Władek rozdział 2 Gdzie mieszkasz

 0    238 Datenblatt    miszkurka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
small town
Lernen beginnen
wieś, miasteczko
saved up
Lernen beginnen
zaoszczędzić (pieniądze)
on the second floor
Lernen beginnen
na drugim piętrze
upstairs from you
Lernen beginnen
nad tobą
from the block
Lernen beginnen
z tego kwartału
come live with him
Lernen beginnen
zamieszkać z nim
go back to the Dursleys'
Lernen beginnen
wrócić do domu Dursleyów
live in the country
Lernen beginnen
mieszkać na wsi
I go by Ed.
Lernen beginnen
Mówią mi Ed.
I'm orginally from...
Lernen beginnen
Pochodzę z..., Urodziłem się i wychowałem w...
military family
Lernen beginnen
rodzina wojskowa
move into...
Lernen beginnen
wprowadzić się do...
apartament building
Lernen beginnen
blok
crack
I'm baking a cake and need to crack some nuts.
Lernen beginnen
szpara, pęknięcie
Piekę ciasto i muszę rozłupać trochę orzechów.
through the crack in my door
Lernen beginnen
przez szparę w drzwiach
unload
Lernen beginnen
rozładować
U-Haul
Lernen beginnen
ciężarówka z firmy U-Haul
in the suburbs
Lernen beginnen
na przedmieściach
appliance
All the appliances have been checked.
Lernen beginnen
urządzenie AGD
Wszystkie urządzenia zostały sprawdzone.
manicured lawn
Lernen beginnen
wypielęgnowany trawnik
barbecue
He likes barbecued steak.
Lernen beginnen
grill
On lubi grillowany befsztyk.
wall
I will paint the walls green.
Lernen beginnen
ściana
Pomaluję ściany na zielono.
call dibs on...
Lernen beginnen
zaklepywać
master bedroom
Lernen beginnen
główna sypialnia
fool
You're such a fool.
Lernen beginnen
głupek, oszukiwać
Jesteś takim głuptasem.
fooled by
Lernen beginnen
oszukany przez
up for grabs
Lernen beginnen
do wzięcia
guest bedroom
Lernen beginnen
pokój dla gości
upstairs
She went upstairs to her room.
Lernen beginnen
na górze, na piętrze
Ona poszła na górę do swojego pokoju.
maid's quarters
Lernen beginnen
kwatera służącej
creaky
Lernen beginnen
skrzypiący
hinge
The door had been pulled off its hinges.
Lernen beginnen
zawias
Drzwi zostały zdjęte z zawiasów.
townhouse
Lernen beginnen
kamienica
brownstone
Lernen beginnen
kamienica z piaskowca typowa dla Manhattanu
parlour floor
Lernen beginnen
wysoki parter
living room
Lernen beginnen
salon
formal dining
Lernen beginnen
jadalnia dla gości
casual dining
Lernen beginnen
codzienna jadalnia
renovate
We need to renovate the premises.
Lernen beginnen
remontować
Musimy odnowić pomieszczenia.
amenities
They lack even the most basic amenities.
Lernen beginnen
wyposażenie
Brakuje nawet najbardziej podstawowych udogodnień.
living space
Lernen beginnen
przestrzeń mieszkalna
yard
Come round to my yard after school.
Lernen beginnen
ogródek, podwórko
Wpadnij do mnie do domu po szkole.
lot
Lernen beginnen
działka, teren wokół domu
garden
I want to have a house with a garden.
Lernen beginnen
ogród
Chcę mieć dom z ogrodem.
one-bedroom
Lernen beginnen
mieszkanie 2-pokojowe
on Park and 91st
Lernen beginnen
na rogu alei Park i ulicy nr 91
view
We have a beautiful view from the window.
Lernen beginnen
widok
Mamy z okna piękny widok.
nieghborhood
Lernen beginnen
okolica, osiedle
building
What's in this building?
Lernen beginnen
budynek
Co jest w tym budynku?
on one corner
Lernen beginnen
na jednym rogu
on the other corner
Lernen beginnen
na drugim/przeciwnym rogu
apartament
Lernen beginnen
mieszkanie
alter
I'm going to alter your dress so it doesn't drag on the ground so much.
Lernen beginnen
zmienić, przekształcić
Przerobię twoją suknię, żeby aż tak bardzo nie ciągnęła się po ziemi.
real shithole
Lernen beginnen
prawdziwy chlew
Here are the keys.
Lernen beginnen
Oto klucze.
downstairs
Lernen beginnen
na dole, na parterze
first floor
Lernen beginnen
parter
g o d d a m n
Lernen beginnen
cholera (*******)
bring brought brought
Lernen beginnen
przynosić
bring up
When Don’s wife died he was left to bring up their four children by himself.
