"Władaj i gadaj cz. 2" - rozdział 40 - Metry a stopy

 0    109 Datenblatt    miszkurka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
100 feet
Lernen beginnen
100 stóp ~ 30,5 m
ruler
Lernen beginnen
linijka
yardstick
Lernen beginnen
linijka o długości jednego jards
inch
Lernen beginnen
cal ~ 2,54 cm
yard
Come round to my yard after school.
Lernen beginnen
jard ~ 91,4 cm
Wpadnij do mnie do domu po szkole.
switch to...
Lernen beginnen
przejść na...
metric system
Lernen beginnen
system metryczny
a ten out of ten
Lernen beginnen
dziesięć na dziesięć, 10/10
metre BrE
Lernen beginnen
metr BrE
meter AmE
Lernen beginnen
metr
foot
My foot still hurts after the last match.
Lernen beginnen
stopa ~30,5 cm
Moja stopa nadal boli po ostatnim meczu.
millimetre BrE
Lernen beginnen
milimetr BrE
millimeter AmE
Lernen beginnen
milimetr
centimetre BrE
Lernen beginnen
centymetr BrE
centimeter AmE
Lernen beginnen
centymetr
fraction
Where are the other apples? This is only a fraction of what we had yesterday.
Lernen beginnen
ułamek
Gdzie są pozostałe jabłka? To tylko ułamek tego, co mieliśmy wczoraj.
prenup
Lernen beginnen
intercyza infml
three quarters
Lernen beginnen
trzy czwarte, 3/4
extra
Lernen beginnen
dodatkowy
backwards
Lernen beginnen
od końca, w tył
jump the track
Lernen beginnen
wykoleić się AmE
commuter train
Lernen beginnen
pociąg podmiejski
speed guage
Lernen beginnen
prędkościomierz
32 mph ~ 32 miles per hour
Lernen beginnen
~ 51,5 km/h
thermometer
Lernen beginnen
termometr
mercury
Lernen beginnen
rtęć
expand
The company has expanded greatly.
Lernen beginnen
rozszerzać się
Firma bardzo się rozwinęła.
contract
I'm going to contract a couple of painters to paint our living room.
Lernen beginnen
kurczyć się
Mam zamiar wynająć kilku malarzy, aby pomalowali nasz salon.
hence
Lernen beginnen
stąd
freezing temperature
Lernen beginnen
temperatura zamarzania wody
zero degrees Celsius
Lernen beginnen
zero stopni Celsjusza
Boiling temperature
Lernen beginnen
temperatura wrzenia
formula
Lernen beginnen
wzór
convert
Lernen beginnen
przeliczać
approximate
The approximate numbers will be known soon.
Lernen beginnen
przybliżony
Przybliżone liczby będą znane niedługo.
minus -
Lernen beginnen
odjąć, minus
divided by:
Lernen beginnen
podzielić przez/ na
equals =
Lernen beginnen
równa się
times x
Lernen beginnen
razy
plus +
Lernen beginnen
dodać, plus
divide
Lernen beginnen
dzielić
multiply
Lernen beginnen
mnożyć
add
Add two tablespoons of sugar.
Lernen beginnen
dodać
Dodaj dwie łyżki cukru.
subtract
Lernen beginnen
odjąć
measurement
Lernen beginnen
wymiar
length
I measured the length of the room.
Lernen beginnen
długość
Zmierzyłem długość pokoju.
capacity
The boat has a capacity of thirty people, but today only twenty are onboard.
Lernen beginnen
pojemność
Łódź może pomieścić 30 osób, ale dziś na pokładzie jest tylko 20.
weight
Lernen beginnen
waga
area
There aren't any mountains in this area.
Lernen beginnen
powierzchnia
W tym regionie nie ma żadnych gór.
volume
This is the second volume of the book.
Lernen beginnen
objętość
To drugi tom książki.
decimalised
Lernen beginnen
dziesiątkowy
current
It's not easy to swim against the current.
