Władaj i gadaj 2 - Gdzie mieszkasz?

 0    153 Datenblatt    frown
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wieś, miasteczko
Naprawdę nie wiem jak się zamawia wino. Jestem z miasteczka w Iowa.
Lernen beginnen
small town
I really don't know how to order wine. I'm from a small town in Iowa.
oszczędzać
Zaoszczędziłem moje pieniądze, żeby pojechać na tej wyjazd do Rzymu.
Lernen beginnen
save up
I saved up my money to come on this Rome trip
na drugim piętrze
Mieszkam na drugim piętrze
Lernen beginnen
on the second floor
I live on the second floor.
nad tobą
Mieszkam nad tobą.
Lernen beginnen
upstairs from you
I live upstairs from you.
Nie daj się oszukać
Lernen beginnen
Don't be fooled
z tego kwartału (AM pomiędzy ulicami)
Jestem wciąż tą Jenny z tego kwartału.
Lernen beginnen
from the block
I'm still Jenny from the block.
ojciec chrzestny
Lernen beginnen
godfather
zamieszkać z nim
On pyta mnie żebym z nim zamieszkał.
Lernen beginnen
come live with him
He's asking me to come live with him.
wrócić do domu Dursleyów
Kiedy go uwolnimy nie będę musiał wracać do Dursleyow
Lernen beginnen
go back to the Dursleys'
Jak idzie sie do kogoś ma sie na myśli czyjś dom stąd apostrof.
When we free him, I'll necer have to go back to the Dursley'
mieszkać na wsi
Moglibyśmy mieszkać na wsi, gdzieś gdzie możesz widzieć niebo
Lernen beginnen
live in the country
Oznacza bardziej krajobraz wiejski niż konkretną wieś.
We could live in the country, someplace you can see the sky.
Mówią mi Ed.
Lernen beginnen
I go by Ed.
Pierwotnie pochodzę / Pochodzę z...
Lernen beginnen
I'm originally from
rodzina wojskowa
Lernen beginnen
military family
przenieść się / wprowadzić się
Rose wprowadziła się do mojego bloku
Lernen beginnen
move into
Rose moved into my apartment building.
budynek mieszkalny / blok / kamienica
Lernen beginnen
apartment building
przez szczelinę/szparę w moich drzwiach
Pamiętam obserwowanie jej przez szparę w moich drzwiach.
Lernen beginnen
through the crack in my door
I remember watching her through the crack in my door.
wyładować / rozładować
Lernen beginnen
unload
wyjść
Coś co wyszło tak jak zaplanowano
Próbowałem opowiedzieć kilka dowcipów ale nie wyszły. (nikt się nie śmiał)
Lernen beginnen
come off
I tried telling few jokes but they didn't come off. (no one laughed)
uderzać do niej
Zaloty
Lernen beginnen
I'm hitting on her
na przedmieściach
Ludzie nie mówią o pieniądzach na przedmieściach.
Lernen beginnen
in the suburbs
People don't talk about money in the suburbs
Urządzenie agd
Lernen beginnen
appliance
wypielęgnowany trawnik
Lernen beginnen
manicured lawn
grill / przyjęcie
Urządzenie, przyjęcie ale również jedzenie
Upewnij się rozpalić grilla przed czasem.
Lernen beginnen
barbecue
Make sure you light the barbecue in plenty of time.
ściana
Lernen beginnen
wall
zaklepać
Skoro nikt nie zaklepał głównej sypialni to zakładam że jest do wzięcia.
Lernen beginnen
call dibs on
Since no one's called dibs on the master bedroom, I assume it's up for grabs.
głowna sypialnia
Lernen beginnen
master bedroom
do zgarnięcia / do wzięcia
Lernen beginnen
up for grabs
pokój gościnny
Lernen beginnen
guest bedroom
na górze / na piętrze
Lernen beginnen
upstairs
kwaters służącej
Lernen beginnen
maid's quaters
skrzypiący
Będę tuż obok skrzypiących drzwi.
Lernen beginnen
creaky
I'll be right next to the creaky door.
Zawiasy
To są tradycyjne tybetańskie skrzypiące zawiasy. Potrzebujemy ich.
Lernen beginnen
hinges
These are traditional Tibetan creaking hinged. We need those.
kamienica
Lernen beginnen
townhouse
kamienica z piaskowca typowa dla Manhattanu
Lernen beginnen
brownstone
wysoki parter
Lernen beginnen
parlour floor
salon
Lernen beginnen
living room
jadalnia dla gości
Lernen beginnen
formal dining
codzienna jadalnia
Lernen beginnen
casual dining
odnawiać /remontować
Lernen beginnen
renovate
udogodnienia /urzadzenia
Podłoga w kuchni została odnowiona ze wszelkimi spodzieanymi udogodnieniami
Lernen beginnen
amenities
The kitchen floor was renovated with all the expected amenities.
Przestrzeń mieszkalna
Nie muszę ci mówić, że taka ilość przestrzeni mieszkalnej jest ekstremalnie niespotykana w Manhattanie.