Lernen beginnen
wychowywać kogoś, podnosić coś
Kiedy zmarła żona Dona, sam musiał wychować ich czworo dzieci.
though
Lernen beginnen
chociaż, jednak, mimoże
sleepwalking
Lernen beginnen
lunatykowanie, lunatyk
access
Schoolchildren have access to the Internet at school.
Lernen beginnen
dostęp
Uczniowie mają dostęp do Internetu w szkole.
wheelchair
Lernen beginnen
wózek inwalidzki
one another
Lernen beginnen
nawzajem
anyway
Where are you going, anyway?
Lernen beginnen
tak czy inaczej; w każdym razie
A tak w ogóle to gdzie idziesz?
rarely
Lernen beginnen
rzadko
load
Lernen beginnen
ładować
burden
Lernen beginnen
ciężar, brzemię
dread
The dreaded Russian winter had started and so Harriet was spending a lot of time indoors.
Lernen beginnen
obawiać się, bać się
Zaczęła się rosyjska zima, której obawiała się Harriet, więc spędzała dużo czasu wewnątrz.
after a while
Lernen beginnen
po chwili (po jakimś czasie)
cath caught caught
Lernen beginnen
łapać
moved out
Lernen beginnen
wyprowadzić się
even
Don't even think about it!
Lernen beginnen
nawet
Nawet o tym nie myśl!
doesn't it?
Lernen beginnen
nieprawda?
so even
Lernen beginnen
więc nawet
whatsoever
Lernen beginnen
jakikolwiek, cokolwiek
t the time
Lernen beginnen
w tym czasie
in recent years
Lernen beginnen
w ostatnich latach
common practice
Lernen beginnen
powszechna praktyka
judgmental
Lernen beginnen
oceniajacy, krytykujacy
How dare they?
Lernen beginnen
Jak oni mogli?
curious
Timmy is very curious of the world.
Lernen beginnen
zaciekawiony
Timmy jest bardzo ciekawy świata.
the specific location
Lernen beginnen
konkretna lokalizacja
move up
Lernen beginnen
awansować, robić miejsce
not much
Lernen beginnen
niewiele
tape
Lernen beginnen
taśma
allow
Lernen beginnen
pozwalać
disarray
Lernen beginnen
nieład, nieporządek
Where do you live?
Lernen beginnen
Gdzie mieszkasz?
excursion
Lernen beginnen
wycieczka, wypad
And where exactly?
Lernen beginnen
A gdzie dokładnie?
sort of
He is sort of strange.
Lernen beginnen
tak jakby, coś w rodzaju
On jest tak jakby dziwny.
oil
Have you bought the sunflower oil?
Lernen beginnen
ropa naftowa
Czy kupiłeś olej słonecznikowy?
extremely uncommon
Lernen beginnen
niezwykle rzadkie
right next to
Lernen beginnen
tuż obok, zaraz obok
in the centre
Lernen beginnen
w centrum, w środku
in the north
Lernen beginnen
na północy
in the south
Lernen beginnen
na południu
west of Cracow
Lernen beginnen
na zachód od Krakowa
town
What's this town called?
Lernen beginnen
mniejsze miasto
Jak się nazywa to miasteczko?
city
London is a huge city.
Lernen beginnen
wielkie miasto
Londyn to ogromne miasto.
district
This disctrict is dangerous.
Lernen beginnen
dzielnica
Ta dzielnica jest niebezpieczna.
house
My house isn't as big as yours.
Lernen beginnen
dom jednorodzinny
Mój dom nie jest aż tak duży jak twój.
detached house
Lernen beginnen
dom jednorodzinny
own
I use my own laptop at work.
Lernen beginnen
posiadać, być właścicielem
Używam własnego laptopa w pracy.
place
Paris is the most romantic place.
Lernen beginnen
dom lub mieszkanie
Paryż jest najbardziej romantycznym miejscem.
rent
Lernen beginnen
wynająć
you can't afford to buy...
Lernen beginnen
nie stać cię, żeby kupić...
take out a mortgage
Lernen beginnen
wziąć kredyt
bank loan
Lernen beginnen
pożyczka z banku
pay it off in installments
Lernen beginnen
spłacać go w ratach
gated community
Lernen beginnen
osiedle strzeżone
barrier
The car hit the barrier and stopped.
Lernen beginnen
szlaban
Samochód uderzył w barierę i zatrzymał się.
rent it out lo tenants
Lernen beginnen
wynająć go lokatorom
lodger
Lernen beginnen
lokator
rent
Lernen beginnen
czynsz
home
I miss home.
