"Władaj i gadaj cz. 2" - rozdział 30 - w sklepie

 0    110 Datenblatt    miszkurka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
What size shoes do you wear?
Lernen beginnen
Jaki rozmiar butów nosisz?
put away groceries
Lernen beginnen
rozpakować zakupy spożywcze
brand
Nowadays, we pay for the brand instead of quality.
Lernen beginnen
marka (np. produktu)
Dzisiaj płaci się za markę, a nie za jakość.
bundle
Lernen beginnen
kupa forsy
a steal
Lernen beginnen
taniocha, jak za darmo
I'd like to return
Lernen beginnen
Chciałabym to oddać
I'm not satisfied with it
Lernen beginnen
Nie jestem z tego zadowolony
I'd like to exchange it for...
Lernen beginnen
Chciałbym to wymienić na...
deliver
Lernen beginnen
dostarczać
store credit
Lernen beginnen
karta podarunkowa, którą otrzymujemy po dokonaniu zwrotu towaru zamiast pieniędzy
in the amount of
Lernen beginnen
na kwotę...
Peace be with you
Lernen beginnen
Pokój z tobą.
stalk
Lernen beginnen
prześladować
run into you
Lernen beginnen
wpaść na ciebie
dry cleaner
Lernen beginnen
pralnia chemiczna
greengrocer
Lernen beginnen
warzywniak
frequent
Frequent changes on the position of CEO are not beneficial for the company.
Lernen beginnen
uczęszczać
Częste zmiany na stanowisku prezesa nie są dobre dla firmy.
nail salon
Lernen beginnen
salon paznokci
security tag
Lernen beginnen
klips zabezpieczający
thrift store
Lernen beginnen
sklep z artykułami używanymi (innymi niż odzież)
no offence to...
Lernen beginnen
bez obrazy wobec...
take this baby or a spin
Lernen beginnen
przejechać się tą furą (sl.)
cobbler
Lernen beginnen
szewc
penny loafers
Lernen beginnen
mokasyny
re-sole
Lernen beginnen
wymienić podeszwę
bump into
Lernen beginnen
wpaść na kogoś
jewellery store
Lernen beginnen
jubiler (sklep)
shop for...
Lernen beginnen
kupować...
haggle
Lernen beginnen
targować się
from here on out
Lernen beginnen
od tej pory
sapphire
Lernen beginnen
szafir
We will give you
Lernen beginnen
Możemy dać... (zapłacić...)
I can let it go for...
Lernen beginnen
Mogę go sprzedać za...
We stand firm at...
Lernen beginnen
Obstajemy przy...
convenience store
Lernen beginnen
sklepik osiedlowy
fashion
Lernen beginnen
sposób, styl
clerk
All clerks have to wear smart clothes.
Lernen beginnen
sprzedawca (c)
Wszyscy urzędnicy muszą być ubrani elegancko.
She'll do.
Lernen beginnen
Nada się. (sl.)
How much is your...?
Lernen beginnen
Po ile pan ma...?
rip-off
Lernen beginnen
zdzierstwo
expired
If the lost document has already expired, it must be exchanged.
Lernen beginnen
przeterminowany
Jeśli utracony dokument już wygasł, należy go wymienić.
fall for
Lernen beginnen
dać się nabrać
make a shopping list
Lernen beginnen
zrobić listę zakupów
a win
Lernen beginnen
zwycięstwo
hypothetically speaking
Lernen beginnen
hipotetycznie mówiąc
at the weekend
Lernen beginnen
w weekend (BrE)
on the weekend
Lernen beginnen
w weekend (AmE)
I don't get...
Lernen beginnen
Nie rozumiem (sl.)
food court
Lernen beginnen
miejsce w centrum handlowym, gdzie znajdują się restauracje
fluorescent lamp
Lernen beginnen
świetlówka
Muzak
Lernen beginnen
cicha muzyka grana w miejscach publicznych, muzyka z głośników (w supermarkecie, na dworcu)
at ease
Lernen beginnen
zrelaksowany
cacophony
Lernen beginnen
kakofonia
deli
Lernen beginnen
delikatesy (sl.)
self-service till
Lernen beginnen
kasa samoobsługowa
pharmacy
The pharmacy is around the corner.
Lernen beginnen
apteka (AmE)
Apteka jest za rogiem.
gallon
Lernen beginnen
galon (3.76 litra)
sue
The family decided to sue the police for failing to handle their case properly.