Lernen beginnen
living space
I don't have to tell you this amount of living space is extremely uncommon in Manhattan.
podwórze / ogród
raczej przestrzeń wokół domu niżeli tam gdzie się hoduje kwiaty i warzywa
Lernen beginnen
yard
działka, teren wokół domu (Am)
Lernen beginnen
lot
ogród
Lernen beginnen
garden
kawalerka
Lernen beginnen
studio
sąsiedztwo / okolica / osiedle
Spójrz na okolice!
Lernen beginnen
neighbourhood
Look at the neighbourhood!
budynek
Może to być również blok, kamienics czy inny wielorodzinny dom
Lernen beginnen
building
na jednym rogu
Ojcowie stali na jednym rogu, a matki na drugim (przeciwnym) rogu
Lernen beginnen
on one corner
The father stood on one corner and the mothers stood on the other corner.
na rogu alei Park i ulicy nr 91
Lernen beginnen
on Park and 91st
właściciel, gospodarz
Lernen beginnen
landlord
wchodzić
Właściciel wchodzi do mieszkania dwóch mężczyzn.
Lernen beginnen
enter
A landlord enters the apartment of two men
mieszkanie
Lernen beginnen
apartment
po bryt. flat
Cholera! / Psiakrew!
Cholera! Co do diabła żeście tu narobili chłopcy?
Lernen beginnen
Goddamn!
Goddamn! What the hell have you boys done in here?
zmieniać / przekształcać
Dlaczego chciałbyś zmienić swój wygląd?
Lernen beginnen
alter
Why would you want to alter your appearance?
prawdziwy chlew (o mieszkaniu)
Lernen beginnen
real shithole
Oto klucze.
Lernen beginnen
Here are the keys.
na dole / na parterze
Lernen beginnen
downstairs
parter
Lernen beginnen
first floor
bryt. ground floor
Gdzie mieszkasz?
Lernen beginnen
Where do you live?
And where exactly?
Lernen beginnen
And where exactly?
krytyczny
To nie czas, aby być krytycznym
Lernen beginnen
judgemental
This is no time to be judgemental.
wiedzieć bez zastanowienia
Nigdy nie wiem bez zastanowienia(sprawdzenia), który to Pakistan, a który Azerbejdżan, gfy próbuje wyobrazić sobie mapę świata.
Lernen beginnen
know off the top of my head
I never know off the top of my head which is Pakistan and which is Azerbaijan when I try to imagine thr world map
w centrum, w środku
Lernen beginnen
in the centre
na północy
Lernen beginnen
in the north
na południu
Lernen beginnen
in the south
na zachód od Krakowa
Lernen beginnen
west of Cracow
miasteczko (mniejsze miasto)
Lernen beginnen
town
miasto (wieksze niz town)
Lernen beginnen
city
dzielnica
Lernen beginnen
district
dom jednorodzinny
Lernen beginnen
house
AmE
dom wolnostojący (jednorodzinny)
Lernen beginnen
detached house
BrE
posiadać / być właścicielem
Lernen beginnen
to own
miejscen(dom. lub mieszkanie)
Posiadam to mieszkanie.
Lernen beginnen
place
I own this place.
wynajmować / wynająć
Lernen beginnen
to rent
dom (rodzinny)
miejsce w którym się mieszka (niezależnie jaki to budynek)
Lernen beginnen
home
nie możesz sobie pozwolić na zakup ... / nie stać cię, żeby kupić...
Lernen beginnen
you can't afford to buy...
wziąć kredyt
Lernen beginnen
take out a mortgage
pożyczka bankowa
Lernen beginnen
bank loan
spłacać go w ratach
Możesz wziąć kredyt i później spłacać go w ratach w przeciągu 10, 20 a czasem nawet 30 lat
Lernen beginnen
pay it off in installments
you can take out a mortgage and then you pay it off in installments over the course of 10, 20, and sometimes even 30 years.
osiedle strzeżone
Lernen beginnen
gated community
bariera / szlaban
Lernen beginnen
barrier
wynająć go najemnca (lokatorom)
Lernen beginnen
rent it out to tenants
lokator
Lernen beginnen
lodger
czynsz
Lernen beginnen
rent
ledwo nas było stać
Ledwie nas było stać, aby tam mieszkać
Lernen beginnen
we could barely afford
we could barely afford to live there
poruszać się, przemieszczać się, przeprowadzić się
Przeprowadziłem się do Stanów
Lernen beginnen
to move
bryt. move house
I moved to the US
współlokator
Lernen beginnen
roommate
gdy dzielimy całe miezzkanie to flatmate, ale Amerykanie tego nie rozdzielają
gospodyni/ właścicielka mieszkania
Lernen beginnen
landlady
czynsz za media (media)
Czysz i media wynosiły około 700 zł za miesiąc.
