What role did township...

 0    19 Datenblatt    Dav
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
we noted above, there
Lernen beginnen
Zauważyliśmy powyżej, tam
for a wide range of goods
Lernen beginnen
Dla szerokiego wachlarza towarów
convenient structure for combining
Lernen beginnen
Wygodna struktura do łączenia
spared the common fate of such firms in other
Lernen beginnen
Ratowały wspólne losy takich firm w innych
the large majority of collectively
Lernen beginnen
Duża większość wspólnie
they disproportionately benefited
Lernen beginnen
Oni nieproporcjonalnie skorzystali
rapid rise in food prices translated into inflation
Lernen beginnen
Gwałtowny wzrost cen żywności przełożył się na inflację
improved noticeably
Lernen beginnen
Poprawiła się zauważalnie
explicit and conscious decisions
Lernen beginnen
wyraźne i świadome decyzje
Inequality Problem
Lernen beginnen
Problem nierówności
It launched a broad range of policies
Lernen beginnen
Rozpoczęła szeroką gamę polityk
which had disintegrated in the previous two decades of reform
Lernen beginnen
Która rozpadła się w ciągu ostatnich dwóch dekad reformy
compulsory education
Lernen beginnen
kształcenie obowiązkowe
These policies had a large and beneficial impact on
Lernen beginnen
Te polityki miały duży i korzystny wpływ na
This improvement in agricultural fortunes prompts a few observations
Lernen beginnen
Ta poprawa fortuny rolnej wywołuje kilka uwag
First, it qualifies the common judgment
Lernen beginnen
Po pierwsze kwalifikuje się do powszechnego orzeczenia
feckless leaders under whom reform
Lernen beginnen
Bezrobotni przywódcy, pod jakimi reformą
who tend to ignore rural issues
Lernen beginnen
Którzy mają tendencję do ignorowania obszarów wiejskich
Second, it is clear
Lernen beginnen
Po drugie, jest jasne

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.