Ważne daty, powtórka przed egzaminem gimnazjalnym (klasy 1 i 2 gim)

 0    43 Datenblatt    smile321
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Chrzest Polski
Lernen beginnen
966
Zjazd w Gnieźnie
Lernen beginnen
1000
Koronacja Bolesława Chrobrego - pierwszego króla Polski
Lernen beginnen
1025
początek rozbicia dzielnicowego, po śmierci Bolesława Krzywoustego - Testament
Lernen beginnen
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do polski przez Konrada Mazowieckiego
Lernen beginnen
1226
Koronacja Władysława Łokietka
Lernen beginnen
1320
Założenie Akademii Krakowskiej, pierwszego w Polsce uniwersytetu
Lernen beginnen
1364
Śmierć Kazimierza Wielkiego, Koniec Piastów w Polsce, początek rządów Ludwika Andegaweńskiego
Lernen beginnen
1370
Nadanie przywileju koszyckiego
Lernen beginnen
1374
Zawarcie Unii personalnej Polsko - Litewskiej w Krewie (Jadwiga + Jagiełło)
Lernen beginnen
1385
Bitwa pod Grunwaldem (15 lipca)
Lernen beginnen
1410
Pierwszy pokój toruński
Lernen beginnen
1411
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim (aż do II pokoju toruńskiego)
Lernen beginnen
1454 - 1466
Drugi pokój toruński
Lernen beginnen
1466
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
Lernen beginnen
1492
Odkrycie drogi morskiej do Indii przez Vasco da Game
Lernen beginnen
1498
Początek wyprawy Ferdynanda Magellana dookoła świata
Lernen beginnen
1519
Wystąpienie Marcina Lutra, początek reformacji.
Lernen beginnen
1517
Wystąpienie Jana Kalwina
Lernen beginnen
1536
Sobór w Trydencie (Walka z reformacją)
Lernen beginnen
1545
Konstytucja Nihil Novi („nic nowego” – Początek demokracji szlacheckiej.)
Lernen beginnen
1505
Pierwsze obrady Sejmu Walnego (Król, senat, izba poselska)
Lernen beginnen
1493
Układ Jagiellonów z Habsburgami
Lernen beginnen
1515
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
Lernen beginnen
1525
Unia realna pomiędzy Polską a Litwą, powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów
Lernen beginnen
1569
Konfederacja Warszawska(tolerancja religijna)
Lernen beginnen
1573
Pierwsza wolna elekcja (/Konfederacja Warszawska)
Lernen beginnen
1573
Potop Szwedzki (5 lat, koniec przez pokój w Oliwie)
Lernen beginnen
1655 - 1660
Pokój w Oliwie (koniec potopu szwedzkiego)
Lernen beginnen
1660
Odsiecz Wiedeńska (Sobieski pod Wiedniem pokonał Turków)
Lernen beginnen
1683
I rozbiór Polski (Rosja, Austria, Prusy)
Lernen beginnen
1772
II rozbiór Polski (Rosja, Prusy)
Lernen beginnen
1793
III rozbiór Polski (Rosja, Austria i Prusy)
Lernen beginnen
1795
Sejm Wielki (Czteroletni)
Lernen beginnen
1788 - 1792
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
Lernen beginnen
1791
Powstanie Kościuszkowskie (m.in. bitwa pod Racławicami)
Lernen beginnen
1794
Utworzenie Legionów Polskich we Włoszech (Mazurek Dąbrowskiego - Józef Wybicki)
Lernen beginnen
1797
Utworzenie Księstwa Warszawskiego
Lernen beginnen
1807
Kongres Wiedeński (Powstało Królestwo Polskie, połączone Unią personalną z Rosją)
Lernen beginnen
1814 - 1815
Wiosna Ludów
Lernen beginnen
1848
Powstanie Listopadowe (m.in. bitwa pod Ostrołęką - klęska Polaków)
Lernen beginnen
1830 - 1831
Powstanie Styczniowe
Lernen beginnen
1863
I Wojna Światowa
Lernen beginnen
1914 - 1918

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.