Lernen beginnen
utilities
The rent and utilities were about 700 PLN per month.
opiekować się domem pod nieobecność właściciela
Lernen beginnen
to house-sit
wprowadzać się
Lernen beginnen
move in
pastwisko
Lernen beginnen
pasture
zabierać je/ich do
Lernen beginnen
take them out to
Przyprowadź je z powrotem
Lernen beginnen
bring them back
cofnąć, powrócić
Po prostu zawołałrn ich imiona i one powracały jak duże psy
Lernen beginnen
run back
I just called their names and they would run back like big dogs.
na odludziu / na pustkowiu
Lernen beginnen
in the middle of nowhere
ganek / przedsionek / weranda
Lernen beginnen
porch
stodoła / stajnia
Lernen beginnen
barn
na wszelki wypadek
Lernen beginnen
just in case
nieszkodliwy
Lernen beginnen
harmless
krzyczeć z całych sił / na całe gardło
Lernen beginnen
to scream at the top of my lungs
dzielić pokój,. mieć wspólny pokój
Lernen beginnen
share a room
piętrowe łóżko
Lernen beginnen
bunk bed
zająć / zajmować
Po długich negocjacjach w końcu zająłem górę (w łóżku pietrowym)
Lernen beginnen
occupy
After long negotiations I finally occupied top bunk.
rozbierać / rozkręcić / rozmontować
Lernen beginnen
to disassemble
chodzić we śnie
Lernen beginnen
sleepwalking
dogodny, wygodny
Lernen beginnen
convenient
parking podziemny
Lernen beginnen
underground parking garage
winda
Lernen beginnen
elevator
bryt. lift
wózek spacerowy
Lernen beginnen
stroller
bryt. pushchair
wspinać/wchodzic się po schodach
Lernen beginnen
climb the stairs
hol / korytarz
Lernen beginnen
hallway
klatka schodowa
Lernen beginnen
saircase
prawie nigdy nie jest używany.
Lernen beginnen
it is hardly ever used.
aneks kuchenny
Tam jest salon z aneksem kuchennym.
Lernen beginnen
a kitchen area
There is a living-room with a kitchen area
odnawiać /remontować
Lernen beginnen
to renovate
przedpokój
Lernen beginnen
hall
szafa na kurtki
Lernen beginnen
coat closet
szafa po bryt. wardrobe
garderoba
Lernen beginnen
walk-in-closet
bryt. walk-in-wardrobe (duża szafa)
wanna
Lernen beginnen
bath
metry kwadratowe
Lernen beginnen
square meters
okna mają widok na...
Niestety, nasze okna mają widok na okna innych ludzu i mały ogródek.
Lernen beginnen
windows look out on...
Unfortunately, our windows look out on other people's windows and a small yard.
widok na drzewa
Lernen beginnen
a view of trees
pozbyć się bałaganu(rupieci)
Przeprowadzka jest również świętą okazją do pozbycia się rupieci.
Lernen beginnen
get rid of clutter
Moving is also a great opportunity to get rid of clutter.
dzień przeprowadzki
Lernen beginnen
moving day
dzień przeprowadzki
Lernen beginnen
moving day
Rozgość się.
Lernen beginnen
Make yourself at home.
Czuj się jak u siebie
Lernen beginnen
Feel at home
Wprowadziliśmy się trzy lata temu.
Lernen beginnen
We moved in three years ago.
Dlaczego się wyprowadzasz?
Lernen beginnen
Why are you moving out?
Gdzie macie WC?
Lernen beginnen
Where is your toilet?
Drugie piętro na prawo
Lernen beginnen
Second floor on the right
Trzymam czapki na górnej półce.
Lernen beginnen
I keep my hats on the top shelf.
Nie mogę tego dosięgnąć./Nie dosięgnę.
Lernen beginnen
I can't reach it.
Kto jest przy drzwiach wejściowych?
Lernen beginnen
Who is at the front door?
Możesz skorzystać z tylnych drzwi / Możesz wyjść orzez tylne drzwi
Lernen beginnen
You can use the back door
To trzecie wejście(klatka) od lewej
Lernen beginnen
It's the third entrance from the left
Potrzebujemy więcej miejsca do przechowywania
Lernen beginnen
We need more storage room
Proszę podnieść / opuścić szlaban
Lernen beginnen
Please, raise/lower the barrier
rzadki
Lernen beginnen
uncommon
obszerny
Lernen beginnen
expansive
ciekawy, ciekawski, wścibski
Lernen beginnen
curious
przemysłowy
Lernen beginnen
industrial
obciążenie / ciężar
Te 5 walizek nie są żadnym ciężarem, kochanie.
Lernen beginnen
burden
These 5 suitcases aren't a burden at all, darling.
strach / lęk / przerażenie
Naprawdę przerażają mnie moje urodziny.
Lernen beginnen
dread
I really dread my birthday
odwolać / wspominać/ przypominać sobie
David byl tak pijany, że usnął, więc nie może sobie przypomnieć całej nocy.
Lernen beginnen
to recall
David was so drunk that he fell asleep, so he can't recall the whole night.
zamawiać / zamówić
Lernen beginnen
to order
podrywać kogoś
Lernen beginnen
hit on sb
tak jakby
Lernen beginnen
sort of
nieład, nieporządek
Lernen beginnen
disarray
kradziony (slang am)
Lernen beginnen
hot (slang am)
rozłożyć się
Lernen beginnen
to spread out
bać czegoś / drżeć na myśl o czymś
Lernen beginnen
dread sth

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.