Lernen beginnen
dom
Tęsknię za domem.
we could barely afford
Lernen beginnen
ledwie nas było stać
move
Lernen beginnen
przeprowadzić się
roommate
Lernen beginnen
współlokator
landlady
Lernen beginnen
właścicielka mieszkania
utilities
Lernen beginnen
media
house-sit
Lernen beginnen
opiekować się domem pod nieobecność właściciela
move in
Lernen beginnen
wyprowadzić się
pasture
Lernen beginnen
pastwisko
in the middle of nowhere
Lernen beginnen
na pustkowiu
porch
Lernen beginnen
weranda
barn
Lernen beginnen
stajnia
just in case
Lernen beginnen
na wszelki wypadek
share a room
Lernen beginnen
mieć wspólny pokój
bunk beds
Lernen beginnen
piętrowe łóżko
occupy
Lernen beginnen
zajmować
disassemble
Lernen beginnen
rozkręcić, rozmontować
nickname
Lernen beginnen
ksywa, przezwisko
just
He just left.
Lernen beginnen
tylko, zaledwie, ledwo
On właśnie wyszedł.
godfather
Lernen beginnen
ojciec chrzestny
convenient
Is this date convenient for you?
Lernen beginnen
dogodny, wygodny
Czy ta data jest odpowiednia dla ciebie?
underground parking garage
Lernen beginnen
parking podziemny
elevetor
Lernen beginnen
winda
stroller
Lernen beginnen
wózek spacerowy
staircase
Lernen beginnen
klatka schodowa
climb the stairs
Lernen beginnen
wchodzić po schodach
hallway
Lernen beginnen
korytarz
a kitchen area
Lernen beginnen
aneks kuchenny
hall
Lernen beginnen
przedpokój, sień
coat closet
Lernen beginnen
szafa na kurtki
walk-in closet
Lernen beginnen
garderoba
bath
Lernen beginnen
wanna
square meters
Lernen beginnen
metry kwadratowe
windows look out on...
Lernen beginnen
okna mają widok na...
a view of trees
Lernen beginnen
widok na drzewa
get rid of clutter
Lernen beginnen
pozbyć się rupieci
moving day
Lernen beginnen
dzień wyprowadzki
I live in the bulding.
Lernen beginnen
Mieszkam w tym bloku/budynku.
Make yourself at home
Lernen beginnen
Rozgość się.
Feel at home.
Lernen beginnen
Czuj się jak u siebie.
We moved in three years ago.
Lernen beginnen
Wprowadziliśmy się 3 lata temu.
Why are you moving out?
Lernen beginnen
Dlaczego się wyprowadzasz?
Where is your toilet?
Lernen beginnen
Gdzie macie WC?
Second door on the right.
Lernen beginnen
Drugie drzwi na prawo.
I keep my hats on the top shelf.
Lernen beginnen
Trzymam czapki na najwyższej półce.
I can't reach it.
Lernen beginnen
Nie dosięgnę.
Who is at the front door?
Lernen beginnen
Kto jest przy drzwiach wejściowych?
You can use the back door.
Lernen beginnen
Możesz wyjść przez tylne drzwi.
It's the third entrance from the left.
Lernen beginnen
Trzecia klatka od lewej.
We need more storage room.
Lernen beginnen
Potrzebujemy więcej miejsca do przechowywania.
Please, raise/lower the barrier.
Lernen beginnen
Proszę podnieść/opuścić szlaban.
order
Can I take your order?
Lernen beginnen
zamówić
Czy mogę przyjąć zamówienie?
hit on sb
Lernen beginnen
podrywać kogoś
brand new
Lernen beginnen
nowiutki, całkiem nowy
brand
Nowadays, we pay for the brand instead of quality.
Lernen beginnen
marka (np. produktu)
Dzisiaj płaci się za markę, a nie za jakość.
hit on sth
Lernen beginnen
wpaść na (pomysł)
uncommon
Lernen beginnen
niespotykany
sort of
He is sort of strange.
Lernen beginnen
tak jakby
On jest tak jakby dziwny.
disarray
Lernen beginnen
nieporządek
expansive
This expansive approach may be dangerous.
Lernen beginnen
obszerny
Takie ekspansywne podejście może być niebezpieczne.
hot
It's hot outside.
Lernen beginnen
kradziony
Na zewnątrz jest gorąco.
curious
Timmy is very curious of the world.
