Why did the end of agricultural...

 0    20 Datenblatt    Dav
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
It may seem odd to begin our discussion of
Lernen beginnen
Może się wydawać dziwne, aby rozpocząć naszą dyskusję
while industry and services each comprise more than 40 percent
Lernen beginnen
Podczas gdy przemysł i usługi zawierają ponad 40 procent
rural areas
Lernen beginnen
obszary wiejskie
remain important constraints
Lernen beginnen
Pozostają ważnymi ograniczeniami
historical perspective
Lernen beginnen
perspektywa historyczna
reforms began with
Lernen beginnen
Reformy zaczęły się od
This was no accident
Lernen beginnen
To nie był przypadek
getting agriculture right has proved to be the
Lernen beginnen
Uzyskanie prawa do rolnictwa okazało się być
overpopulated and impoverished
Lernen beginnen
Przepełnione i zubożałe
divided into smaller collective units
Lernen beginnen
Podzielone na mniejsze jednostki zbiorowe
These communes were instructed to produce
Lernen beginnen
Wspierano te gminy
policies were uniformly bad
Lernen beginnen
Polityki były jednolicie złe
dissolve their collective
Lernen beginnen
Rozwiązać ich wspólny
innovation rapidly spread
Lernen beginnen
Innowacje szybko się rozprzestrzeniają
realized he was facing a powerful popular revolt against an immiserating system
Lernen beginnen
Zdał sobie sprawę, że stoi w obliczu potężnego buntu przeciwko niemu
in charge of agriculture policy
Lernen beginnen
Odpowiedzialny za politykę rolną
family farmers had been assigned rights to cultivate individual plots ofland
Lernen beginnen
Rolnicy indywidualni otrzymali uprawnienia do uprawy poszczególnych działek
as farmers continued to diversify their crops
Lernen beginnen
Ponieważ rolnicy nadal dywersyfikowali swoje uprawy
nascent manufacturing enterprises
Lernen beginnen
Nowatorskich przedsiębiorstw produkcyjnych
This combination of factors helped set off
Lernen beginnen
Ta kombinacja czynników pomogła ruszyć

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.