Lernen beginnen
pozwać
Rodzina zdecydowała się pozwać policję, gdyż nie zajęła się ich sprawą odpowiednio.
pet shop
Lernen beginnen
sklep zoologiczny
plush toy
Lernen beginnen
pluszowa zabawka
German Shepherd
Lernen beginnen
owczarek niemiecki
sizing
Lernen beginnen
rozmiarówka
conversion
Lernen beginnen
przelicznik
big toe
Lernen beginnen
duży palec u nogi
equivalent
It's not the same or even equivalent.
Lernen beginnen
odpowiednik
To nie jest takie samo ani nawet równoważne.
3D = three-dimensional
Lernen beginnen
trójwymiarowy
dimension
Lernen beginnen
wymiar (np. 3D)
bar code
Lernen beginnen
kod kreskowy
changing room
Lernen beginnen
przymierzalnia
children's section
Lernen beginnen
dział dziecięcy
measuring tape
Lernen beginnen
miarka (zwijana)
circumference
The circumference of the circle measures around 31 centimetres.
Lernen beginnen
obwód
Obwód okręgu wynosi około 31 centymetrów.
level
My level of English is advanced.
Lernen beginnen
poziom
Mój poziom angielskiego jest zaawansowany.
easy-peasy
Give me something more challenging, this is easy-peasy.
Lernen beginnen
łatwizna, pikuś
Dajcie mi coś trudniejszego, to łatwizna.
diameter
Lernen beginnen
średnica
string
Strings are enclosed in quotation marks.
Lernen beginnen
sznurek
Łańcuchy znaków są wprowadzane w cudzysłowie.
ribbon
Lernen beginnen
wstążka
make a mark
Lernen beginnen
zostawic ślad
How much are your eggs?
Lernen beginnen
Po ile jajka?
I can oonly pay $5.
Lernen beginnen
Mogę zapłacić tylko 5 $
We ran into each other at the pet shop
Lernen beginnen
Wpadliśmy na siebie w sklepie zoologicznym
sale
I love sales and promotions.
Lernen beginnen
wyprzedaż
Uwielbiam wyprzedaże i promocje.
on sale
Lernen beginnen
na wyprzedaży
There's a sale on sth.
Lernen beginnen
Jest promocja na coś.
bargain
A lot of people look for bargains in the shops.
Lernen beginnen
okazja, coś taniego
Wiele osób szuka okazji w sklepach.
discount
In some countries you should ask for a discount when you're shopping.
Lernen beginnen
zniżka, rabat
W niektórych krajach powinieneś prosić o obniżkę w trakcie zakupów.
demand
The total demand for oil has increased by 0.5%.
Lernen beginnen
popyt
Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
supply
If supply increases, prices fall.
Lernen beginnen
podaż
Jeśli podaż wzrasta, ceny spadają.
wholesale
Lernen beginnen
sprzedaż hurtowa
retail
Lernen beginnen
sprzedaż detaliczna
buy in bluk
Lernen beginnen
kupować w hurcie
complaint
I'm writing to you to complain about...
Lernen beginnen
reklamacja
Piszę, aby złożyć skargę...
complain about your purchase
Lernen beginnen
reklamować zakup
cost an arm and a leg
Black Friday with my wife cost me an arm and a leg.
Lernen beginnen
słono kosztować, kosztować majątek
Black Friday z moją żoną był bardzo drogi.
manufacturing defect
Lernen beginnen
wada fabryczna
faulty goods
Lernen beginnen
wadliwy towar
in the 'as new' condition
Lernen beginnen
nienoszący śladów użytkowania
expiration date
Lernen beginnen
data ważności
drive down the price
Lernen beginnen
spuścić z ceny
Do you carry pens?
Lernen beginnen
Sprzedajecie długopisy?
credit
We bought a car on credit.
Lernen beginnen
wpłata
Kupiliśmy samochód na kredyt.
unwrap
Lernen beginnen
rozpakować
luncheon
Lernen beginnen
uroczysty lunch
guard
Lernen beginnen
strzec
prosecutor
Lernen beginnen
oskarżyciel
juror
Lernen beginnen
ławnik
trial
Trials take place in courts.
Lernen beginnen
proces
Procesy odbywają się w sądach.
defendant
Lernen beginnen
oskarżony
charge with
Lernen beginnen
oskarżyć o
evidence
There's no evidence to suggest that Billy committed the murder.
Lernen beginnen
dowód
Brak jest dowodów, które sugerowałyby, że Billy dopuścił się morderstwa.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.