Lernen beginnen
ciekawy, zaciekawiony
Timmy jest bardzo ciekawy świata.
judgemental
Lernen beginnen
oceniając, krytyczny
off the top of my head
Lernen beginnen
na szybko, bez zastanowienia, pierwsza myśl
industrial
Lernen beginnen
przmysłowy
at the top of my lungs
Lernen beginnen
na całe gardło
harmless
Lernen beginnen
nieszkodliwy
sleepwalk
Lernen beginnen
lunatykować
burden
Lernen beginnen
ciężar, brzmię, obciążenie
spread out
Lernen beginnen
rozłożyć się
dread sth
Lernen beginnen
drżeć na myśl o czymś
replace
We need to replace the equipment.
Lernen beginnen
wymieniać, zastępować
Musimy zastąpić cały sprzęt.
assume
We may assume that he will cooperate with us.
Lernen beginnen
zakładać, przypuszczać
Możemy założyć, że on będzie z nami współpracował.
recall
It was a long time ago, but if I recall correctly, Kurt used to have red hair.
Lernen beginnen
wspominać, przypominać sobie
To było dawno temu, ale jeśli dobrze sobie przypominam, Kurt miał czerwone włosy.
small town
Lernen beginnen
wieś, miasteczko
upstairs from you
Lernen beginnen
nad tobą
come live with him
Lernen beginnen
zamieszkać z nim
I go by Ed
Lernen beginnen
Mówią mi Ed
apartment building
Lernen beginnen
budynek mieszkalny
unload
Lernen beginnen
rozładować
through the crack
Lernen beginnen
przez szparę
appliance
All the appliances have been checked.
Lernen beginnen
urządzenie (sprzęt używany w domu, np. kuchenka lub zmywarka)
Wszystkie urządzenia zostały sprawdzone.
manicured lawn
Lernen beginnen
wypielęgnowany trawnik
call dibs on
Lernen beginnen
"zaklepać cos"
master bedroom
Lernen beginnen
główna sypialnia
guest room
Lernen beginnen
pokój gościnny
creaky hinges
Lernen beginnen
skrzypiące zawiasy
townhouse
Lernen beginnen
kamienica
amenities
They lack even the most basic amenities.
Lernen beginnen
udogodnienia, wyposażenie
Brakuje nawet najbardziej podstawowych udogodnień.
living space
Lernen beginnen
powierzchnia mieszkalna
lot
Lernen beginnen
działka(am.)
one-bedroom
Lernen beginnen
mieszkanie 2-pokojowe
alter
I'm going to alter your dress so it doesn't drag on the ground so much.
Lernen beginnen
zmieniać, modyfikować
Przerobię twoją suknię, żeby aż tak bardzo nie ciągnęła się po ziemi.
shithole
Lernen beginnen
zadupie
district
This disctrict is dangerous.
Lernen beginnen
dzielnica
Ta dzielnica jest niebezpieczna.
gated community
Lernen beginnen
ogrodzone osiedle mieszkaniowe
barrier
The car hit the barrier and stopped.
Lernen beginnen
szlaban
Samochód uderzył w barierę i zatrzymał się.
rent it out to tenants
Lernen beginnen
wynająć go lokatorom
pay it off
Lernen beginnen
spłacać
in instalments
Lernen beginnen
w ratach
rent
Lernen beginnen
czynsz
utilities
Lernen beginnen
usługi komunalne, media
house-sit
Lernen beginnen
opiekować się domem podczas nieobecności właściciela
pasture
Lernen beginnen
pastwisko
porch
Lernen beginnen
ganek, weranda
barn
Lernen beginnen
stodoła, obora
bunk bed
Lernen beginnen
łóżko piętrowe
occupy
Lernen beginnen
zajmować, okupować
undergroung parking garage
Lernen beginnen
parking podziemny
kitchen area
Lernen beginnen
aneks kuchenny
square meter
Lernen beginnen
metr kwadratowy
coat wardrobe
Lernen beginnen
szafa na kurtki
make yourself at home
Lernen beginnen
rozgość się
feel at home
Lernen beginnen
czuj sie jak w domu
hit on sb
Lernen beginnen
podrywać kogoś
uncommon
Lernen beginnen
niezwykły, niespotykany
disarray
Lernen beginnen
nieład, nieporządek
off the top of my head
Lernen beginnen
bez zastanowienia
recall
It was a long time ago, but if I recall correctly, Kurt used to have red hair.
Lernen beginnen
przypomnieć sobie
To było dawno temu, ale jeśli dobrze sobie przypominam, Kurt miał czerwone włosy.
expansive
This expansive approach may be dangerous.
Lernen beginnen
obszerny
Takie ekspansywne podejście może być niebezpieczne.
sleepwalk
Lernen beginnen
lunatykować

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.