Ways to Go Green Without Changing Your Lifestyle

 0    35 Datenblatt    Kluska1313
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
niepowtarzalny
Lernen beginnen
unique
zrównoważony rozwój
Powinniśmy dążyć do zrównoważonego rozwoju, żeby nie niszczyć środowiska.
Lernen beginnen
sustainability
We should aim for sustainability so that we don't damage the environment.
w rezultacie
Lernen beginnen
as a result
interesariusz
Lernen beginnen
stakeholder
kwiestie ochrony środowiska
Lernen beginnen
environmental issues
program
Lernen beginnen
program, agenda
przedmiot, temat
Lernen beginnen
subject
wprowadzić w życie
Lernen beginnen
to implement
wymagać, zmuszać do
Lernen beginnen
to necessitate
przełączyć
Lernen beginnen
to switch
konserwanty
Lernen beginnen
preservatives
zawierać
Lernen beginnen
to contain
produkty
Lernen beginnen
products
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
Lernen beginnen
to consider (doing)
We'll have to consider all pros and cons.
nabywać
Czy pragnie pan nabyć ten wspaniały, nowy produkt?
Lernen beginnen
to purchase
Would you like to purchase this wonderful new product, sir?
wyłączyć wtyczkę z kontaktu
Lernen beginnen
to unplug
gniazdko elektryczne
Lernen beginnen
socket
znaczący
To znacząca zmiana naszej polityki.
Lernen beginnen
significant
It is a significant change in our policy.
przekładać się na
Lernen beginnen
translate into
pole
Przed sobą widzieli tylko pola dojrzewającej pszenicy.
Lernen beginnen
a field
All they could see ahead of them were fields of ripening wheat.
główny
Lernen beginnen
primary
zasoby wody
Lernen beginnen
catchment
doprowadziło do
Lernen beginnen
It led to...
zanieczyszczenie
Lernen beginnen
contamination
akwen
Lernen beginnen
water bodies
Nie trzeba dodwać, że
Lernen beginnen
Needless to say,
rocznie
Lernen beginnen
annually
opłaty
Lernen beginnen
fees
imponujący
To imponujące.
Lernen beginnen
impressive
That's impressive.
głodujący
Lernen beginnen
starving
użyć ponownie
Lernen beginnen
to reuse
kwota
W związku ze świadczonymi przez nas usługami, prosimy o uiszczenie podanej kwoty...
Lernen beginnen
amount
For our services we kindly request the following payment...
gospodarstwo domowe
Lernen beginnen
household
zmniejszać
Lernen beginnen
to lessen, reduce
niepożądany, niekorzystny
Lernen beginnen
adverse

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.