What Influence do China's size and population have on Econimic Development?

 0    15 Datenblatt    Dav
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
It is an obvious fact, but it bears repeating
Lernen beginnen
Jest to oczywisty fakt, ale powtarza się
The point is simple, though easy to miss
Lernen beginnen
Punkt jest prosty, choć łatwo przegapić
The difficulty lies in marshaling all those resources and deploying them effectively
Lernen beginnen
Trudność polega na tym, że wszystkie te zasoby są racjonalizowane i skutecznie wdrażać
This observation illuminates a common feature of China’s economy
Lernen beginnen
Ta obserwacja przedstawia wspólną cechę chińskiej gospodarki
I didn't mean to distress you
Lernen beginnen
Nie chciałem cię niepokoić
nearly equivalent to the entire population of Australia
Lernen beginnen
Niemal równoważna całej populacji Australii
It is hardly surprising that during this scramble
Lernen beginnen
Nic dziwnego, że podczas tego wyścigu
Other, more efficient (and probably slower) growth paths were certainly viable
Lernen beginnen
Inne, bardziej wydajne (a prawdopodobnie wolniej) ścieżki wzrostu były z pewnością rentowne
model that emphasized quantity over quality
Lernen beginnen
Model podkreślający ilość nad jakością
it had much more latitude to conduct large-scale trials of policies
Lernen beginnen
Miało znacznie większe możliwości przeprowadzania na szeroką skalę prób politycznych
In many respects it is thus appropriate to think of China
Lernen beginnen
Pod wieloma względami dobrze jest myśleć o Chinach
national leaders have consciously exploited the advantages of this local autonomy
Lernen beginnen
Liderzy narodowi świadomie wykorzystali zalety tej lokalnej autonomii
The flip side, of course
Lernen beginnen
Odwrotna strona, oczywiście
feel free to pursue their own agendas
Lernen beginnen
Czujesz się swobodnie realizować własne programy
This policy has utterly failed
Lernen beginnen
Ta polityka całkowicie się nie powiodła

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.