbardziej wartościowych zabytków architektury sakralnej w Poznaniu jest kościół parafialny – bardzo piękna barokowa świątynia.
palace
Other historically important buildings are Działyński Palace and Przemysław’s Castle.
Lernen beginnen
pałac
Inne historycznie ważne budynki to Pałac Działyńskich i Zamek Przemysława.
castle
Other historically important buildings are Działyński Palace and Przemysław’s Castle.
Lernen beginnen
zamek
Inne historycznie ważne budynki to Pałac Działyńskich i Zamek Przemysława.
to quantify
They are even hard to quantify.
Lernen beginnen
wyliczyć
Trudno je nawet wyliczyć.
history
However, the city does not only have its history but also its present.
Lernen beginnen
historia
Jednak, miasto ma nie tylko swoją historię ale także teraźniejszość.
the present
However, the city does not only have its history but also its present.
Lernen beginnen
teraźniejszość
Jednak, miasto ma nie tylko swoją historię ale także teraźniejszość.
Great Poland region
For many years the capital of the Great Poland region has been an important trade centre.
Lernen beginnen
Wielkopolska
Od wielu lat stolica wielkopolski jest ważnym centrum handlowym.
trade centre
For many years the capital of the Great Poland region has been an important trade centre.
Lernen beginnen
centrum handlowe
Od wielu lat stolica wielkopolski jest ważnym centrum handlowym.
fair
The international Poznań fair attracts thousands of exhibitors and visitors.
Lernen beginnen
targi
Międzynarodowe targi poznańskie przyciągają tysiące wystawców i gości.
to attract
The international Poznań fair attracts thousands of exhibitors and visitors.
Lernen beginnen
przyciągać
Międzynarodowe targi poznańskie przyciągają tysiące wystawców i gości.
exhibitor
The international Poznań fair attracts thousands of exhibitors and visitors.
Lernen beginnen
wystawca
Międzynarodowe targi poznańskie przyciągają tysiące wystawców i gości.
visitor
The international Poznań fair attracts thousands of exhibitors and visitors.
Lernen beginnen
odwiedzający
Międzynarodowe targi poznańskie przyciągają tysiące wystawców i gości.
cultural centre
Poznań is also an important cultural centre.
Lernen beginnen
centrum kulturalne
Poznań jest także ważnym centrum kulturalnym.
artistic events
For those who are interested in artistic events there are many cultural establishments.
Lernen beginnen
wydarzenia artystyczne
Dla tych, którzy są zainteresowani wydarzeniami artystycznymi jest wiele instytucji kulturalnych.
cultural establishments
For those who are interested in artistic events there are many cultural establishments.
Lernen beginnen
instytucje kulturalne
Dla tych, którzy są zainteresowani wydarzeniami artystycznymi jest wiele instytucji kulturalnych.
philharmonic
The city is famous for its Opera and Philharmonic Houses, Boys’ Choir directed by Stuligrosz, two dramatic theatres and the Puppet and Actor Theatre, and the international violin competition.
Lernen beginnen
filharmonia
Miasto jest znane z swojej Opery i Filharmonii, Chóru Chłopięcego kierowanego prze Stuligrosza, dwa Teatry Dramatyczne i Teatr Lalki i Aktora, oraz międzynarodowego konkursu skrzypcowego.
boys’ choir
The city is famous for its Opera and Philharmonic Houses, Boys’ Choir directed by Stuligrosz, two dramatic theatres and the Puppet and Actor Theatre, and the international violin competition.
Lernen beginnen
chór chłopięcy
Miasto jest znane z swojej Opery i Filharmonii, Chóru Chłopięcego kierowanego prze Stuligrosza, dwa Teatry Dramatyczne i Teatr Lalki i Aktora, oraz międzynarodowego konkursu skrzypcowego.
dramatic theatre
The city is famous for its Opera and Philharmonic Houses, Boys’ Choir directed by Stuligrosz, two dramatic theatres and the Puppet and Actor Theatre, and the international violin competition.
Lernen beginnen
teatr dramatyczny
Miasto jest znane z swojej Opery i Filharmonii, Chóru Chłopięcego kierowanego prze Stuligrosza, dwa Teatry Dramatyczne i Teatr Lalki i Aktora, oraz międzynarodowego konkursu skrzypcowego.
the Puppet and Actor Theatre
The city is famous for its Opera and Philharmonic Houses, Boys’ Choir directed by Stuligrosz, two dramatic theatres and the Puppet and Actor Theatre, and the international violin competition.
Lernen beginnen
Teatr Lalki i Aktora
Miasto jest znane z swojej Opery i Filharmonii, Chóru Chłopięcego kierowanego prze Stuligrosza, dwa Teatry Dramatyczne i Teatr Lalki i Aktora, oraz międzynarodowego konkursu skrzypcowego.
international violin competition
The city is famous for its Opera and Philharmonic Houses, Boys’ Choir directed by Stuligrosz, two dramatic theatres and the Puppet and Actor Theatre, and the international violin competition.
Lernen beginnen
międzynarodowy konkurs skrzypcowy
Miasto jest znane z swojej Opery i Filharmonii, Chóru Chłopięcego kierowanego prze Stuligrosza, dwa Teatry Dramatyczne i Teatr Lalki i Aktora, oraz międzynarodowego konkursu skrzypcowego.
museum
There are also many museums and art galleries here.