Lernen beginnen
prąd
Nie jest łatwo płynąć pod prąd.
prefix
Lernen beginnen
przedrostek
employ
We need to employ new people.
Lernen beginnen
stosować
Musimy zatrudnić nowych ludzi.
ounce
Lernen beginnen
uncje ~28,3 g
pint
Lernen beginnen
pinta, pół litra/ kwarty
~ 0.57 l BrE
Lernen beginnen
~ 0,57 l BrE
~ 0,47 l AmE
Lernen beginnen
~ 0,47 l AmE
pound
Lernen beginnen
funt
mile
Lernen beginnen
mila ~ 1,6 km
feature
This song by Michael Jackson features some lines sang by Freddie Mercury.
Lernen beginnen
podać
Ta piosenka Michaela Jacksona zawiera kilka wersów śpiewanych przez Freddie'ego Mercury.
demarcation
Lernen beginnen
oznaczenie
out of place
Lernen beginnen
niepasujący
grain
Lernen beginnen
gran
dram
Lernen beginnen
drachma
stone
Lernen beginnen
kamień
apothecary
Lernen beginnen
aptekarz
scruple
Lernen beginnen
skrupuł
minim
Lernen beginnen
kropla
quart
Lernen beginnen
kwarta
gallon
Lernen beginnen
galon
ft
Lernen beginnen
foot, feet
nautical mile
Lernen beginnen
mila morska
decimal fractions
Lernen beginnen
ułamki dziesiętne
simple fractions
Lernen beginnen
ułamki zwykłe
two thrids
Lernen beginnen
dwie trzecie
five ninths
Lernen beginnen
pięć dziewiątych
addition
I think it will be the most valuable addition to our services.
Lernen beginnen
dodawanie
Myślę, że to będzie najcenniejszy dodatek do naszych usług.
subtraction
Lernen beginnen
odejmowanie
multiplication
Lernen beginnen
mnożenie
division
Lernen beginnen
dzielenie
long addition
Lernen beginnen
dodawanie w słupku
long division
Lernen beginnen
dzielenie pisemne
square root
Lernen beginnen
pierwiastek
3 is the square root of 9.
Lernen beginnen
3 to pierwiastek (kwadratowy) z 9.
power
Media have real power.
Lernen beginnen
potęga
Media mają prawdziwą władzę.
(raised) to the fourth power
Lernen beginnen
do potęgi czwartej
6 squared
Lernen beginnen
6 do kwadratu
2 cubed
Lernen beginnen
2 do potęgi trzeciej
10/11
Lernen beginnen
10th November BrE, 11th October AmE
9-degree curve
Lernen beginnen
zakręt o 9 stopni
32*F = thirty-two degrees Fahrenheit
Lernen beginnen
32 stopnie Fahrenheita
O. 0648
Lernen beginnen
BrE nought point nought six four eight
hundredweight
Lernen beginnen
cetnar, centnar
fluid dram
Lernen beginnen
drachma płynna
fluid ounce
Lernen beginnen
uncja płynna
grill
Lernen beginnen
ćwierć pinty
peck
Lernen beginnen
ćwierć buszla
bushel
Lernen beginnen
buszel
fathom
Lernen beginnen
sążeń
rod
Calm down and put the rod on the ground!
Lernen beginnen
pręt
Uspokój się i połóż spluwę na ziemi!
furlong
Lernen beginnen
furlong miara dlugosci 201 m
square inch
Lernen beginnen
cal kwadratowy
acre
Lernen beginnen
akr
cubic inch
Lernen beginnen
cal sześcienny
board foot
Lernen beginnen
stopa deskowa
cord
John used the cord to tie his kayak to the roof of the car.
Lernen beginnen
sąg
John użył sznura, by przywiązać kajak do dachu samochodu.
acre-foot
Lernen beginnen
akrostopa
km/h
Lernen beginnen
kilometrów na godzinę BrE

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.