Lernen beginnen
muzeum
Jest tam też wiele muzeów i galerii sztuk.
art gallery
There are also many museums and art galleries here.
Lernen beginnen
galeria sztuki
Jest tam też wiele muzeów i galerii sztuk.
numerous
The city has numerous attractions which both inhabitants and tourists can enjoy.
Lernen beginnen
liczne
Miasto ma liczne atrakcje, które mogą podobać się zarówno mieszkańcom jak i turystom.
inhabitants
The city has numerous attractions which both inhabitants and tourists can enjoy.
Lernen beginnen
mieszkańcy
Miasto ma liczne atrakcje, które mogą podobać się zarówno mieszkańcom jak i turystom.
tourists
The city has numerous attractions which both inhabitants and tourists can enjoy.
Lernen beginnen
turyści
Miasto ma liczne atrakcje, które mogą podobać się zarówno mieszkańcom jak i turystom.
botanical garden
Among many others the following should be mentioned: two zoos, botanical garden and a palm house.
Lernen beginnen
ogród botaniczny
Wśród wielu innych, następujące należy wymienić: dwa zoo, ogród botaniczny i palmiarnia.
palm house
Among many others the following should be mentioned: two zoos, botanical garden and a palm house.
Lernen beginnen
palmiarnia
Wśród wielu innych, następujące należy wymienić: dwa zoo, ogród botaniczny i palmiarnia.
entertainment
For further entertainment there is a wide variety of cosy cafes scattered throughout the city, restaurants, night clubs, discotheques and cinemas.
Lernen beginnen
rozrywka
Dla dalszej rozrywki jest tu szeroki wybór przytulnych kawiarni rozrzuconych w całym mieście, restauracje, kluby nocne, dyskoteki i kina.
variety
For further entertainment there is a wide variety of cosy cafes scattered throughout the city, restaurants, night clubs, discotheques and cinemas.
Lernen beginnen
różnorodność
Dla dalszej rozrywki jest tu szeroki wybór przytulnych kawiarni rozrzuconych w całym mieście, restauracje, kluby nocne, dyskoteki i kina.
cosy cafe
For further entertainment there is a wide variety of cosy cafes scattered throughout the city, restaurants, night clubs, discotheques and cinemas.
Lernen beginnen
przytulna kawiarnia
Dla dalszej rozrywki jest tu szeroki wybór przytulnych kawiarni rozrzuconych w całym mieście, restauracje, kluby nocne, dyskoteki i kina.
scattered
For further entertainment there is a wide variety of cosy cafes scattered throughout the city, restaurants, night clubs, discotheques and cinemas.
Lernen beginnen
rozrzucone
Dla dalszej rozrywki jest tu szeroki wybór przytulnych kawiarni rozrzuconych w całym mieście, restauracje, kluby nocne, dyskoteki i kina.
night club
For further entertainment there is a wide variety of cosy cafes scattered throughout the city, restaurants, night clubs, discotheques and cinemas.
Lernen beginnen
klub nocny
Dla dalszej rozrywki jest tu szeroki wybór przytulnych kawiarni rozrzuconych w całym mieście, restauracje, kluby nocne, dyskoteki i kina.
discotheque
For further entertainment there is a wide variety of cosy cafes scattered throughout the city, restaurants, night clubs, discotheques and cinemas.
Lernen beginnen
dyskoteka
Dla dalszej rozrywki jest tu szeroki wybór przytulnych kawiarni rozrzuconych w całym mieście, restauracje, kluby nocne, dyskoteki i kina.
cinema
For further entertainment there is a wide variety of cosy cafes scattered throughout the city, restaurants, night clubs, discotheques and cinemas.
Lernen beginnen
kino
Dla dalszej rozrywki jest tu szeroki wybór przytulnych kawiarni rozrzuconych w całym mieście, restauracje, kluby nocne, dyskoteki i kina.
good facilities
For those who like an active life there are good facilities for winter sports and water sports on Lake Malta, numerous sports club, swimming-pools and tennis courts.
Lernen beginnen
dobre warunki
Dla tych, którzy lubią aktywne życie są tam dobre warunki dla zimowych sportów i wodnych sportów nad Jeziorem Malta, liczne kluby sportowe, baseny i korty tenisowe.
lake
For those who like an active life there are good facilities for winter sports and water sports on Lake Malta, numerous sports club, swimming-pools and tennis courts.
Lernen beginnen
jezioro
Dla tych, którzy lubią aktywne życie są tam dobre warunki dla zimowych sportów i wodnych sportów nad Jeziorem Malta, liczne kluby sportowe, baseny i korty tenisowe.
sports club
For those who like an active life there are good facilities for winter sports and water sports on Lake Malta, numerous sports club, swimming-pools and tennis courts.
Lernen beginnen
klub sportowy
Dla tych, którzy lubią aktywne życie są tam dobre warunki dla zimowych sportów i wodnych sportów nad Jeziorem Malta, liczne kluby sportowe, baseny i korty tenisowe.
swimming-pool
For those who like an active life there are good facilities for winter sports and water sports on Lake Malta, numerous sports club, swimming-pools and tennis courts.
Lernen beginnen
basen
Dla tych, którzy lubią aktywne życie są tam dobre warunki dla zimowych sportów i wodnych sportów nad Jeziorem Malta, liczne kluby sportowe, baseny i korty tenisowe.
There is no place like it!
Lernen beginnen
Nie ma takiego drugiego miejsca.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.